از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) ( کافران ) درباره چه چیزی از یکدیگر می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبری بزرگ ( آمدن قیامت ، یا حقانیت قرآن ) [ نظرات / امتیازها ]
3) همان خبری که در آن اختلاف دارند ( برخی آن را محال و برخی مستبعد دانسته ، برخی تردید داشته و برخی با علم به آن ، منکرند ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنان است ( که فکر می کنند ) به زودی خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم نه چنان است ، به زودی خواهند دانست. ( این دو آیه تهدید است برای منکران نبأ عظیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟! [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بزرگ و پراهمیّت ( رستاخیز ) ! [ نظرات / امتیازها ]
3) همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند! [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست که آنها فکر می کنند ، و بزودی می فهمند! [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم چنین نیست که آنها می پندارند ، و بزودی می فهمند ( که قیامت حق است ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) مردم از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می کنند؟ . [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بزرگ قیامت . [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن با هم به جدل و اختلاف کلمه برخاستند ( چون پیغمبر ( ص ) به نزول قرآن سخن از خدا و قیامت آغاز فرمود مؤمن و کافر در صدق و کذبش به مجادله پرداختند این آیات نازل شد ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست که منکران پنداشته اند به زودی ( وقت مرگ را ) خواهند دانست . [ نظرات / امتیازها ]
5) و البته ( بر خطای خود ) به زودی آگاه می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ( مردم ) از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می کنند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بزرگ ( قیامت ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن با هم به جدال و اختلاف کلمه برخاستند. [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست ( که منکران پنداشته اند ) به زودی ( به وقت مرگ ) خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) و باز چنین نیست ( که منکران پنداشته اند ) البته به زودی آگاه می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از آن خبر بزرگ ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که درباره آن با هم اختلاف دارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنان است ، به زودی خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم نه چنان است ، بزودی خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) مشرکان درباره کدامین خبر از یکدیگر می پرسند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از رستاخیز ، آن خبر بزرگ ! [ نظرات / امتیازها ]
3) همان خبری که در آن اختلاف دارند . ( گروهی آن را بعید و گروهی آن را ناممکن می شمرند و برخی نیز در آن تردید دارند و گروهی از سر عناد آن را انکار می کنند . ) [ نظرات / امتیازها ]
4) درباره آن پرسش و اختلاف نکنند ، دیری نمی گذرد که پدیدار می گردد پس آن را به عیان خواهند دید و از آن آگاه خواهند شد . [ نظرات / امتیازها ]
5) آری ، درباره آن پرسش و اختلاف نکنند ، به زودی پدیدار می شود پس آن را به عیان خواهند و از آن آگاه خواهند شد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از آن خبر بزرگ [ قیامت کبری ] [ نظرات / امتیازها ]
3) که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [ که واقع می شود یا نه؟ ] [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنین است [ که می پندارند ] به زودی [ به حتمی بودن وقوع آن ] آگاه خواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم نه چنین است [ که می پندارند ] به زودی [ به حتمی بودن وقوع آن ] آگاه خواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
  رضا محمدي تبار - ترجمه رضا محمدی تبار
1) به نام خداوند جان و خرد. از چه آیا اینان می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » رضا محمدی تبار
1) به نام ایزد مهربان مهرورز؛ از چه می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمت گر و مهربان خلق راست
کدامین خبر هست در پیش رو
که مردم نمایند ز آن پرس و جو


[ نظرات / امتیازها ]
2) بگویند از روز محشر سخن


[ نظرات / امتیازها ]
3) جدل کرده در باب آن مرد و زن


[ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست کان کافران به کیش
تصور نمودند در قلب خویش
بگردند آگه بزودی زود

[ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
5) بزودی بدانند تا حق چه بود


[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) درباره چه چیزى از یکدیگر سؤال مى کنند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) درباره آن خبر بسیار بزرگ [سؤال مى کنند]; [ نظرات / امتیازها ]
3) همان [خبرى] که آنان در آن اختلاف دارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) سؤال نکنند که به زودى خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم سؤال نکنند که به زودى خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
1) ‌از‌ چه‌ چیز می‌پرسند کفّار ‌از‌ یکدیگر! [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌از‌ خبر بزرگی‌ یکدیگر ‌را‌ سؤال‌ کنند. [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌آن‌ خبری‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ کنندگانند. [ نظرات / امتیازها ]
4) باید باز ایستند ‌از‌ ‌اینکه‌ سؤال‌ نه‌ چنان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ گویند، زود ‌باشد‌ ‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) پس‌ ‌عن‌ قریب‌ عالم‌ شوند ‌در‌ آخرت‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) از‌ چه‌ چیز فراوان‌ پرسش‌ می‌کنند!» [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌از‌ ‌آن‌ خبر بزرگ‌ (می‌پرسند).» [ نظرات / امتیازها ]
3) که‌ درباره‌ ‌آن‌ ‌با‌ یکدیگر اختلاف‌ دارند.» [ نظرات / امتیازها ]
4) هرگز، ‌به‌ زودی‌ خواهند دانست‌. [ نظرات / امتیازها ]
5) و بار دیگر هرگز، ‌به‌ زودی‌ خواهند دانست‌.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) ‌از‌ چه‌ سؤال‌ میکنند ‌از‌ یکدیگر [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌از‌ خبر بزرگی‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌که‌ آنان‌ ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ دارند [ نظرات / امتیازها ]
4) نه‌ چنین‌ ‌است‌ زود ‌است‌ ‌که‌ بدانند [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌پس‌ نه‌ چنین‌ ‌است‌ زود ‌است‌ ‌که‌ بدانند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) از چه مى‏پرسند(1) [ نظرات / امتیازها ]
2) 2از خبر بزرگ [ نظرات / امتیازها ]
3) آنکه ایشانند در آن اختلاف‏کنندگان(3) [ نظرات / امتیازها ]
4) 4نه چنین است زود باشد که بدانند( [ نظرات / امتیازها ]
5) پس نه چنین است زود باشد که بدانند(5) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) آنها در مورد چه چیز از هم سوال می کنند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از آن خبر بزرگ (فرارسیدن قیامت و رستاخیز ) [ نظرات / امتیازها ]
3) (و این خبر همان چیزی است که ) همواره در مورد آن اختلاف نظر دارند . [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست (بزودی تمامی اختلاف نظر ها بر این موضوع ، با آشکار شدن قیامت رفع خواهد شد و بزودی ) خواهند دانست . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس (با مرگ خواهندفهمید که هر گز ) چنین نیست ، بزودی درمی یابند . [ نظرات / امتیازها ]
  محمد رجب زاده - تدبر شخصی
1) ازچه چیزی از یکدیگر می پرسند [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
1) درباره چه چیز از یکدیگر سوال می پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) از آن خبر بزرگ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان خبری که در آن با یکدیگر اختلاف دارند [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست ، به زودی خواهند فهمید [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم چنین نیست (تاکید بیشتر) ، به زودی خواهند فهمید [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) از چه چیز از یکدیگر پرسش می کنند؟! [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بسیار بزرگ (رستاخیز)! [ نظرات / امتیازها ]
3) (همان) خبرى که آنان در مورد آن اختلاف دارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) هرگز چنین نیست، بزودى خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس هرگز چنین نیست بزودى خواهند دانست. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادایتی
1) از چه چیز مى‌پرسند؟«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) از آن خبر بزرگ،«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن اختلاف مى کنند.«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) آرى، به زودى خواهند دانست.«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم آرى، به زودى خواهند دانست.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) (این مردم) درباره‌ی چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ [ [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بزرگ (و مهمّ رستاخیز می‌پرسند). [ نظرات / امتیازها ]
3) آن خبری که راجع بدان اختلاف دارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنین است (که می‌پندارند)! به زودی خواهند فهمید. [ نظرات / امتیازها ]
5) باز هم نه چنین است (که می‌پندارند)! به زودی خواهند فهمید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمشاهی
1) از چه از همدیگر مى‌پرسند؟«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بزرگ‌«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) همانکه ایشان در آن اختلاف دارند«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست، زودا که بدانند«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) باز چنین نیست زودا که بدانند«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادصادقی تهرانی
1) از چه چیز (از یکدیگر و از تو) می‌پرسند؟«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) از خبر بس بزرگ.«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) چیزی که آنان در(باره‌ی) آن با هم در (ژرفای) اختلافند.«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنان است. زودا (در برزخ) خواهند دانست.«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس نه چنان است. در آینده‌ای دور [:رستاخیز] خواهند دانست.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمعزی
1) از چه چیزند پرسش‌کنان‌«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) از داستان (آگهی) بزرگ‌«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) آنکه آنانند در آن اختلاف‌کنان‌«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) نه چنین است زود است بدانند«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) پس نه چنین است زود است بدانند«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) - [شرک گرایان و حق ناپذیران ] درباره چه چیز از یکدیگر مى پرسند؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) - درباره آن خبر بزرگ؛ [ نظرات / امتیازها ]
3) [همان خبرى ] که در مورد آن اختلاف [و کشمکش ] دارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4 - [نه،] چنان نیست [که انکارگران رستاخیز مى پندارند]؛ به زودى خواهند دانست! [ نظرات / امتیازها ]
5) - باز هم نه چنان است، به زودى خواهند دانست! [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) این مردم ( درباره چه چیزی و چه خبر مهمی ) از یکدیگر پرسش و سوال می کنند [ نظرات / امتیازها ]