از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آیا کسی که دین خدا و روز جزا را تکذیب می کند ، دیدی؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آری او همان است که یتیم را به سختی می راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و ( کسی را ) به دادن طعام بر فقرا ترغیب نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و ( دیگران را ) به اطعام مسکین تشویق نمی کند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) ( ای رسول ما ) آیا دیدی آن کس ( ولید مغیره ) را که روز جزا را انکار کرد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
2) این همان شخص ( بی رحم ) است که یتیم را از در خود به قهر میراند . [ نظرات / امتیازها ]
3) و کسی را بر اطعام فقیر ترغیب نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) آیا دیدی آن کس را که روز جزا را انکار می کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) این همان شخص ( بی رحم ) است که یتیم را ( از در خود ) به قهر می راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و ( کسی را ) بر اطعام فقیر ترغیب نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آیا کسی را که [ روزِ ] جزا را دروغ می خواند ، دیدی؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) این همان کس است که یتیم را بسختی می راند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آیا دیدی آن کسی را که جزا و پاداش را دروغ می انگارد و رستاخیز را باور نمی کند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان کسی است که یتیم را به شدت و ستم از خود می راند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و دیگران را بر اطعام بینوا ترغیب نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) آیا کسی که همواره روز جزا را انکار می کند ، دیدی؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) همان که یتیم را به خشونت و جفا از خود می راند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و [ کسی را ] به طعام دادن به مستمند تشویق نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
ندیدی تو آن شخص ای مصطفی
که انکار می کرد روز جزا ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - ترجمه منظوم
2) همان شخص بیرحم و خوار و لئیم‏ *** که میراند از درگه خود یتیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) نکردست ترغیب کس را تمام‏ *** که بر مرد مسکین ببخشد طعام‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
1) آیا دیدى آن کس را که دین - دین خداى یا روز حساب و جزا - را دروغ مى‏انگارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) پس آن، کسى است که یتیم را به سختى - با ستم و بى‏مهرى - مى‏راند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر طعام دادن بینوا [خود و دیگران را] بر نمى‏انگیزد [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Siehst du (nicht) denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Das ist derjenige, der die Waise zurückstößt
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) und nicht zur Speisung des Armen anhält.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
1) Have you considered him who calls the judgment a lie?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) That is the one who treats the orphan with harshness,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) And does not urge (others) to feed the poor.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جوقیامت کو جھٹلاتا ہے
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکےّ دیتا ہے
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لئے تیار نہیں کرتا ہے
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) آیا از آن کس که روز جزا را تکذیب مى کند اطّلاع دارى؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان است که یتیم را با تندى مى راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر اطعام مسکینان تشویق نمى کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Ka warrama kan beenin Abaalmarinta (Qiyaamada).
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Kaas xooga Agoonta (xageeda).
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) क्या तुमने उस शख़्श को भी देखा है जो रोज़ जज़ा को झुठलाता है
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ये तो वही (कम्बख्त) है जो यतीम को धक्के देता है
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) और मोहताजों को खिलाने के लिए (लोगों को) आमादा नहीं करता
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) Non vedi colui che taccia di menzogna il Giudizio?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) È quello stesso che scaccia l’orfano,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) e non esorta a sfamare il povero.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
1) Оё онро, ки рӯзи ҷазоро дурӯғ мешумурад, дидӣ?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Ӯ ҳамон касест, ки ятимро ба иҳонат (хорӣ) меронад
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) ва мардумро ба таъом додан ба бенаво тарғиб намекунад.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
1) A di ti për atë që e përgënjeshtron Ditën e llogarisë (e shpërblimit)?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) E ai është, i cili ashpër i dëbon bonjakët
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) dhe nuk nxitë që të ushqejnë të varfërit.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
1) 1. Have you seen him who denies Ad-Din [ نظرات / امتیازها ]
2) 2. That is he who repulses the orphan,) [ نظرات / امتیازها ]
3) 3. And urges not the feeding of Al-Miskin.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
1) 1 آیا ‌آن‌ کس‌ ‌را‌ ‌که‌ دین‌ ‌را‌ تکذیب‌ می‌کند دیدی‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) 2 ‌پس‌ ‌او‌ همانست‌ ‌که‌ یتیم‌ ‌را‌ ‌به‌ خشونت‌ می‌راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) 3 و ‌بر‌ اطعام‌ بینوا، ترغیب‌ نمی‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
1) [[107 ~ AL-MA'UN (KEBAIKAN DAN BANTUAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat ini berbicara tentang orang yang mendustakan pembalasan di akhirat. Di antara sifat-sifatnya yang disebut dalam surat ini adalah menghina dan mencerca anak yatim dengan kasar, bukan untuk mendidik, dan tidak menganjurkan orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan, untuk memberi makan orang miskin, karena ia sendiri kikir terhadap hartanya. Selain itu, surat ini menyebutkan sekelompok orang yang menyerupai orang yang mendustakan pembalasan itu. Mereka adalah orang-orang yang lengah dalam salatnya, tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, dan orang-orang yang melakukannya sekadarnya, tanpa makna. Juga termasuk kelompok itu, orang yang riya dengan pekerjaannya, orang yang enggan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Mereka semua diancam dengan kecelakaan dan kehancuran, agar mereka dapatkembali dari kesesatan itu.]] Tahukah kamu tentang orang yang mendustakan pembalasan dan perhitungan di akhirat?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Kalau kamu ingin tahu, orang yang mendustakan pembalasan itu adalah orang menghardik anak yatim dengan keras, memaksa dan menyakitinya, dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Kalau kamu ingin tahu, orang yang mendustakan pembalasan itu adalah orang menghardik anak yatim dengan keras, memaksa dan menyakitinya, dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
1) آیا کسى که قیامت را انکار مى‏کند دیده‏اى؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان کسى است که یتیم را با خشونت مى‏راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و دیگران را بر اطعام مسکین تشویق نمى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
1) آیا کسی را دیدی که با دین (همین را) تکذیب می‌کند؟
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) پس این همان کس است که یتیم را به سختی می‌راند.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) و بر خوراک بینوا ترغیب نمی‌کند.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
1) あなたは,審判を嘘であるとする者を見たか。
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) かれは,孤児に手荒くする者であり,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) また貧者に食物を与えることを勧めない者である。
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
1) Vois-tu celui qui traite de mensonge la Rétribution?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) C'est bien lui qui repousse l'orphelin,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) et qui n'encourage point à nourrir le pauvre.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) آیا دیدی آن را که تکذیب کند به دین‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) پس آن است که می‌راند یتیم را [ نظرات / امتیازها ]
3) و ترغیب نکند بر خوراک بینوا [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خدای‌ بخشاینده‌ مهربان‌

آیا دیدی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌که‌ تکذیب‌ میکند روز جزا ‌را‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌پس‌ اینست‌ ‌که‌ بجفا میراند یتیم‌ ‌را‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و ترغیب‌ نمیکند ‌بر‌ طعام‌ دادن‌ درویش‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌پس‌ باید بپرستید پروردگار ‌اینکه‌ خانه‌ ‌را‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) آیا دیده ای آن کس را که روز جزا و پاداش را تکذیب کرده و دروغ می پندارد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان کسی است که کودک یتیم وبی سرپرست را از خود می راند و (برای اینکه حق او را ادا نکند ) او را از خود دور می کرد . [ نظرات / امتیازها ]
3) و همو ست که مردم را ( از روی بخل و کینه) به اطعام یتیمان دعوت و ترغیب نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
1) آیا دیدی کسی را که روز قیامت راتکذیب کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) او همان کسی است که یتیم را به قهر و خشم از خود میراند [ نظرات / امتیازها ]
3) و هیچ کس را برای د طعام دادن به قرا تشویق نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
1) Gördün mü o, dini yalan sayanı?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) İşte odur yetimi itip kakan;
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
1) با نام خداوند مهرگسترِ بخشاینده‌ی مهرورز؛ آیا دیدی آن کسی که (ابوجهل، کافران) همواره روز داوری و جزا را انکار نموده و دروغ می‌خواند، چه سرنوشتی پیدا کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) همان کسی که یتیم را به سختى و باخشونت از خود می‌راند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و خوراک دادن به بی‌نوایان و فقیران را برنمی‌انگیزانید و تشویق نمی‌کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند
2) 107: 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, [ نظرات / امتیازها ]
 » اسپانیایی
2) 107: 2. Es el mismo que rechaza violentamente al huérfano [ نظرات / امتیازها ]
3) 107: 3. Y no anima a dar de comer al pobre. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) کسانی که به دین و آئین، و سزا و جزا (در پیشگاه خدا) ایمان ندارند، می‌فهمی که چگونه کسانیند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آنان کسانیند که یتیم را سخت از پیش خود می‌رانند. [ نظرات / امتیازها ]
3) (و دیگران را به سیر کردن) و به خوراک دادن مستمندان تشویق و ترغیب نمی‌نمایند [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
1) 107: 1. Hast du den nicht gesehen, der die Religion lügenhaft nennt? [ نظرات / امتیازها ]
2) 107: 2. Das ist der, der die Waise verstößt [ نظرات / امتیازها ]
3) 107: 3. Und nicht zur Speisung des Armen antreibt. [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
1) 107: 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? [ نظرات / امتیازها ]
3) 107: 3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. [ نظرات / امتیازها ]
 » بوسنیایی
1) 107: 1. Zna{ li ti onoga koji onaj svijet pori~e? [ نظرات / امتیازها ]
2) 107: 2. Pa to je onaj koji grubo odbija siro~e, [ نظرات / امتیازها ]
3) 107: 3. i koji da se nahrani siromah - ne podsti~e. [ نظرات / امتیازها ]
 » پرتقالی
1) 107: 1. Tens reparado em quem nega a religião? [ نظرات / امتیازها ]
2) 107: 2. É quem repele o órfão, [ نظرات / امتیازها ]
3) 107: 3. E não estimula (os demais) à alimentação dos necessitados. [ نظرات / امتیازها ]