از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
4) پس وای به حال نمازگزاران. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان که از نمازشان غافل و به آن بی اعتنایند. [ نظرات / امتیازها ]
6) آنان که ریاکاری می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و اسباب و وسایل مورد نیاز را ( مانند وام ، زکات ، صدقه ، عاریه ، اثاث خانه و غیره از دیگران ) دریغ می دارند. ( یعنی اگر راندن یتیم و عدم اعتنا به مسکین از آثار انکار دین است ، پس وای به حال غفلت کننده از نماز و ریاکار در عمل و مانع زکات که گناهشان بزرگتر است. ) [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
4) پس وای بر نمازگزارانی که ... [ نظرات / امتیازها ]
5) در نماز خود سهل انگاری می کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) همان کسانی که ریا می کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
4) پس وای بر آن نمازگزاران . [ نظرات / امتیازها ]
5) که دل از یاد خدا غافل دارند . [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که ( اگر طاعتی کنند ) به ریا و خودنمایی کنند . [ نظرات / امتیازها ]
7) و دیگران را از ضروریات زندگی منع می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
4) پس وای بر آن نماز گزاران. [ نظرات / امتیازها ]
5) که دل از یاد خدا غافل دارند. [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که ( اگر طاعتی کنند به ) ریا و خود نمایی کنند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و زکات و احسان را ( از فقیران و هر خیر کوچک را حتی قرض را هم از محتاجان ) منع کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
4) پس وای بر نمازگزارانی [ نظرات / امتیازها ]
5) که از نمازشان غافلند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) آنان که ریا می کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و از [ دادن ] زکات [ و وسایل و ما یحتاج خانه ] خودداری می ورزند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
4) با این حال تظاهر به ایمان می کند و نماز می گزارد . پس وای بر این نمازگزاران ! [ نظرات / امتیازها ]
5) که از نمازشان غافلند و بدان اهتمام نمیورزند . [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که در عبادت هایشان ریا می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
7) و از اموال خویش آنچه نیاز دیگران را برمی آورند دریغ میورزند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
4) پس وای بر نمازگزاران [ نظرات / امتیازها ]
5) که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند. [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که همواره ریا می کنند [ نظرات / امتیازها ]
7) و از [ دادن ] وسایل و ابزار ضروری زندگی [ و زکات ، هدیه و صدقه به نیازمندان ] دریغ می ورزند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
4) پس ای وای بر آن که خواند نماز [ نظرات / امتیازها ]
5) ولی هست غافل ز ذکر و نیاز [ نظرات / امتیازها ]
6) همان کس که چون طاعتی هم نمود
به دنبال تزویر و نیرنگ بود
[ نظرات / امتیازها ]
7) کند بازداری ز انفاق مال
نکویی نکردست در هیچ حال
[ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
4) پس واى بر نمازگزاران، [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان که از نمازشان غافلند، [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که به دیگران مى‏نمایانند - در عبادت ریا می‏کنند -، [ نظرات / امتیازها ]
7) و نیازمندى‏ها - یا زکات - را [از نیازمندان] دریغ مى‏دارند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
4) Wehe nun den Betenden,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten,
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) denjenigen, die dabei (nur) gesehen werden wollen;
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) und die Hilfeleistung verweigern!
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
4) So woe to the praying ones,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Who are unmindful of their prayers,
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Who do (good) to be seen,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) And withhold the necessaries of life.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
4) Vay halına o namaz qılanların ki,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Onlar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Və (xalqa) zəkat verməyi qadağan edərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağı verməkdən imtina edərlər).
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
4) تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) اور معمولی ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کردتے ہیں
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
4) پس واى به حال آن نمازگزاران; [ نظرات / امتیازها ]
5) که درباره نمازشان سهل انگاراند. [ نظرات / امتیازها ]
6) همانان که پیوسته ریاکارى مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و از عاریه دادن چیزى خوددارى مى نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
4) Waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan (waa Munaafiqiinta).
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Ee haddana halmaansan Salaaddooda.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Dadkana is tusiya.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Una diida alaabta (Laysugu kaalmeeyo).
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
4) तो उन नमाज़ियों की तबाही है
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) जो अपनी नमाज़ से ग़ाफिल रहते हैं
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) जो दिखाने के वास्ते करते हैं
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) और रोज़मर्रा की मालूली चीज़ें भी आरियत नहीं देते
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
4) Guai a quelli che fanno l’orazione
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) e sono incuranti delle loro orazioni,
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) che sono pieni di ostentazione
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) e rifiutano di dare ciò che è utile.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
4) Пас вой бар он намозгузороне,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) ки дар намози худ саҳл ангоранд (дар ғафлатанд),
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) онон, ки риё мекунанд
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) ва аз додани закот саркашӣ мекунанд.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
4) Mjerë për ata, të cilët kur falen,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) janë të pakujdesshëm (të harrueshëm),
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) e veprojnë, vetëm sa për sy e faqe (para botës)
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) dhe pengojnë dhënien e ndihmës (në shërbimet e vogla midis njerëzve)!
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
4) (4. So, woe unto those performers of Salah,) [ نظرات / امتیازها ]
5) 5. Those who with their Salah are Sahun.) [ نظرات / امتیازها ]
6) (6. Those who do good deeds only to be seen,) [ نظرات / امتیازها ]
7) 7. And withhold Al-Ma`un.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
4) 4 ‌پس‌ وای‌ ‌بر‌ نمازگزاران‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
5) 5 آنان‌ ‌که‌ ‌از‌ نمازشان‌ غافلند، [ نظرات / امتیازها ]
6) 6 ‌آنها‌ ‌که‌ خودنمایی‌ می‌کنند، [ نظرات / امتیازها ]
7) 7 و ‌از‌ رفع‌ نیاز دیگران‌ دریغ‌ می‌ورزند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
4) Maka kehancuran bagi orang yang melakukan salat tetapi mempunyai sifat seperti itu. Yaitu mereka yang lalai dalam salatnya dan tidak dapat mengambil manfaat apa-apa dari salatnya.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Maka kehancuran bagi orang yang melakukan salat tetapi mempunyai sifat seperti itu. Yaitu mereka yang lalai dalam salatnya dan tidak dapat mengambil manfaat apa-apa dari salatnya.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Yaitu orang-orang yang memperlihatkan pekerjaannya kepada orang lain, untuk mendapatkan kedudukan dan pujian.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Dan orang-orang yang menolak memberi kebaikan dan pertolongan kepada orang lain.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
4) پس واى به حال نمازگزاران. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان که از نمازشان غافلند. [ نظرات / امتیازها ]
6) آنان که پیوسته ریا مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و از دادن زکات (و وسایل ضرورى زندگى) باز مى‏دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
4) پس وای بر نمازگزاران!
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) کسانی که از (انجام به وقت و درست) نمازشان سهل‌انگارند.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) کسانی که ایشان ریا می‌کنند.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) و از چیزهایی ناچیز (نیازمندان را) باز می‌دارند.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
4) 災いなるかな,礼拝する者でありながら,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) 自分の礼拝を忽せにする者。
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) (人に)見られるための礼拝をし,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) 慈善を断わる者に。
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
4) Malheur donc, à ceux qui prient
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) tout en négligeant (et retardant) leur Salât,
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) qui sont pleins d'ostentation,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin).
﴿٧﴾

[ نظرات / امتیازها ]