از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
8) من بخل : کسی که بخل ورزید [ نظرات / امتیازها ]
8) واسْتَغْنى‏ (غنی) : واظهار بی نیازی کرد، خود را بی نیاز دید [ نظرات / امتیازها ]
9) کذب : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
10) عسری : دشوارترین [ نظرات / امتیازها ]
11) مَا یُغْنِی : بی نیاز نمی کند ، دفع نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
11) تردی(ردی) : به هلاکت افتاد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
8) اسْتَغْنى‏ : خود را بی‌نیاز دانست.
 توضيح : مراد بی‌نیاز از خدا، و مدد و یاری دنیوی، و اجر و پاداش اخروی یزدان جهان است (نگا: عبس / 5).]] [ نظرات / امتیازها ]
10) الْعُسْرَی : سختی و مشقّت. شدّت و محنت. خواری ناشی از عدم توفیق در اعمال صالحه [ نظرات / امتیازها ]
11) مَا یُغْنِی عَنْهُ : چه سودی به حال او دارد؟ سودی به حال او ندارد [ نظرات / امتیازها ]
11) تَردَّی : پرت گردید. سقوط کرد
 توضيح : مراد سقوط در قبر یا سرنگون شدن به دوزخ است. هلاک شد و مرد. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
8) بخل : بخل ورزید ، تنگ چشمی نمود [ نظرات / امتیازها ]
8) استغنی : اظهار بی نیازی کرد ، خودش را بی نیاز پنداشت [ نظرات / امتیازها ]
9) کذب : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
9) بالحسنی : نیکوترین (ها) را (وعده های نیک الهی را) [ نظرات / امتیازها ]
10) للعسری : سخت ترین (شر و بدی) را [ نظرات / امتیازها ]
11) ما یغنی : بی نیاز نمی کند ، دفع نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
11) تردی : سقوط کرد ، پرت شد و فرو افتاد ، به هلاکت افتاد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
11) تردی : سقوط از مکانی بلند است
 توضيح : و کلمه تردی که مصدر فعل ماضی تردی است ، به معنای سقوط از مکانی بلند است ، که بر هلاکت هم اطلاق می‏شود [ نظرات / امتیازها ]
  فريده رجبي فرد - مفردات راغب
10) یسر : آسانی
 توضيح : یسر:ازماده "تیسیر"به معنی آسان کردن است .دراینجاواژه "یسر"درمورد"عسر/سختی"به کاررفته است. مانندآیه ای که واژه"بشارت"درمورد"عذاب"به کاررفته است.
(مانند:وبشّرهم بِعذاب الیم.آل عمران/21) [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
11) تردى : از ماده «ردى» به معنى نابودى آمده است. [ نظرات / امتیازها ]