از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
موسی گفت: پس ( از میان مردم بیرون ) برو و حتما بهره تو در زندگی آن است که بگویی: به من دست نزنید ( به واسطه مرض مسریت همه از تو بترسند و یا به مرض روانیت از همه بترسی ، و به هر کس بگویی با من تماس نگیر ) و البته برای تو وعده گاهی است که هرگز با تو خلاف نخواهد شد و اینک آن معبودت را که همواره ملازم ( عبادت ) آن بودی بنگر که آن را حتما در آتش می سوزانیم سپس خاکسترش را در دریا می پراکنیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( موسی ) گفت: «برو ، که بهره تو در زندگی دنیا این است که ( هر کس با تو نزدیک شود ) بگویی «با من تماس نگیر!» و تو میعادی ( از عذاب خدا ) داری ، که هرگز تخلّف نخواهد شد! ( اکنون ) بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی! و ببین ما آن را نخست می سوزانیم سپس ذرّات آن را به دریا می پاشیم! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
گفت: برو که نصیب تو در زندگی این است که ( هر کس به تو نزدیک شود ) مرتب بگویی با من تماس نگیر ، و موعدی داری که هرگز از آن تخلف نکنند ، خدایت را که پیوسته به خدمتش کمر بسته بودی بنگر که آن را بسوزانیم و به دریا بریزیم و پراکنده اش کنیم پراکندگی کامل . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
موسی گفت: از میان ما برو که تو در زندگانی دنیا ( به مرضی معذب خواهی شد که همه از تو متنفر شوند و ) دایم گویی کسی مرا نزدیک نشود ، و ( در آخرت ) هم وعده گاهی ( در دوزخ ) داری که با تو تخلف نخواهد شد ، و اکنون این خدایت را که بر پرستش و خدمتش ایستادی بنگر که آن را در آتش می سوزانیم و خاکسترش را به آب دریا می دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
گفت: «پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که [ به هر که نزدیک تو آمد ] بگویی: [ به من ] دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد ، و [ اینک ] به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر ، آن را قطعاً می سوزانیم و خاکسترش می کنیم [ و ] در دریا فرو می پاشیم.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
موسی گفت : پس به سزای این کار از میان مردم بیرون رو ، و با هیچ کس معاشرت مکن ، زیرا بر تو مقرّر شده است که در زندگی خود همواره بگویی : به من نزدیک نشوید و با من تماس نگیرید ، و برای تو موعدی خواهد بود که در آن هلاک خواهی گشت و هرگز در مورد آن با تو تخلف نخواهد شد ، و به معبودت که بر پرستش آن پایدار بودی بنگر که قطعاً آن را به براده تبدیل خواهیم کرد و ذرّاتش را در دریا پراکنده خواهیم ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ موسی ] گفت: پس [ از میان مردم ] برو ، یقیناً کیفر تو [ به خاطر دور انداختن آثار رسالت و ساختن گوساله ] در زندگی این است که [ دچار بیماری مُسری ویژه ای شوی تا هر کس نزدیکت آید بگویی: ] به من دست نزنید و تو را وعده گاهی [ از عذاب بسیار سخت قیامت ] است که هرگز نسبت به تو از آن تخلف نخواهد شد ، و [ اکنون ] به معبودت که همواره ملازمش بودی نگاه کن که حتماً آن را در آتش بسوزانیم ، سپس سوخته اش را در دریا می پاشیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عطيه صفاري - ترجمه بهرام پور
گفت: پس دور شو که تو تا زنده هستى باید [چنان مریض شوى که ] هر کس به تو نزدیک شود] بگویى به من دست نزنید! و تو را وعده گاه [عذابى ] است که هرگز در مورد آن با تو تخلف نشود، و [اینک ] به آن معبودى که در عبادتش بودى بنگر که آن را مى سوزانیم سپس [خاکستر] آن را به طور کامل به دریا مى پاشیم.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - iqna site
He said: Be gone then, surely for you it will be in this life to say, Touch (me) not; and surely there is a threat for you, which shall not be made to fail to you, and look at your god to whose worship you kept (so long); we will certainly burn it, then we will certainly scatter it a (wide) scattering in the sea [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه منظوم مجد
بفرمود موسی بر او این جواب........کــزین قوم بیرون برو با شتاب
به دنـــــیا مریضی بگردی نزار........بـه آزار بیــــــماری خـــود دچار
که دائم بگــویی به هر انجمن........نیاید کسـی هـــیچ نزدیک من
به دوزخ درافتـــی تو در آخرت........دگرگون نخواهد شد این عاقبت
ببین آنچه با سیم و زر ساختی........که بر خـــــدمت او بپرداختی
بسوزانم آن را در آتـش به تاب........که خاکســترش نیز ریزم در آب [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن کریم
(موساى نبی) گفت: پس (به سزاى این کار از میان مردم بنی اسرائیل) بیرون رو، (و با هیچ کس معاشرت مکن)، زیرا بر تو مقرّر شده است که در زندگى خود همواره بگویى: به من نزدیک نشوید و با من تماس نگیرید، و براى ( محرومیت ) تو موعدى خواهد بود و هرگز در مورد آن با تو تخلف نخواهد شد، و به معبودت که بر پرستش آن پایدار بودى بنگر که قحتماً آن را پودر کرده و ذرّاتش را در دریا پراکنده خواهیم ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود سلطاني - ترجمه مجتبوی
گفت: پس برو- دور شو- که تو را در زندگى- تا زنده باشى- این است که بگویى: «به من دست نزنید». و تو را وعده‏گاهى است که هرگز آن را با تو خلاف نکنند، و [اینک‏] به خدایت که پیوسته بر آن مقیم بودى بنگر که آن را بسوزانیم- یا به سوهان بساییم- سپس یکسره در دریا پراکنده‏اش سازیم.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امیدمجد
بفرمود موسی بر او این جواب
کزین قوم بیرون برو با شتاب
به دنیا مریضی بگردی نزار
به آزار بیماری خود دچار
که دائم بگویی به هر انجمن
نیاید کسی هیچ نزدیک من
به دوزخ درافتی تو در آخرت
دگرگون نخواهد شد این عاقبت
ببین آنچه با سیم و زر ساختی
که بر خدمت او بپرداختی
بسوزانم آن را در آتش به تاب
که خاکسترش نیز ریزم در آب
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
گفت: پس برو (دور شو) که حتماً سزاى تو در زندگى این است که بگویى: تماس ممنوع! و بى تردید براى تو موعدى است که هرگز آن را با تو خلاف نکنند و نگاه کن به معبودت که بر آن معتکفى بى گمان آن را [با سوهان] مى ساییم، سپس [ساییده]آن را به طور کامل در دریا مى پاشیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
گفت پس برو و بدان که جزاى تو این است که در زندگى بگویى به من نزدیک مشوید، و براى تو موعدى است که در آن با تو خلاف نشود، و به "خدایت" که در خدمتش معتکف بودى بنگر که مى‌سوزانیمش، سپس آن را بر دریا مى‌افشانیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
گفت: پس برو- دور شو- که تو را در زندگى- تا زنده باشى- این است که بگویى: «به من دست نزنید». و تو را وعده‌گاهى است که هرگز آن را با تو خلاف نکنند، و [اینک‌] به خدایت که پیوسته بر آن مقیم بودى بنگر که آن را بسوزانیم- یا به سوهان بساییم- سپس یکسره در دریا پراکنده‌اش سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
گفت برو که تو را است در زندگی آنکه گوئی نیست سودنی (دست به من سوده نگرد) و همانا تو را وعده‌گاهی است که خلف کرده نشوی و بنگر بسوی خدایت آنکه پیوسته بر آن معتکفی که بسوزانیمش البتّه و سپس بپراکنیمش در دریا پراکندنی [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي رضا بلوري - ترجمه قرائتی
(موسى به سامرى) گفت: پس برو (دور شو)، پس همانا بهره‏ى تو در دنیا این است که (به دردى مبتلا خواهى شد که دائماً) مى‏گویى: «به من دست نزنید» و همانا براى تو (در آخرت) میعادگاهى است‏که هرگز از آن تخلّف نخواهد شد. و (اکنون) به سوى معبودت که پیوسته آن‏را پرستش مى‏کردى نگاه کن، ما حتماً آن را مى‏سوزانیم (و) سپس خاکستر و ذرّات آن را به دریا خواهیم پاشید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - خرمشاهی
گفت پس برو و بدان که جزاى تو این است که در زندگى بگویى به من نزدیک مشوید، و براى تو موعدى است که در آن با تو خلاف نشود، و به "خدایت" که در خدمتش معتکف بودى بنگر که مى‏سوزانیمش، سپس آن را بر دریا مى‏افشانیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
(موسی "ع" به سامری )گفت: از میان ما برو که تو در زندگانی دنیا ( به مرضی مبتلاخواهی شد که همه از تو بیزاری جویند ) دایم گویی کسی به من نزدیک نشود ، و ( روز جزا ) هم وعده گاهی خواهی داشت که هر گز از آن با تو تخلف نخواهد شد ، و اکنون این خدایت را که بر پرستش و خدمتش ایستادگی می کردی ، ببین که آن را در آتش می سوزانیم و خاکسترش را به آب دریا می سپاریم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
گفت: پس برو و براى تو موعدى است که در آن با تو خلاف نشود و به «خدایت» که در خدمتش معتکف بودى بنگر که مى سوزانیمش، سپس آن را بر دریا مى افشانیم، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" [موسی] گفت: «پس ، برو! ؛ [و] پس قطعاً برایِ تو در [ادامهِ] زندگی [شَرط آن است] که [به همه] بِگویی: «[برایِ من ، اِجازهِ ارتباط و] تَماسی [با دیگران] نیست!» ؛ و قطعاَ برایِ تو وَعده ای می باشد که هرگز تَخَلُّف نمی شَوَد! ؛ و [اَکنون] بِنگر به سویِ خُدایَت که پِیوَسته بر [پَرَستشِ] آن ، عاکِف [و مُقیم] بودی! ؛ [که] حتماَ ، آن را می سوزانیم ؛ سپس ، [خاکِستَرِ] آن را در دریا ، پَراکَنده می نمائیم ؛ [کاملاً پَخش و] پَراکَنده!» ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.