از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  بهشت دارای درجات است
18) بهشتیان، درجات و مراتبى دارند. {الابرار - المقربون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  لذت دریافت نعمت
21) دریافت نعمت در حضور دیگران، لذّت را چند برابر مى‏کند. {یشهده المقرّبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : لذت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  قطعی بودن وعده‌های الهی
22) وعده‏هاى الهى در مورد پاداش خوبان قطعى است. {ان الابرار لفى نعیم} (کلمه انّ و حرف لام و جمله اسمیه، بیانگر قطعى بودن وعده است.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : وعده الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان یکی از نعمات بهشتیان
23) جایگاه بلند و اِشراف بر منظره‏هاى زیبا، از نعمت‏هاى بهشتیان است. {على الارائک ینظرون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تاثیر روح بر جسم
24) حالات روحى و روانى انسان، بر جسم او تأثیرگذار است. «تعرف فى وجوههم» (درخشندگى صورت بهشتیان براى انسان مشهود است.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بکر بودن نعمت‌های بهشتی
25) بکر و دست نخورده بودن نعمت‏هاى بهشتى، یک ارزش است. {مختوم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ویژگی لذت‌های بهشتی
26) لذّت‏هاى بهشتى، عوارض ندارد. {ختامه مسک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  دنیا در فرهنگ اسلام
26) در فرهنگ اسلام، دنیا، میدان مسابقه و رقابت است، البتّه رقابت براى به دست آوردن نعمت‏هاى اخروى. {و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : دنیا گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ثبت عمل محسنان - نيره تقي زاده فايند
18) کردار نیکوکاران، ثبت و ضبط شده، در نامه عمل آنان باقى خواهد ماند.

کتـب الأبرار

«کتاب الأبرار» صحیفه اى است که در آن اعمال نیکوکاران ثبت شده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : محسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  حتمیت حشر اخروى انسان ها - نيره تقي زاده فايند
18) حضور مردم در پیشگاه خداوند در قیامت و حسابرسى اعمال آنان، قطعى و تردیدناپذیر است.

یوم یقوم الناس لربّ العـلمین . کلاّإنّ کتـب الفجّار ... کلاّإنّ کتـب الأبرار [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  تشخیص نامه عمل محسنان - نيره تقي زاده فايند
19) ابزار شناخت دیوان نامه هاى عمل نیکوکاران، در دسترس همگان نیست.

و ما أدریک ما علّیّون [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکان- مُحسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى پاداشهاى محسنان - نيره تقي زاده فايند
20) پاداش هاى نیکوکاران، تخلّف ناپذیر و داراى مشخّصاتى واضح و بى ابهام است.

کتـب مرقوم

چنانچه «کتاب» به معناى مکتوب و مقدر و نیز «مرقوم» به معناى نوشته واضح و درشت خط باشد; برداشت بالا استفاده مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل صالح گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نعمتهاى اخروى راستگویان - نيره تقي زاده فايند
22) انسان هاى درست کار، راست گفتار و مطیع خداوند، در انبوه نعمت هاى وصف ناپذیر آخرت جاى خواهند گرفت.

إنّ الأبرار لفى نعیم

از جمله معانى بیان شده براى «برّ»، «صلاح و درست کارى»، «اطاعت» و «صداقت» است (لسان العرب). «نعیم»; یعنى، نعمت فراوان (مفردات راغب). نکره بودن آن، دلالت دارد که وصف نعمت ها امکان پذیر نیست. مراد از آن ـ به قرینه آیات بعد ـ نعمت هاى آخرت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى نعمت هاى اخروى - نيره تقي زاده فايند
22) بهره مندى ابرار از نعمت هاى آخرت، همیشگى است.

إنّ الأبرار لفى نعیم

حرف «فى» در این آیه، براى ظرفیت مجازى است و بر استقرار ابرار در نعمت دلالت دارد. جمله اسمیّه «إنّ الأبرار...»، تأکیدى بر مداومت و ثبوت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : آخرت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ابرار در آخرت - نيره تقي زاده فايند
23) چشم نیکوکاران در آخرت، بى نیاز از خواب است و حتى به هنگام آرمیدن بر تختخواب، نظاره گر زیبایى نعمت ها است.*

على الأرائک ینظرون

«أرائک» (تخت خواب ها)، به معناى محل خوابیدن است که در آیه شریفه محل نظاره گرى معرفى شده است. شاید این تعبیر، به نبود خواب در بهشت اشاره داشته باشد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : پاداش اعمال گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار وفور نعمت هاى اخروى - نيره تقي زاده فايند
24) وفور، خرمى و طراوت نعمت هاى آخرت، نیکوکاران را شاداب و داراى رخسارى درخشان خواهد ساخت.

تعرف فى وجوههم نضرة النعیم

«نعیم» به معناى نعمت فراوان، «نضرة» به معناى زیبایى و «نضرة النعیم» به معناى درخشندگى آن است (مفردات راغب). مراد از آن به قرینه «تعرف فى وجوههم»، تابناکى چهره بر اثر نعمت وافر است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : آخرت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفی‏ عِلِّیِّینَ - عليرضا يعقوبي سورکي
18) این آیه به تقابل آیه ان کتاب ...... که سرنوشت دوزخیان را اعلام نمود سرنوشت نیکان را هم قطعی در بهشت اعلام نموده [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکی- احسان گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  ما أَدْراکَ ما عِلِّیُّونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
19) جایگاه نامه هاى عمل نیکوکاران، داراى ویژگى هایى فراتر از حد بیان است. مرتبه علیون فراتر از درک است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی