از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
7) مسلّما کسانی که ایمان آورده و عمل های شایسته انجام داده اند ، آنهایند که بهترین مخلوقاتند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنها نزد پروردگارشان بهشت های پاینده ای است که از زیر ( ساختمان و درختان ) آنها نهرها روان است ، جاودانه و ابدی در آن باشند ، خدا از آنها خشنود است و آنها از او خشنود. این ( جزا ) از آن کسی است که از پروردگار خود بیم داشته است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
7) ( امّا ) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ، بهترین مخلوقات ( خدا ) یند! [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن می مانند! ( هم ) خدا از آنها خشنود است و ( هم ) آنها از خدا خشنودند و این ( مقام والا ) برای کسی است که از پروردگارش بترسد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
7) و کسانی که ایمان آورده اعمال صالح کردند ایشان بهترین خلق خدایند . [ نظرات / امتیازها ]
8) جز ایشان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت های عدن که نهرها در زیر درختانش روان است و ایشان تا ابد در آنند در حالی که خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا راضی باشند این سرنوشت کسی است که از پروردگارش بترسد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
7) آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند آنها به حقیقت بهترین اهل عالمند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنها نزد خدایشان باغهای بهشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاری است و در آن بهشت ابد جاودان متنعّمند ، خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا خشنودند. این بهشت مخصوص کسی است که از خدا ترسد ( و به طاعت او پردازد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
7) در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند ، آنانند که بهترین آفریدگانند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداشِ آنان نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که از زیر [ درختان ] آن ، نهرها روان است ، جاودانه در آن همی مانند خدا از آنان خشنود است و [ آنان نیز ] از او خشنود این [ پاداش ] برای کسی است که از پروردگارش بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
7) همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، آنانند که بهترین آفریدگانند . [ نظرات / امتیازها ]
8) سزای آنان نزد پروردگارشان بوستان های جاوید بهشتی است با درختانی انبوه که از زیر آنها نهرها روان است . در آن جا برای همیشه ماندگارند . خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند . این پاداش کسی است که از پروردگارش بترسد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
7) مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، اینانند که بهترین مخلوقات اند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداششان نزد پروردگارشان بهشت های پاینده ای است که از زیر [ درختان ] آن نهرها جاری است ، در آنها جاودانه اند ، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند این [ پاداش ] برای کسی است که از پروردگارش بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
7) کسانى که ایمان آورده‌اند و کارهاى شایسته مى‌کنند بهترین آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداششان در نزد پروردگارشان بهشتهایى است جاوید که در آن نهرها جارى است. تا ابد در آن جایند. خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند. و این خاص کسى است که از پروردگارش بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
7) ولی مومنان به پروردگار
که صالح بگشتند و پرهیزگار
از ایشان نکوتر در اهل جهان
نبودست هرگز عیان و نهان
[ نظرات / امتیازها ]
8) که پاداش آنها ز پروردگار
بهشتیست جاوید روز شمار
که جاریست زیر درختان آن
بسی چشمه های زلال و روان
همیشه بمانند در آن مقام
همه جاودانند آنجا مدام
از آنها خدا هست خشنود و شاد
رضایند ایشان هم از رب راد
کسی را رسد مزد ، باغ بهشت
کز ایزد بترسید و زشتی بهشت
[ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
7) کسانى که ایمان آورده‌اند و کارهاى شایسته کرده‌اند، اینانند که خود بهترین آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنان در نزد پروردگارشان بهشتهاى عدن است که جویباران از فرودست آن جارى است، و جاودانه در آنند، خداوند از ایشان خشنود است و آنان هم از او خشنودند، این از آن کسى است که از پروردگارش بترسد [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
7) Gewiß, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe. [ نظرات / امتیازها ]
8) Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm; das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
7) İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır. [ نظرات / امتیازها ]
8) Onlardan öz Rəbbi yanındakı mükafatı (ağacları) altından çaylar axan Ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu (ne’mətlər) Rəbbindən qorxanlar üçündür! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
7) به یقین کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند، اینان خود بهترین آفریدگان اند. [ نظرات / امتیازها ]
8) جزاى آنان نزد پروردگارشان بهشت هاى عدن است که از پایین آنها نهرها جریان دارد و در حالى که تا ابد در آنها جاودانه اند; خداوند از آنان خشنود است و آنان از او خشنود، این براى کسى است که از پروردگارش خشیت دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
7) Kuwa rumeeyayse xaqa Camalfiicanna falay kuwaasi waa kuwa ugu khayr badan khalqiga.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) Abaalkooda ay Eebe agtiisa kii leeyihiin waa Jannooyin Nagaadi, dhexdeedana ay dureeri Wabiyaal ay kuna waari dhexdeeda waligood, Eebaa ka raalli noqday iyana way ka raali noqdeen, arrintaasna waxay u sugnaatay Ruusii Eeba ka yaaba.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
7) किन्तु निश्चय ही वे लोग, जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए पैदा किए गए प्राणियों में सबसे अच्छे है [ نظرات / امتیازها ]
8) उनका बदला उनके अपने रब के पास सदाबहार बाग़ है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे उससे राज़ी हुए। यह कुछ उसके लिए है, जो अपने रब से डरा [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
7) Quelli che invece credono e compiono il bene sono i migliori di tutta la creazione.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) Presso il loro Signore, la loro ricompensa saranno i Giardini di Eden, dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Allah si compiace di loro e loro si compiacciono di Lui. Ecco [cosa è riservato] a chi teme il suo Signore.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
7) Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста мекунанд, беҳтарини офаридагонанд.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) Муздашон дар назди Парвардигорашон биҳиштҳоест ҷовид, ки дар он наҳрҳо ҷорист. То абад дар он ҷоянд. Худо аз онҳо розӣ аст ва онҳо аз Худо розианд. Ва ин хоси касест, ки аз Парвардигораш битарсад.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
7) E, me të vërtetë, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira – ata janë krijesat më të mira,
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) shpërblimi i tyre te Zoti i tyre janë kopshtet (xhennetet) e Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenjt ku do të banojnë përherë dhe përgjithmonë. Perëndia është i kënaqur me ta, si dhe ata janë të kënaqur me Te. Kjo është dhuratë për ata që i druajnë Zotit të vet.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
7) 7. Verily, those who believe and do righteous good deeds, they are the best of creatures.) [ نظرات / امتیازها ]
8) 8. Their reward with their Lord is Eternal Gardens, underneath which rivers flow. They will abide therein forever, Allah will be pleased with them, and they well-pleased with Him. That is for him who fears his Lord.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
7) البته کسانى که ایمان آورده و اعمال شایسته کردند، آنهایند که بهترین آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنها نزد پروردگارشان بهشت‌هاى پاینده‌اى است که از پاى درختانش نهرها جارى است و تا ابد در آن بمانند، هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود، این [مقام والا] براى کسى است که از پروردگار خود پروا کند [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
7) Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh adalah makhluk yang keyakinan dan perbuatannya paling baik. [ نظرات / امتیازها ]
8) Balasan yang akan mereka terima kelak, di akhirat, atas keimanan dan amal saleh yang mereka lalukan adalah surga yang dialiri sungai-sungai di bawahnya. Mereka akan hidup abadi di dalamnya. Allah menerima perbuatan mereka, dan mereka pun bersyukur atas kebaikan-Nya kepada mereka. Demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada siksaan Tuhannya, lalu ia beriman dan berbuat amal saleh. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
7) (As for) those who believe and do good, surely they are the -best of men. [ نظرات / امتیازها ]
8) Their reward with their Lord is gardens of perpetuity beneath which rivers flow, abiding therein for ever; Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him; that is for him who fears his Lord. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
7) بى شک کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏اند آنانند خود بهترین مخلوقات. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آن گروه در نزد پروردگارشان، باغهاى جاودانه‏اى است که زیر آن نهرها جارى است. (آنان) براى همیشه در بهشت جاودانه‏اند، خدا از آنان راضى است و آنان نیز از او راضى. این مقام مخصوص کسى است که از پروردگارش خشیت دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
7) بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته‌ی (ایمان) کردند، اینان، (هم)ایشان بهترین آفریدگانند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداششان نزد پروردگارشان باغ‌هایی (با درختان) سردرهم جاودان است، که از زیر (درختان)شان، نهرها روان است. جاودانه و بی‌پایان در آن همی می‌مانند. خدا از آنان خشنود است و (آنان نیز) از او خشنودند. این (پاداش) برای کسی است که دلباخته‌ی پروردگارش بوده با بزرگ‌داشتش (از او) بهراسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد کاظم معزی
7) همانا آنان که ایمان آوردند و کردار شایسته کردند آنانند بهترین جهانیان‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداششان نزد پروردگارشان بهشتهای جاودانی است که روان است از زیر آنها جویها جاودانان در آنها همیشه خشنود شد خدا از ایشان و خشنود شدند از او این برای آن است که بترسد از پروردگارش‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
7) だが信仰して善行に勤しむ者たち,これらは,衆生の中最善の者である。 [ نظرات / امتیازها ]
8) かれらへの報奨は,主の御許の,川が下を流れる永遠の園である。永遠にその中に住むであろう。アッラーはかれらを喜ばれ,かれらもかれに満悦する。それは主を畏れる者(への報奨)である。 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
7) [Y,] en verdad, los que han llegado a creer y hacen buenas obras—ésos, precisamente, son lo mejor de todas las criaturas. [ نظرات / امتیازها ]
8) Su recompensa [les aguarda] junto a su Sustentador: jardines de felicidad perpetua por los que corren arroyos, en los que morarán más allá del cómputo del tiempo; Dios está complacido con ellos, y ellos están complacidos de Él: ¡todo esto aguarda a quien teme a su Sustentador! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-چینی
7) 信道而行善的人,是最善的人, [ نظرات / امتیازها ]
8) 他们在他们的主那里的报酬是下临诸河的常住的乐园,他们将永居其中,真主喜悦他们,他们也喜悦他;这是畏惧真主者所有的。 [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
7) -‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و اعمال‌ شایسته‌ کرده‌اند، ‌آنها‌ بهترین‌ خلقند. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ پاداش‌ ‌آنها‌ نزد خدایشان‌ بهشتهای‌ جاویدان‌ ‌است‌ ‌که‌ نهرها ‌از‌ زیر ‌آنها‌ روان‌ ‌است‌ ‌در‌ ‌آنها‌ مخلد می‌باشند، ‌خدا‌ ‌از‌ ‌آنها‌ خوشنود و ‌آنها‌ ‌از‌ ‌خدا‌ خوشنود هستند، ‌آن‌ ‌برای‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ پروردگارش‌ بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدلله
8) Leur récompense auprès d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Telle sera [la récompense] de celui qui craint son Seigneur.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
7) Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني - PICKTHAL
8) : their reward is with their lord: gardens of eden underneath which rivers flow, wherein they dwell for ever. allah hath pleasure in them and they have pleasure in him. this is (in store) for him who feareth his lord [ نظرات / امتیازها ]
 » PICKTHAL:
7) (and) lo! those who believe and do good works are the best of created beings [ نظرات / امتیازها ]
 » QARIB
7) but those who believe and do good deeds are the best of all creatures [ نظرات / امتیازها ]
 » QARIB:
8) their recompense is with their lord; gardens of eden, underneath which rivers flow, where they shall live for ever. allah is wellpleased with them, and they are wellpleased with him. that is for he who fears his lord! [ نظرات / امتیازها ]
 » YUSUFALI:
7) those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures [ نظرات / امتیازها ]
 » YUSUFALI:
8) their reward is with allah: gardens of eternity, beneath which rivers flow; they will dwell therein for ever; allah well pleased with them, and they with him: all this for such as fear their lord and cherisher [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
7) و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، آنها از بهترین مخلوقاتند . [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنها در نزد پروردگارشان ، بهشت جاودانی است که از زیر درختان آن نهرها جاری است ، دائما در این جایگاه می مانند ، خداوند از آنها خشنود است و آنها هم از خداوند خشنود ، این سرنوشت کسانی است که از پروردگارشان پروا داشته باشند . [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
7) İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı. [ نظرات / امتیازها ]
8) Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri/temiz-bereketli bahçelerdir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد رضا سراج
7) البته‌ آنانکه‌ ایمان‌ آوردند و انجام‌ داده‌اند کار شایسته‌ تنها ‌آن‌ گروه‌ بهترین‌ آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش‌ ‌ایشان‌ نزد پروردگارشان‌ بوستانهای‌ جاودانی‌ ‌است‌ ‌که‌ می‌رود ‌از‌ زیر (درختان‌) ‌آن‌ جویهای‌ آب‌ جاوید باشند ‌در‌ ‌آن‌ بهشتها همیشه‌ خوشنود شد ‌خدا‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ و خوشنودند ‌ایشان‌ ‌از‌ ‌خدا‌ ‌اینکه‌ (نعمتها) ‌برای‌ کسی‌ ‌که‌ بترسد ‌از‌ (عقوبت‌) پروردگار ‌خود‌) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد سید جلال الدین مجتبوی
7) همانا کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و کارهای‌ نیک‌ و شایسته‌ کردند، ایشانند بهترین‌ آفریدگان‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش‌ ‌ایشان‌ نزد پروردگارشان‌ بهشتهایی‌ پاینده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ زیر ‌آنها‌ جویها روان‌ ‌است‌، ‌در‌ آنجا همیشه‌ جاودانه‌ باشند خدای‌ ‌از‌ آنان‌ خشنود ‌است‌ و آنان‌ ‌از‌ ‌خدا‌ خشنودند ‌اینکه‌ [پاداش‌] ‌برای‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ پروردگار ‌خود‌ بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر برزی
7) بی‌گمان‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ ورزیده‌اند و اعمال‌ شایسته‌ انجام‌ داده‌اند، اینان‌ همان‌ بهترین‌ آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ نزد پروردگارشان‌ بهشت‌های‌ جاودانی‌ ‌است‌ ‌که‌ رودها ‌از‌ زیر [درختان‌] ‌آن‌ روان‌ ‌است‌ همیشه‌‌-‌ جاودانه‌‌-‌ ‌در‌ آنند، خداوند ‌از‌ آنان‌ خوشنود ‌است‌ و آنان‌ نیز ‌از‌ ‌او‌ خوشنودند، ‌اینکه‌ [پاداش‌] ‌برای‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بر‌ پروردگارش‌ خشیت‌ ورزد [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد محمود یاسری
7) البته‌ آنان‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و کارهای‌ شایسته‌ کردند ‌آن‌ گروه‌، بهترین‌ مردمند. [ نظرات / امتیازها ]
8) جزای‌ ‌ایشان‌ نزد پروردگارشان‌ بهشت‌های‌ ‌با‌ اقامت‌ ‌است‌ ‌که‌ جاری‌ ‌است‌ ‌از‌ زیر درختان‌ ‌آن‌ نهرهای‌ آب‌. خواهند ‌بود‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ها همیشه‌. راضی‌ ‌است‌ ‌خدا‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ و راضیند ‌ایشان‌ ‌از‌ ‌خدا‌، ‌اینکه‌ رضای‌ ‌خدا‌ و بهشت‌ ‌برای‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ترسید ‌از‌ عذاب‌ پروردگار ‌خود‌ و عمل‌ صالح‌ نموده‌ ‌از‌ گناه‌ برکنار شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
7) آنهایی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و کارهای‌ شایسته‌ انجام‌ دادند، بهترین‌ خلق‌ ‌خدا‌ هستند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش‌ ‌آنها‌ نزد پروردگارشان‌ باغهای‌ بهشتی‌ ‌است‌ ‌که‌ جاودانه‌ می‌باشد.
نهرها ‌از‌ زیر درختانش‌ جاری‌ ‌است‌ و ‌برای‌ همیشه‌ ‌در‌ ‌آن‌ می‌مانند. ‌خدا‌ ‌از‌ ‌آنها‌ راضی‌ ‌است‌ و ‌آنها‌ نیز ‌از‌ ‌خدا‌ راضی‌ هستند و ‌اینکه‌ همه‌، ‌برای‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ خدای‌ خویش‌ می‌ترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
7) کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند و کارهای‌ شایسته‌ کرده‌اند، بهترین‌ مخلوقند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش‌ ‌آنها‌ نزد ‌خدا‌ بهشت‌ جاودانه‌ ‌است‌ ‌که‌ جویباران‌ ‌در‌ ‌آن‌ جاری‌ ‌است‌ و همیشه‌ ‌در‌ ‌آن‌ خواهند ماند. ‌خدا‌ ‌از‌ ‌آنها‌ خشنود و ‌آنها‌ ‌هم‌ ‌از‌ ‌خدا‌ راضی‌ هستند، ‌اینکه‌ ‌است‌ پاداش‌ ‌آن‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌خدا‌ بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » دارالقرآن کریم (رشد)
7) در حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده ‏اند آنانند که بهترین آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى همیشگى است که از زیر [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همى مانند خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود این [پاداش] براى کسى است که از پروردگارش بترسد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
7) بی‌گمان کسانی که مؤمنند و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند، آنان مسلّماً خوبترین انسانها هستند. [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و رودبارها در زیر (کاخها و درختهای) آن روان است. جاودانه برای همیشه در آنجا خواهند ماند. خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خوشنودند! این (همه نعمت و خوشی) از آنِ کسی خواهد بود که از پروردگار خویش بهراسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
7) 98: 7. Die aber glauben und gute Werke üben, sie sind die besten Geschöpfe. [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. Ihr Lohn ist bei ihrem Herrn: Gärten der Ewigkeit, von Strömen durchflossen; darin werden sie weilen auf immer. Allah ist mit ihnen wohlzufrieden und sie wohlzufrieden mit Ihm. Das ist für den, der seinen Herrn fürchtet. [ نظرات / امتیازها ]
 » بوسنی
7) 98: 7. A oni koji vjeruju i ~ine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja, [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. njih nagrada u Gospodara njihova ~eka; edenski vrtovi kroz koji }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti; Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni. To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga. [ نظرات / امتیازها ]
 » پرتقالی
7) 98: 7. Por outra, os fiéis, que praticam o bem, são as melhores criaturas, [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. Cuja recompensa está em seu Senhor: Jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Deus se comprazerá com eles e eles se comprazerão n’Ele. Isto acontecerá com quem teme o seu Senhor. [ نظرات / امتیازها ]
 » تامیلی
7) 98: 7. நிச்சயமாக, எவர்கள் ஈமான் கொண்டு, ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்கிறார்களோ, அவர்கள் தாம் படைப்புகளில் மிக மேலானவர்கள் ஆவார்கள். [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. அவர்களுடைய நற்கூலி, அவர்களுடைய இறைவனிடத்திலுள்ள அத்னு என்னும் சுவர்க்கச் சோலைகளாகும். அவற்றின் கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் என்றென்றும் தங்கியிருப்பார்கள்; அல்லாஹ்வும் அவர்களைப் பற்றி, திருப்தி அடைவான், அவர்களும் அவனைப்பற்றி திருப்தி அடைவார்கள்; தன் இறைவனுக்குப் பயப்படுகிறாரே அத்தகையவருக்கே இந்த மேலான நிலை உண்டாகும். [ نظرات / امتیازها ]
 » لهستانی
7) 98: 7. Zaprawde, ci, którzy wierza i którzy czynia dobre dziela - oni sa najlepsi ze stworzen! [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. Nagroda ich u pana beda Ogrody Edenu, gdzie w dole plyna strumyki. Beda tain pnebywac na wieki, niesmiertelni. Bóg bedzie z nich zadowolony i oni beda z Niego zadowoleni. - To bedzie dla tych, którzy sie obawiaja swego Pana. [ نظرات / امتیازها ]
 » مالایالامی
7) 98: 7. തീര്‍ച്ചയായും വിശ്വസിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവര്‍ തന്നെയാകുന്നു സൃഷ്ടികളില്‍ ഉത്തമര്‍. [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. അവര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലുള്ള പ്രതിഫലം താഴ്ഭാഗത്തു കൂടി അരുവികള്‍ ഒഴുകുന്ന, സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള സ്വര്‍ഗത്തോപ്പുകളാകുന്നു. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളായിരിക്കും; എന്നെന്നേക്കുമായിട്ട്‌. അല്ലാഹു അവരെ പറ്റി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവര്‍ അവനെ പറ്റിയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരുവന്‍ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ ഭയപ്പെട്ടുവോ അവന്നുള്ളതാകുന്നു അത്‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » مالزی
7) 98: 7. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
7) بى تردید کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، آنان همان بهترین آفریدگانند. [ نظرات / امتیازها ]
8) سزاى آنان نزد پروردگارشان باغهایى جاودانه است که از زیر [درختان ] آن جویبارها روان است؛ براى همیشه در آن جاودانه اند؛ خدا از آنان خشنود است و آنان از او خشنود؛ این [پاداش بزرگ ] از آن کسى است که از پروردگارش بترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » هلندی
7) 98: 7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen. [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest. [ نظرات / امتیازها ]
 » کره ایی
7) 98: 7. 그러나 믿음으로 선을 실천하는 자들은 가장 의로운 자들로 [ نظرات / امتیازها ]
8) 98: 8. 그들을 위해 주님의 보상이 있나니 밑으로 강물이 흐르는 영 생할 에덴의 천국이라 하나님은 그들로 기뻐하시고 그들은 그분으로 기뻐하리니 그것은 주님을 두 려워하는 자에 대한 보상이라 [ نظرات / امتیازها ]
  غلامرضا علي دوست اقدم - ترجمه روسی
7) Поистине, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, они – лучшие творения. [ نظرات / امتیازها ]
8) Воздаянием им [верующим] у их Господа – (райские) сады Адн, где под ними [под дворцами и деревьями] текут реки, для вечного пребывания там навсегда [никогда не выйдут оттуда и никогда там не умрут]. Аллах доволен ими (за то, что они подчинились Его Слову и приняли Его Закон), и они довольны Им [Аллахом]. Это [такое благое воздаяние] – для тех, кто боялся (наказания) своего Господа (и остерегался совершения грехов). [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
7) محققاً آنان که (به خدا و رسول و روز قیامت) ایمان آورده و کارهای شایسته به جا می آورند ، آن گروه همان بهترین آفریده ها می باشند . [ نظرات / امتیازها ]
8) جزا و مزد ایشان نزد پروردگارشان بهشتها و باغهایی برای ماندن همیشگی است که از زیر (درختهای) آن جویهای بزرگ ، روان است در حالی که در آنها جاویدانند ، خدا از ایشان راضی و خشنود است و آنها نیز از خدا راضی و خشنود می باشند ، آن جزا و پاداش برای کسی است که از پروردگارش می ترسد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
7) همانا کسانى که به پیامبر اسلام ایمان آورده و کارهاى شایسته کردند، آنان‌اند که بهترین آفریدگان‌اند.«۷» [ نظرات / امتیازها ]
8) سزاى آنان نزد پروردگارشان بوستانهاى جاوید بهشتى است با درختانى انبوه که از زیر آنها نهرها روان است. در آنجا براى همیشه ماندگارند. خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند. این پاداش کسى است که از پروردگارش بترسد.«۸» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قران (حلبی)
7) بیگمان آنها که ایمان آوردند، و کارهاى شایسته کردند، ایشانند بهترین آفریدگان‏ [ نظرات / امتیازها ]
8) پاداش ایشان نزد پروردگارشان است: بوستانهایى همیشگى که زیر آن نهرها روان است، جاودانه در آنها بمانند، خدا از آنها خشنود باشد، و آنها از او خشنود باشند. این [پاداش‏] کسى است که از پروردگار خود بترسد [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
7) همانا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند ، آنانند که بهترین آفریدگانند [ نظرات / امتیازها ]
8) سزاى آنان نزد پروردگارشان بوستان هاى جاوید بهشتى است با درختانى انبوه که از زیر آنها نهرها روان است . در آن جا براى همیشه ماندگارند . خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند . این پاداش کسى است که از پروردگارش بترسد [ نظرات / امتیازها ]