از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
5) پس ( بدان که ) مسلما با هر دشواری آسانیی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) آری با هر دشواری آسانیی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر گاه ( از ابلاغ رسالت ) فارغ شدی ( در عبادت خدا ) کوشش نما. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به سوی پروردگارت رغبت کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
5) به یقین با ( هر ) سختی آسانی است! [ نظرات / امتیازها ]
6) ( آری ) مسلّماً با ( هر ) سختی آسانی است ، [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و به سوی پروردگارت توجّه کن! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
5) از این به بعد هم دل خوشدار که بعد از هر دشواری گشایشی است . [ نظرات / امتیازها ]
6) بلکه با هر دشواری دو گشایش است . [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر گاه از کار روزانه ات فراغت یافتی به نماز و شکرانه پروردگارت بایست . [ نظرات / امتیازها ]
8) و به سوی پروردگارت تمایل کن . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
5) پس ( بدان که به لطف خدا ) با هر سختی البته آسانی هست. [ نظرات / امتیازها ]
6) و با هر سختی البته آسانی هست. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون از نماز و طاعت پرداختی برای دعا همت مصروف دار. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به سوی خدای خود همیشه متوجه و مشتاق باش. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
5) پس [ بدان که ] با دشواری ، آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) آری ، با دشواری ، آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون فراغت یافتی ، به طاعت درکوش [ نظرات / امتیازها ]
8) و با اشتیاق ، به سوی پروردگارت روی آور. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
5) آری ، رنج ها را از دوش تو برداشتیم ، زیرا سنّت ما بر این جاری است که در پی دشواری آسانی باشد . [ نظرات / امتیازها ]
6) به یقین ، در پی دشواری آسانی خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
7) اکنون که دانستی سنّت ما چیست ، هرگاه از کار رسالت فارغ شدی ، به عبادت بکوش و رنج آن را بر خود هموار ساز . [ نظرات / امتیازها ]
8) و بدین وسیله به پروردگارت رغبت کن تا در پی این رنج ، آسایشی نصیب تو سازد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
5) پس بی تردید با دشواری آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) [ آری ] بی تردید با دشواری آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هنگامی که [ از کار بسیار مهم تبلیغ ] فراغت می یابی به عبادت و دعا بکوش [ نظرات / امتیازها ]
8) و مشتاقانه به سوی پروردگارت رو آور. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
5) پس، از پى دشوارى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
6) هر آینه از پى دشوارى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
7) چون از کار فارغ شوى، به عبادت کوش. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به پروردگارت مشتاق شو. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
5) همانا پس از سختی آسایشی است [ نظرات / امتیازها ]
6) پس از محنت و رنج آرامشی است [ نظرات / امتیازها ]
7) چو فارغ شدی ای خداوند هوش
کنون در مناجات و طاعات کوش
[ نظرات / امتیازها ]
8) تو می باش مشتاق پروردگار
میندیش از مردم نابکار [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
5) پس به‌راستی با دشواری، آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) به‌درستی با دشواری، آسانی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون (از کار رسالتت) فراغت یافتی، (برای خود جایگزینی) نصب کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و با اشتیاق، سوی پروردگارت روی آر. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
5) پس [بدان که] قطعاً [با هر] سختى، آسانى اى هست. [ نظرات / امتیازها ]
6) سختى ها، زمینه ساز آسانى ها است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر وقت فرصت یافتى [براى جلب آسانى ]زحمت نیایش را بر خود هموار کن. [ نظرات / امتیازها ]
8) و فقط به پروردگارت رغبت و توجّه داشته باش. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
5) بتحقیق‌ ‌با‌ سختی‌ نتیجه‌ آسانیست‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) پس‌ زمانی‌ ‌که‌ فارغ‌ شدی‌ ‌از‌ وظائف‌ لازم‌ ‌خود‌، سفارشهای‌ ‌ما ‌را‌ تثبیت‌ کن‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) و بسوی‌ پروردگارت‌ متوجّه‌ باش‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوبد
5) ‌پس‌ همانا ‌با‌ سختی‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) همانا ‌با‌ سختی‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) و چون‌ فارغ‌ شدی‌ ‌پس‌ کوشش‌ ‌در‌ عبادت‌ کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ رغبت‌ نمای‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
5) 5‌-‌ حقا ‌که‌ ‌با‌ سختی‌ آسانیی‌ هست‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ حقا ‌که‌ ‌با‌ سختی‌ آسانیی‌ هست‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ چون‌ ‌از‌ کاری‌ فارغ‌ شدی‌ ‌در‌ کاری‌ دیگر زحمت‌ بکش‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ و ‌به‌ پروردگارت‌ رغبت‌ کن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
5) همانا با سختی است گشایشی‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) همانا با سختی است گشایشی‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر گاه که فراغت یافتی بایست (بکوش) [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی پروردگار خویش بگرای‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
5) پس‌ ‌با‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) با‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌پس‌ چون‌ بیاسودی‌ ‌آن‌ گاه‌ بکوش‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
8) و ‌به‌ پروردگارت‌ باز گرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
5) ‌یعنی‌ محققا ‌با‌ ‌هر‌ عسرت‌ و سختی‌ گشایش‌ و نجاتی‌ خواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) گشایش‌ و نجاتی‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌بعد‌ ‌از‌ عسرت‌ و سختی‌ها نصیب‌ ‌آن‌ حضرت‌ شد. [ نظرات / امتیازها ]
7) هنگامی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ فراغت‌ حاصل‌ کردی‌ باز ‌هم‌ مشغول‌ فعالیت‌ باش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) هنگامی‌ ‌که‌ ‌از‌ نماز واجب‌ فراغت‌ حاصل‌ نمودی‌ بدعای‌ پروردگارت‌ جد و جهد کن‌، و ‌در‌ باره سؤال‌ کردن‌ ‌از‌ خدای‌ ‌خود‌ راغب‌ باش‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
5) ‌پس‌ بدرستی‌ ‌که‌ ‌با‌ دشواری‌ آسانیست‌ (5) [ نظرات / امتیازها ]
6) بدرستی‌ ‌که‌ ‌با‌ دشوار آسانیست‌ (6) [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌پس‌ چون‌ فارغ‌ شدی‌ ‌پس‌ رنج‌ بکش‌ (7) [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ راغب‌ شو (8) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
6) یقینا پس از هر سختی آسانی است . [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون از تحمل این بار راحت شدی پس به شکر و عبادت خداوند بپرداز . [ نظرات / امتیازها ]
8) و تمامی میل و رغبتت را به پروردگارت متوجه ساز . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
6) در واقع با (هر) دشوارى، آسانى است، [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
5) پس‌ بدرستی‌ ‌که‌ ‌با‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) بدرستی‌ ‌که‌ بازهم‌ ‌با‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌پس‌ چون‌ فارغ‌ شدی‌ ‌پس‌ رنج‌ بکش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ راغب‌ شو [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
5) همانا ‌با‌ ‌هر‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) [و] البتّه‌ ‌با‌ ‌هر‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) و چون‌ ‌از‌ [پیکار] فراغت‌ یافتی‌، [آماده] نماز و عبادت‌ شو. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ‌به‌ [رحمت‌] پروردگارت‌ دل‌ ببند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
7) ‌هر‌ گاه‌ فراغت‌ یافتی‌، ‌به‌ عبادت‌ کوش‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ‌به‌ سوی‌ پروردگارت‌ رغبت‌ کن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
5) ‌پس‌ ‌با‌ ‌هر‌ دشواری‌ آسانی‌ قرین‌ ‌است‌، [ نظرات / امتیازها ]
6) البته‌ ‌با‌ ‌هر‌ دشواری‌ آسانی‌ قرین‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌پس‌ هنگامی‌ ‌که‌ ‌از‌ کار مهمی‌ فارغ‌ شدی‌ ‌به‌ مهم‌ دیگری‌ بپرداز [ نظرات / امتیازها ]
8) و ‌به‌ سوی‌ پروردگارت‌ دل‌ سپار. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
5) بنابر ‌اینکه‌ قطعا ‌با‌ ‌هر‌ سختی‌ آسانیی‌ هست‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) بیگمان‌ ‌با‌ سختی‌ آسانی‌ خواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) بهمین‌ جهت‌ چون‌ فراغت‌ یابی‌ ‌به‌ دعوت‌ و پرستش‌ برخیز [ نظرات / امتیازها ]
8) و روی‌ ‌به‌ پروردگارت‌ آر. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
5) ‌هر‌ آئینه‌ متصل‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) البته‌ متصل‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) وقتی‌ ‌که‌ ‌از‌ کار و بار فارغ‌ شوی‌ ‌در‌ عبادت‌ ‌خدا‌ محنت‌کش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی‌ پروردگار ‌خود‌ تضرع‌ نما [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
5) پس‌ بدان‌ ‌با‌ ‌هر‌ دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) و ‌ یا ‌ ‌هر‌ سختی‌ البته‌ راحتی‌ و آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌پس‌ چون‌ فارغ‌ شدی‌ ‌از‌ تبلیغ‌ رسالت‌ ‌علی‌ ‌را‌ منصوب‌ بدار [ نظرات / امتیازها ]
8) و بسوی‌ پروردگار ‌خود‌ همیشه‌ مشتاق‌ باش‌ و عبادت‌ کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
5) ‌پس‌ بی‌ گمان‌ ‌در‌ کنار دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) به‌ یقین‌ ‌در‌ کنار دشواری‌ آسانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) پس‌ هنگامی‌ ‌که‌ [‌از‌ کار و بارت‌] فراغت‌ یافتی‌ [‌در‌ پرستش‌ و عبادت‌ پروردگارت‌] بکوش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و ‌به‌ پروردگارت‌ بگرای‌ [و ‌در‌ نزد ‌او‌ خاکساری‌ کن‌] [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - محمدامین احمدی فقیه
5) همانا در پی دشواری، گشایشی است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
5) پس (بدان که) با هر سختى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
6) آرى، با هر دشوارى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر وقت (از کارى) فراغت یافتى (براى کار جدید) خود را به تعب انداز. [ نظرات / امتیازها ]
8) و با رغبت و اشتیاق به سوى پروردگارت روى‏آور. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
5) پس بى‏تردید با [هر] دشوارى آسانى است [ نظرات / امتیازها ]
6) [آرى‏] مسلما با [هر] دشوارى آسانى است [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون فراغت یافتى به [عبادت‏] کوش [ نظرات / امتیازها ]
8) و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
5) چرا که همراه با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) مسلّماً با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) هرگاه (از کار مهمّی) بپرداختی، به دنبال آن (به کار مهمّ دیگری بپرداز و در آن بکوش و) رنج ببر (و فرجام کاری را آغاز کار دیگری‌کن) [ نظرات / امتیازها ]
8) و یکسره به سوی پروردگارت روی آر (و تنها بدو دل و امید ببند، و جز به او خود را مشغول مساز). [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
5) پس، همانا با دشوارى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
6) همانا با دشوارى آسانى است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چون [از کار] فارغ شدى به عبادت کوش و رنج آن را بر خود هموار کن. [ نظرات / امتیازها ]