از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) پس شاید تو می خواهی به دنبال ( اعراض ) آنها اگر به این سخن ( این کتاب ) ایمان نیاورند از شدت اندوه هلاک کننده خود باشی! [ نظرات / امتیازها ]
7) البته ما آنچه را که بر روی زمین است زینت و آرایش آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از آنان در عمل نیکوترند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به یقین ما آنچه را بر روی آن هست ( روزی نابود و تبدیل به ) بیابان بی آب و گیاه خواهیم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) :::: 000: 832: ] گویی می خواهی بخاطر اعمال آنان ، خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند! [ نظرات / امتیازها ]
7) ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم ، تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند! [ نظرات / امتیازها ]
8) ( ولی ) این زرق و برقها پایدار نیست ، و ما ( سرانجام ) قشر روی زمین را خاک بی گیاهی قرار می دهیم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) شاید تو از پی ایشان از غم اینکه چرا قرآن را باور ندارند خویشتن را هلاک کنی . [ نظرات / امتیازها ]
7) ما این چیزها را که روی زمین هست آرایش آن کرده ایم تا ایشان را بیازماییم که کدامشان از جهت عمل بهترند . [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما آنچه را روی زمین هست خاک بایر می کنیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) نزدیک است که اگر امت تو به این سخن ( قرآن ) ایمان نیاورند جان عزیزت را از شدت حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی! [ نظرات / امتیازها ]
7) ما آنچه را که در زمین جلوه گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را امتحان کنیم که کدام یک عملشان نیکوتر خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما آنچه را زیور زمین گردانیدیم باز همه را به دست ویرانی و فنا می دهیم و زمین را دشتی خشک و بی گیاه خواهیم ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) شاید ، اگر به این سخن ایمان نیاورند ، تو جان خود را از اندوه ، در پیگیریِ [ کار ] شان تباه کنی. [ نظرات / امتیازها ]
7) در حقیقت ، ما آنچه را که بر زمین است ، زیوری برای آن قرار دادیم ، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما آنچه را که بر آن است ، قطعاً بیابانی بی گیاه خواهیم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) بیم آن می رود که اگر مشرکان به این قرآن ایمان نیاورند تو در پیِ رویگردانی آنان خود را از شدت اندوه به هلاکت بیفکنی . [ نظرات / امتیازها ]
7) ولی جای اندوه نیست ، ما آنچه را که روی زمین است زینتی برای آن قرار داده ایم تا بدین وسیله مردم را بیازماییم که کدام یک از آنان کردارش نیکوتر است . [ نظرات / امتیازها ]
8) و هنگامی که آزمون به پایان رسد ، آنچه را که بر روی زمین است از بین می بریم و آن را به صورت خاکی بی گیاه و جایی که مورد رغبت نباشد درمی آوریم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) شاید تو می خواهی اگر [ این معاندان لجوج ] به این سخن [ که قرآن کریم است ] ایمان نیاورند ، خود را از شدت اندوه هلاک کنی!! [ نظرات / امتیازها ]
7) مسلماً ما آنچه را [ از درخت ، نبات ، حیوان ، دریا و دیگر آثار ] روی زمین است ، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدامشان از جهت عمل نیکوترند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و بی تردید ما آنچه را روی زمین است ، سرانجام خاک بی گیاه خواهیم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - تفسیر نور
6) پس بیم آن میرود که اگر به این حدیث (قرآن ) ایمان نیاورند ، تو در پی آنان خود را هلاک کنی [ نظرات / امتیازها ]
7) البته ما آنچه را روی زمین است ، زینت برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدامشان بهتر و نیکوتر عمل می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما سرانجام آنچه را روی آن است ، به صورت خاک و زمینی بی گیاه قرار می دهیم [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
6) و چه بسا تو جان خود را در کار و بار ایشان، از شدت تاسف مى‏فرسایى، که چرا به این سخن ایمان نمى‏آورند
[ نظرات / امتیازها ]
7) ما آنچه را در زمین هست زیورى براى آن ساخته‏ایم تا بیازماییمشان که کدامیک نیکو کردارترند
[ نظرات / امتیازها ]
8) و ما [سرانجام‏] آنچه بر روى آن [زمین‏] هست به صورت خاک و خاشاکى سترون در مى‏آوریم‏
[ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبر شخصی
7) وماآنچه راکه درروی زمین است زینت دادیم تا بیازمائیم کدامیک در عمل نیکوکارترند. [ نظرات / امتیازها ]
8) وهرآنچه در آن است به بیابان خشک تبدیل خواهیم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
6) اى رسول نزدیک است که تو اگر امّت به قرآن ایمان نیاورند جان عزیزت را از شدّت حزن و تأسّف بر آنان هلاک سازى [ نظرات / امتیازها ]
7) ما آنچه در زمین جلوه گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را به آن امتحان کنیم که کدامیک در طاعت خدا عملشان نیکوتر خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما آنچه را زیور زمین گردانیدیم باز همه را به دست ویرانى و فنا مى دهیم، [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
6) " پس شاید تو [ای پیامبر!] خودت را بر اَثرِ [رفتارِ] آنها از [شدّتِ اندوه و] تأسّف هلاک کنی اگر به این گفتار (قرآن) ایمان نیاورند! ". [ نظرات / امتیازها ]
7) " قطعاً ما آنچه را روی زمین است زینتی برای آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامیک از آنها عمل [و رفتارِ بهتر و] نیکو تری دارد! ". [ نظرات / امتیازها ]
8) " و ما حتماً آنچه را بر آن است خاکِ [خشک و] بایِر قرار می دهیم! ". [ نظرات / امتیازها ]