از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مسعود ورزيده - ترجمة المیزان
1) عم یتساءلون
 توضيح : عم یتساءلون کلمه عم مخفف عن ما - از چه است ، و حرف الف از کلمه ما ی استفهامیه حذف شده ، و این اختصاص به این مورد ندارد ، هر جا که حرف جر بر سر ما ی استفهامیه در آید ، الف آن حذف می‏شود ، مثلا گفته می‏شود : لم ، مم ، علی م والی م که مخفف لما و مما و علی ما و الی ما است ، و مصدر تساؤل به معنای این است که مردمی از یکدیگر از مطلبی سؤال کنند ، یا بعضی بعد از بعضی دیگر از مطلبی سؤال کنند

[ نظرات / امتیازها ]
  مهديه تک فلاح - فروغی از قران/افراسیابی
1) عن :مرکب ار عن از حروف جاره وما اسم استفهام /یتساءلون: مضارع تفاعل ولازم [ نظرات / امتیازها ]
2) نبا:اسم ثلاثی مجرد العظیم:صفت مشبهه [ نظرات / امتیازها ]