از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و اوست کسی که شبانگاه روح شما را می گیرد و آنچه را در روز به دست آوردید می داند ، سپس شما را در روز برمی انگیزد تا مدتی معین ( مدت عمرتان ) به سر آید ، سپس بازگشت شما به سوی اوست آن گاه شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی با توجه به کلیت آیه بایستی (خدائیکه) ترجمه شود
2) رعیتی : (اوست خدائی که) صحیح است . اگرچه در متن آیه (الذی) به کار رفته ولی صراحتاٌ به معنی خداوند است نه کسی که.....
3) رعیتی : (اوست کسی که ) کافی نیست . بایستی (اوست خدائیکه )ترجمه شود،اگرچه در متن آیه (الذی) آمده ولی صراحتاٌ به وجود احدیت اشاره دارد.
4) رعیتی : ترجمه (الذی) در این آیه بایستی (خدائیکه) ترجمه شود . دقت نشده است.
5) رعیتی : الدی با توجه به روح آیه بایستی (خدائیکه) ترجمه شود........
6) : به نظر نمی رسد که در خواب روح انسان گرفته نمی شود بلکه اختیار و تصمیم گیریکه افاضه خداوندی به بشر است اخذ می شود و بعد از خواب به او برگشت داده می شود. روح به معنای جان در هنگام مرگ توسط فرشتگان موکل گرفته می شود
رمضانی (داور) : درآیات تدبر و تعقل کنید تا علمتان بیشتر شود نه اینکه سعی داشته باشید آیات را منطبق با دانسته و نظر خود هماهنگ سازید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
او کسی است که ( روح ) شما را در شب ( به هنگام خواب ) می گیرد و از آنچه در روز کرده اید ، با خبر است سپس در روز شما را ( از خواب ) برمی انگیزد و ( این وضع هم چنان ادامه می یابد ) تا سرآمد معینی فرا رسد سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می کردید ، با خبر می سازد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی با عنایت به روح آیه بایستی : خدائیکه ترجمه شود
2) رعیتی : الذی در این آیه با عنایت به کلیت آیه بایستی( او خدائیکه) ترجمه شود......
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و او چنان خدایی است که می میراند شما را در شب و می داند آنچه را که کسب می کنید به روز ، بعد از آن بر می خیزاند شما را در آن روز ، تا بگذرد آن موعدی که معین فرموده ، سپس به سوی خدا است برگشت شما ، آن گاه ، آگاه می سازد شما را به آنچه که امروز می کنید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : چنان خدایی مناسب این ترجمه نیست ...مگر میشو خدا باشد و اینچنین نباشد؟
2) رعیتی : عبارت ( چنان) نیازی نیست . در متن آیه نیز نیست . مگر خدای غیر اینچنانی هم داریم؟
3) رعیتی : این ترجمه بسیار تحت اللفظی نگارش شده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
- و اوست خدایی که چون شب ( به خواب می روید ) جان شما را برمی گیرد ( و نزد خود می برد ) و کردار شما را در روز می داند ، و پس از آن ( خواب ) شما را بر می انگیزد تا اجلی که در قضا و قدر او معین است به پایان رسد ، سپس ( هنگام مرگ ) به سوی او باز می گردید آن گاه به نتیجه آنچه کرده اید شما را آگاه گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : ترجمه ای روان ارائه شده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و اوست کسی که شبانگاه ، روح شما را [ به هنگام خواب ] می گیرد و آنچه را در روز به دست آورده اید می داند سپس شما را در آن بیدار می کند ، تا هنگامی معیّن به سر آید آن گاه بازگشت شما به سوی اوست سپس شما را به آنچه انجام می داده اید آگاه خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی با عنایت به کلیت آیه بایستی : خدائیکه معنی شود
2) رعیتی : الذی با عنایت به کلیت آیه بایستی : خدائیکه ترجمه شود.....
3) رعیتی : ترجمه در سطر اول قدری غامض است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
اوست آن که شما را در شب ( آن گاه که می خوابید ) برمی گیرد در حالی که می داند در روز چه دستاوردی داشته اید ، سپس در روز ( آن گاه که بیدار می شوید ) شما را برمی انگیزد تا سرآمدی که معین شده است سپری گردد ; آن گاه پس از پایان یافتن سرآمدتان بازگشت شما به سوی اوست ، سپس شما را از حقیقت کارهایی که می کردید آگاه می کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
او کسی است که شبانگاهان روح شما را به وقت خواب می گیرد ، و آنچه را در روز [ از نیکی و بدی ] به دست می آورید می داند سپس شما را در روز [ با برگرداندن روح به جسمتان از خواب ] بر می انگیزد تا اجل مُعّین سر آید آن گاه بازگشت شما به سوی اوست آن گاه شما را به آنچه همواره انجام می دادید آگاه می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی با توجه به کلیت آیه بایستی : خدائیکه ترجمه شود....
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
et, la nuit, C'est Lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. puis il vous ressuscite le Jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, C'est vers Lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و اوست که شما را شب‌هنگام مى‌میراند و هر چه در روز کرده‌اید مى‌داند، آنگاه بامدادان شما را زنده مى‌سازد تا آن هنگام که مدت معین عمرتان به پایان رسد. سپس بازگشتتان به نزد اوست و شما را از آنچه کرده‌اید آگاه مى‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و او است که در شب شما را مى میراند (به خواب مى برد) در حالى که آنچه را در روز کرده اید مى داند، سپس شما را در روز برمى انگیزد (بیدار مى کند) تا مدّتى که تعیین شده است به پایان برسد، آنگاه بازگشت شما فقط به سوى او است، سپس شما را از آنچه کرده اید با خبر خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و او کسى است که روح شما را در شب [به هنگام خواب‌] مى‌گیرد و مى‌داند که در روز چه کرده‌اید، سپس در آن شما را [از خواب‌] بر مى‌انگیزد تا مهلت معینى سرآید، آنگاه بازگشت شما به سوى اوست و آنگاه شما را از [حقیقت‌] کار و کردارتان آگاه مى‌گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و او است آنکه دریابد (بمیراند) شما را در شب و می‌داند آنچه را فراآورید در روز سپس برانگیزاند شما را در آن تا بگذرد سرآمدی معین سپس بسوی او است بازگشت شما پس آگهی دهد شما را بدانچه بودید عمل می‌کردید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
خدا است که در شب شما را می‌میراند و در روزشما را برمی‌انگیزاند، و او می‌داند که در روز (‌که عمدۀ جنب و جوش و تلاش و کوشش است‌) چه می‌کنید و چـه فرا چنگ می‌آورید (‌و این مرگ و زندگی خواب و بیداری نام‌، پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (‌زندگی هر کس بــا فـرارسیدن مرگ او) ‌بسـرآید. سپس‌ (‌در روز رستاخیز همگان‌) به سـوی خدا بـرمی‌گردید و آنگاه شما را بدانچه (‌از خوب و بد در دنیا) می‌کردید بـاخبر می‏‎گرداند (‌و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها می‌رساند(. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و اوست که [روح‏] شما را به شب برمى‏گیرد و آنچه در روز کرده باشید مى‏داند، سپس شما را در روز بر مى‏انگیزد تا مدتى نامبرده سپرى شود- مرگ فرا رسد-، سپس بازگشت شما به سوى اوست، آنگاه شما را از آنچه مى‏کردید آگاه مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
60. And He it is Who takes your souls at night (in sleep), and He knows what you acquire in the day, then He raises you up therein that an appointed term may be fulfilled; then to Him is your return, then He will inform you of what you were doing.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il vous informera de ce que vous faisiez.

Traduction 2
Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il vous informera de ce que vous faisiez..

Traduction 3
Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il vous informera de ce que vous faisiez. .

Traduction 4
Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il vous informera de ce que vous faisiez. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und er ist es, der euch bei Nacht (wenn ihr schlaft, zeitweise) abberuft und weiک, was ihr bei Tag (an Handlungen) begangen habt. Hierauf erweckt er euch an ihm (d. h. am Tag) (aus dem Schlaf wieder zum Leben), damit eine bestimmte Frist (für euer Leben) zu Ende geführt werde. Hierauf werdet ihr (sterben und) zu ihm zurückkehren. Und dann wird er euch Kunde geben über das, was ihr (in eurem Erdenleben) getan habt.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و او کسى است که (روح) شمارا در شب (به هنگام خواب) مى‏گیرد و آنچه را در روز انجام مى‏دهید مى‏داند، سپس شما را از خواب برمى‏انگیزد تا مدّت معیّن (عمر شما) سپرى شود. عاقبت بازگشت شما به سوى اوست پس شما را به آنچه انجام مى‏دهید خبر مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی در این جا با توجه به کلیت آیه بایستی: خدائیکه ترجمه شود
2) رعیتی : الذی با توجه به کلیت آیه بایستی : خدائیکه ترجمه شود......
3) رعیتی : الذی را بایستی در این آیه : خدائیست که ، ترجمه کنید. به روح آیه توجه کنید نه به ظاهر کلمه.....
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
و او کسی است که می میراند شما را در شب (گرفتن روح در خواب )و از آنچه در روز انجام می دهید آگاه است .(نظام خواب و بیداری هر روز تکرار می شود شب می خوابید ) و روز شما را بیدار می کند تا پایان زندگی شما فرا رسد ، سپس همه به سوی پروردگارتان مراجعه می کنید و (او ) شما را از آنچه انجام داده اید آگاه می سازد . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » پارس قرآن
it is he who makes you to die by night, knowing what you have gained by day, and then resurrects you so that an ordained term is realized. to him you shall return, and he will tell you of what you have been doing. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و او کسى است که روح شما را در شب [به هنگام خواب‏] مى‏گیرد و مى‏داند که در روز چه کرده‏اید، سپس در آن شما را [از خواب‏] بر مى‏انگیزد تا مهلت معینى سرآید، آنگاه بازگشت شما به سوى اوست و آنگاه شما را از [حقیقت‏] کار و کردارتان آگاه مى‏گرداند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : الذی را با توجه به روح آیه ترجمه کنید: خدائیکه.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن ترجمه انگلیسی
it is he who makes you to die by night, knowing what you have gained by day, and then resurrects you so that an ordained term is realized. to him you shall return, and he will tell you of what you have been doing [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محسن قرائتی
و او کسى است که (روح) شمارا در شب (به هنگام خواب) مى‏گیرد و آنچه را در روز انجام مى‏دهید مى‏داند، سپس شما را از خواب برمى‏انگیزد تا مدّت معیّن (عمر شما) سپرى شود. عاقبت بازگشت شما به سوى اوست پس شما را به آنچه انجام مى‏دهید خبر مى‏دهد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و او کسى است که (روح) شمارا در شب (به هنگام خواب) مى‏گیرد و آنچه را در روز انجام مى‏دهید مى‏داند، سپس شما را از خواب برمى‏انگیزد تا مدّت معیّن (عمر شما) سپرى شود. عاقبت بازگشت شما به سوى اوست پس شما را به آنچه انجام مى‏دهید خبر مى‏دهد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيدمحمدعلي سيدموسوي
و او کسی است که در شب شما را می میراند و از کارهای روزتان خبر دارد سپس در روز شما را برمی گرداند تا زمان معینی بگذرد سپس برگشت همه شما به سوی اوست پس شما را از آنچه انجام داده اید باخبر میکند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مصطفي مطهري مقدم - ترجمه شخصی
و همان خدایی که (روحتان) را به شب می گیرد و از آنچه در روز کرده اید, اگاه است. پس تا مدت معین عمرتان( روحتان را ) بر میگرداند, سرانجام بازگشتتان به سوی اوست و شما را به انچه انجام داده اید آگاه می سازد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
و اوست که شب‌ها جان شما را می‌گیرد و در حالی که می‌داند در روز چه کرده‌اید، روز بعد دوباره شما را برمی‌انگیزد تا مدت معین عمرتان به سر آید و آنگاه بازگشت شما به سوی اوست و او شما را از آنچه در دنیا انجام می‌دادید، آگاه خواهد ساخت.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.