از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
75) آیا ( شما مسلمانان ) طمع دارید که آنها ( یهودی ها ) به ( آیین ) شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از آنان ( عده ای از علماشان در طول تاریخ ) کلام خدا را می شنیدند سپس آن را پس از فهم و تعقل ( به خاطر اغراض دنیوی خود ) تحریف می کردند در حالی که ( زشتی کار خود را ) می دانستند. [ نظرات / امتیازها ]
76) و چون کسانی را که ایمان آورده اند ملاقات کنند می گویند: ما ایمان آوردیم و وقتی با یکدیگر خلوت می کنند ( به یکدیگر ) می گویند: چرا ( از آیات تورات ) آنچه را که خدا ( علمش را ) بر شما گشوده ( مانند آیاتی که صفات پیامبر اسلام و صدق او را بیان می کند ) به مسلمان ها بازگو می کنید تا با همین حکم نزد پروردگارتان با شما محاجّه کنند ( و پیروز شوند ) ؟ آیا نمی اندیشید؟! [ نظرات / امتیازها ]
77) و آیا نمی دانند که خداوند آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند می داند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
75) آیا انتظار دارید به ( آئین ) شما ایمان بیاورند ، با اینکه عده ای از آنان ، سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدن ، آن را تحریف می کردند ، در حالی که علم و اطلاع داشتند؟! [ نظرات / امتیازها ]
76) و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند ، می گویند: «ایمان آورده ایم.» ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند ، ( بعضی به بعضی دیگر اعتراض کرده ، ) می گویند: «چرا مطالبی را که خداوند ( در باره صفات پیامبر اسلام ) برای شما بیان کرد ، به مسلمانان بازگو می کنید تا ( روز رستاخیز ) در پیشگاه خدا ، بر ضد شما به آن استدلال کنند؟! آیا نمی فهمید؟!» [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا اینها نمی دانند خداوند آنچه را پنهان می دارند یا آشکار می کنند می داند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
75) آیا طمع دارید که اینان بشما ایمان آورند با اینکه طائفه ای از ایشان کلام خدا را می شنیدند و سپس با علم بدان و با اینکه آن را می شناختند تحریفش می کردند . [ نظرات / امتیازها ]
76) و چون مؤمنان را می بینند گویند: ما ایمان آورده ایم و چون با یکدیگر خلوت می کنند میگویند: چرا ایشان را باسراری که مایه پیروزی آنان علیه شما است آگاه می کنید تا روز قیامت نزد پروردگارتان علیه شما احتجاج کنند چرا تعقل نمی کنید . [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا اینان نمی دانند که خدا بآنچه که پنهان میدارند مانند آنچه آشکار می کنند آگاه است؟! . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
75) آیا طمع دارید که یهودان به ( دین ) شما بگروند در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و به دلخواه خود تحریف می کنند با آنکه در کلام خود تعقل کرده و معنی آن را دریافته اند. [ نظرات / امتیازها ]
76) و هر گاه با مؤمنان روبرو شوند گویند: ما نیز ایمان آورده ایم و چون با یکدیگر خلوت کنند گویند: چرا دری که خدا از علوم به روی شما گشوده به روی مسلمانان باز می کنید تا به کمک همان علوم با شما نزد خدایتان محاجّه کنند؟ چرا راه عقل و اندیشه نمی پویید؟ [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمی دانند که خدا بر آنچه پنهان داشته و یا آشکار کنند آگاه است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
75) آیا طمع دارید که [ اینان ] به شما ایمان بیاورند؟ با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می شنیدند ، سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند ، و خودشان هم می دانستند. [ نظرات / امتیازها ]
76) و [ همین یهودیان ] چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند ، می گویند: «ما ایمان آورده ایم.» و وقتی با همدیگر خلوت می کنند ، می گویند: «چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است ، برای آنان حکایت می کنید تا آنان به [ استناد ] آن ، پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی کنید؟» [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمی دانند که خداوند آنچه را پوشیده می دارند ، و آنچه را آشکار می کنند ، می داند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
75) اینک ای مؤمنان ، آیا به این دل بسته اید که یهودیانِ حق ناپذیر سخن شما را باور کنند ؟ در حالی که گروهی از آنان ] = عالمانشان [ کلام خدا را می شنیدند و پس از آن که آن را به خرد دریافتند تحریف می کردند و خود می دانستند ] چه می کنند [ . [ نظرات / امتیازها ]
76) و چون یهودیان با مؤمنان برخورد کنند می گویند : ما باور داریم که آنچه در تورات در وصف آخرین پیامبر آمده همان صفات محمّد است ; امّا هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند ، بزرگانشان می گویند : آیا حقایقی را که خدا در تورات برای شما گشوده است به مؤمنان گزارش می کنید تا به وسیله آن نزد پروردگارتان بر ضدّ شما احتجاج کنند ؟ چرا درنمی یابید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمی دانند که خدا آنچه را نهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند ، می داند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
75) آیا [ شما مردم مؤمن ] امید دارید که [ آن سخت دلان ] به [ دین ] شما ایمان بیاورند؟! در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را همواره می شنیدند ، سپس بعد از آنکه [ معنا و مفهومش را ] درک می کردند ، [ به سبب دنیاطلبی و امور مادی ] به دلخواه خود تغییرش می دادند ، در صورتی که می دانستند [ به کلام خدا و به مردم جویای حق خیانت می کنند ] . [ نظرات / امتیازها ]
76) و هنگامی که با مؤمنان دیدار کنند ، می گویند: ما ایمان آوردیم. و چون با هم خلوت می کنند [ از روی اعتراض و ایراد ] به یکدیگر می گویند: چرا حقایقی را که خدا [ در تورات درباره پیامبر اسلام ] برای شما بیان کرده به مؤمنان می گویید تا [ روز قیامت با این حقایق ] در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا تعقّل نمی کنید [ که نباید زمینه استدلال بر ضد خود را در اختیار مؤمنان گذارید؟! ] [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا [ آن سخت دلان ] نمی دانند که خدا آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند ، می داند؟! [ نظرات / امتیازها ]
  کاظم احمدي نيا
77) آیا آنان نمی دانند خداوند بر ظاهر و باطن [اعمال و رفتار] آنان آگاه است؟ [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
77) آیا نمی دانند که خداوند آن چه را که پنهان می کنند و آن چه را اشکار می کنند می داند [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
75) آیا طمع آن دارید که که بنی اسرائیل به شما ایمان بیاورند در حالیکه گروهی از آنها بودند که کلام خدا را می شنیدند، سپس آگاهانه و با تعقل در سخنان آنها را تحریف می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمیدانند که خدا پنهان و آشکار آنها را می داند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - آیتی
76) و چون با مؤمنان دیدار کنند، گویند: ما هم ایمان آورده‌ایم. و چون با یکدیگر خلوت کنند، گویند: آیا با آنان از دانشى که خدا به شما ارزانى داشته سخن مى‌گویید، تا به یارى آن در نزد پروردگارتان بر شما حجت آرند؟ آیا به عقل در نمى‌یابید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد آیتی
75) آیا طمع مى‌دارید که به شما ایمان بیاورند، و حال آنکه گروهى از ایشان کلام خدا را مى‌شنیدند و با آنکه حقیقت آن را مى‌یافتند تحریفش مى‌کردند و از کار خویش آگاه بودند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
75) Eh bien, espérez-vous [Musulmans], que des pareils gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment [ نظرات / امتیازها ]
76) et quand ils rencontrent des croyants, ils disent: ‹Nous croyons›; et, une fois seuls entre eux, ils disent: ‹Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir, ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur! Etes-vous donc dépourvus de raison?› [ نظرات / امتیازها ]
77) ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
75) الا مومنان به پروردگار
که دارید ایمان به روز شمار
طمع چون بدارید قوم یهود
به دین شما مومن آیند زود ؟
که آیات حق را همی بشنوند
ولی سوی تحریف آن میروند
اگر چه تعقل در آن بسته اند
معانی آن نیز دانسته اند
[ نظرات / امتیازها ]
76) چو بینند افراد مومن به دین
بگویند مائیم از مومنین
ولی چون که با هم به خلوت روند
نشینند یکجا و تنها شوند
بگویند راهی که یکتا خدا
گشودست از علم روی شما
چرا باز سازیم بر مومنان
چرا باز گوئیم بر موقنان
کز آن علم یاری بخواهند جست
شما را کنند احتجاجی درست
نخواهید آیا تعقل کنید
یکی لحظه در آن تامل کنید
[ نظرات / امتیازها ]
77) ندانید آگه بود کردگار ؟
چه پنهان بود کار یا آشکار [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
75) پس ای مومنان، آیا امید داریدکه جهودان به شما بگروند، و حال آن که گروهی از آن ها سخن خدای را می شنوند و آن را از پس آن که دریافتند می گردانند و خود می دانند که چه می کنند؟! [ نظرات / امتیازها ]
76) و چون مؤمنان را دیدار کنند ، گویند: ما نیز ایمان آورده ایم و چون برخی شان با برخی تنها نشینند گویند:آیا با آنان مسلمانان از آن چه خدا بر شما گشوده به شما خبر داده (درباره حضرت محمد«ص» و اسلام)سخن می گویدتا بدان دستاویز نزد پروردگارتان بر شما حجت آورند؟!آیا به خرد در نمی یابید؟! [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمی دانند که خدا آن چه را پنهان کنند و آن چه را آشکار کنند می داند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد
75) پس آیا طمع دارید که (اینان) برایتان [:به سودتان] ایمان بیاورند؟ حال آنکه گروهی از آنان بی‌گمان سخنان خدا را می‌شنیده‌اند، سپس آن را بعد از دریافتنش تحریف می‌کنند، حال آنکه خودشان (هم) می‌دانند.
﴿٧٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » آلمانی آصف بولدرم
75) Begehrt ihr (Muslime) denn, daß sie (die Juden) euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat?
﴿٧٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
76) Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie: "Wir glauben." Wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie: "Wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch (Juden) enthüllt hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht?"
﴿٧٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
77) Wissen sie denn nicht, daß Allah weiß, was sie geheimhalten und was sie offen legen?
﴿٧٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
75) Can you then expect that they would believe in you, while decidedly a party of them used to hear the word of Allah, then they altered it after they had understood it, while they were knowing? [ نظرات / امتیازها ]
76) And when they meet those who believe, they say: "We believe." But when some of them are alone to others they say: "Do you talk to them as to what Allah has disclosed to you, that they may argue with you thereby in the presence of your Rabb? Do you not then understand?" [ نظرات / امتیازها ]
77) Do they not know that Allah knows what they conceal and what they disclose? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
75) Are you so keen for them to believe for your own sake while group of them have already heard God's word? Then they tamper with it once they have studied it, and they realize it. [ نظرات / امتیازها ]
76) Whenever they meet with those who believe, they say: "We believe!", while when some of them go off privately with one another, they say: "Will you report something to the which God has disclosed to you, so they may dispute with you about it in the presence of your Lord? Don't you use your reason?" [ نظرات / امتیازها ]
77) Do they not realize that God knows anything they hide and anything they display? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
75) Do you (faithful believers) covet that they will believe in your religion inspite of the fact that a party of them (Jewish rabbis) used to hear the Word of Allâh [the Taurât (Torah)], then they used to change it knowingly after they understood it? [ نظرات / امتیازها ]
76) And when they (Jews) meet those who believe (Muslims), they say, "We believe", but when they meet one another in private, they say, "Shall you (Jews) tell them (Muslims) what Allâh has revealed to you [Jews, about the description and the qualities of Prophet Muhammad Peace be upon him , that which are written in the Taurât (Torah)], that they (Muslims) may argue with you (Jews) about it before your Lord?" Have you (Jews) then no understanding? [ نظرات / امتیازها ]
77) Know they (Jews) not that Allâh knows what they conceal and what they reveal? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
75) Can ye (o ye men of Faith) entertain the hope that they will believe in you?- Seeing that a party of them heard the Word of God, and perverted it knowingly after they understood it. [ نظرات / امتیازها ]
76) Behold! when they meet the men of Faith, they say: "We believe": But when they meet each other in private, they say: "Shall you tell them what God hath revealed to you, that they may engage you in argument about it before your Lord?"- Do ye not understand (their aim)? [ نظرات / امتیازها ]
77) Know they not that God knoweth what they conceal and what they reveal? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
75) 75. Do you (faithful believers) covet that they will believe in your religion inspite of the fact that a party of them (Jewish rabbis) used to hear the Word of Allah (the Tawrah), then they used to change it knowingly after they understood it) [ نظرات / امتیازها ]
76) (76. And when they (Jews) meet those who believe (Muslims), they say, "We believe,'' but when they meet one another in private, they say, "Shall you (Jews) tell them (Muslims) what Allah has revealed to you that they (Muslims) may argue with you (Jews) about it before your Lord'' Have you (Jews) then no understanding) [ نظرات / امتیازها ]
77) 77. Know they (Jews) not that Allah knows what they conceal and what they reveal)[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
75) Have ye any hope that they will be true to you when a party of them used to listen to the word of Allah, then used to change it, after they had understood it, knowingly ? [ نظرات / امتیازها ]
76) And when they fall in with those who believe, they say: We believe. But when they go apart one with another they say: Prate ye to them of that which Allah hath disclosed to you that they may contend with you before your Lord concerning it ? Have ye then no sense ? [ نظرات / امتیازها ]
77) Are they then unaware that Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim ? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
75) Do you then hope that they would believe in you, and a party from among them indeed used to hear the Word of Allah, then altered it after they had understood it, and they know (this).
[ نظرات / امتیازها ]
76) And when they meet those who believe they say: We believe, and when they are alone one with another they say: Do you talk to them of what Allah has disclosed to you that they may contend with you by this before your Lord? Do you not then understand?
[ نظرات / امتیازها ]
77) Do they not know that Allah knows what they keep secret and what they make known? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
76) و (همین یهودیان) هنگامی که با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کنند، گویند: «(ما) ایمان آوردیم‌.» و هنگامی که با همدیگر خلوت کنند، گویند: «آیا از آنچه خدا بر شما گشوده است، برای آنان بازگو می‌کنید تا آنان با (استناد به) آن، نزد پروردگارتان بر (ضد) شما استدلال کنند؟ پس آیا خردورزی نمی‌کنید؟»
﴿٧٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
77) آیا و نمی‌دانند که خدا آنچه را پوشیده می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند، همی می‌داند؟
﴿٧٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
75) (信仰する人びとよ)あなたがたは,かれら(ユダヤ人)があなたがたを信じることを望めようか。かれらの中の一団は,アッラーの御言葉を聞き,それを理解した後で故意にそれを書き変える。
﴿٧٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
76) そしてかれらは,信者たちに会うと,「わたしたちは信じる。」と言う。だがお互いだけで会うと,かれらは言う。「アッラーがあなたがたに解明されたものを,態々かれら(ムスリム)に知らせてやり,主の御前で,かれらがそれに就いてあなたがたを説き伏せる(余地を)与えるのか。」あなたがたは(かれらの狙いが)分からないのか。
﴿٧٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
77) かれらは知らないのであろうか。アッラーはかれらの隠すことも,現わすことも知り尽くされることを。
﴿٧٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
75) (ای مؤمنان!) آیا امید و انتظار دارید که یهودیان به دین شما ایمان بیاورند؟ حال آنکه گروهی از آن‌ها (علمای خائن) سخنان خداوند را می‌شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنش به دل‌خواه خود تحریف می‌کردند، در صورتی که می‌دانستند سخن خدا حقیقت است. [ نظرات / امتیازها ]
76) و هنگامی که (یهودیان پاک‌دل‌) با کسانى که ایمان آورده‌اند، رو‌به‌رو می‌شوند، می‌گویند: «ما نیز مانند شما ایمان آورده‌ایم»، و وقتى با هم‌دیگر (با رؤسا و علمای یهود) خلوت می‌کنند، (علمای یهود) می‌گویند: «چرا از آنچه خداوند از علومی که در تورات برای شما گشوده است، برای مسلمانان حکایت می‌کنید تا آنان به استناد آن، پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا نمی‌اندیشید؟» [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمی‌دانند که خداوند آنچه را (علمای یهود) پوشیده می‌دارند، و آنچه را (به صورت تحریف) آشکار می‌کنند، می‌داند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
75) [اى مؤمنان‏] آیا امید دارید که [یهودیان‏] به [حقانیت‏] شما ایمان آورند، و حال آنکه گروهى از آنان کلام الهى را مى‏شنیدند و پس از آنکه آن را در مى‏یافتند آگاهانه دگرگونش مى‏ساختند . [ نظرات / امتیازها ]
76) و چون با مؤمنان روبه‏رو شوند گویند ایمان آورده‏ایم و چون با همدیگر تنها شوند گویند آیا آنچه خدا بر شما آشکار کرده است، با آنان درمیان مى‏گذارید، تا در پیشگاه خداوند با آن بر شما حجت آورند، مگر اندیشه نمى‏کنید؟ [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا نمى‏دانند که خداوند آنچه پنهان و آنچه آشکار مى‏دارند مى‏داند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
75) پس آیا طمع دارید که (اینان) برایتان [:به سودتان] ایمان بیاورند؟ حال آنکه گروهی از آنان بی‌گمان سخنان خدا را می‌شنیده‌اند، سپس آن را بعد از دریافتنش تحریف می‌کنند، حال آنکه خودشان (هم) می‌دانند. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
75) آیا انتظار دارید یهودیان به آیین شما مسلمانان ایمان بیاورند؟ در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را می‌شنیدند و آن را تحریف می‌کردند؛ با اینکه حقانیت آن را فهمیده بودند و زشتی کار خود را نیز می‌دانستند. [ نظرات / امتیازها ]
76) اینان چون مسلمانان را می‌بینند، می‌گویند ایمان آورده‌ایم و چون با یکدیگر خلوت می‌کنند، به اعتراض به هم می‌گویند: آیا آنچه را خداوند در باره‌ی پیامبر اسلام در تورات بیان کرده، برای مسلمانان بازگو می‌کنید تا بتوانند در روز رستاخیز و در پیشگاه خدا از آن بر ضد خودتان استفاده کنند؟ آیا این چیزها را نمی‌فهمید؟ [ نظرات / امتیازها ]
77) آیا اینان نمی‌دانند که خدا به آنچه در دل پنهان می‌دارند و آنچه آشکار می‌کنند، آگاه است؟ [ نظرات / امتیازها ]