از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن سلطاني
1) 1- الشمس
2- کورت
 توضيح : 1- مونث معنوی
2- فعل ماضی مجهول للغائب از مصدر تکویر از باب تفعیل [ نظرات / امتیازها ]