از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
18) کَلاَّ «ح.ردع»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
کِتابَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
الْأَبْرارِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
لَفِی «لام مزحلقه» «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
عِلِّیِّینَ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
19) وَ «(و)استثناف»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
أَدْراکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عِلِّیُّونَ «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
20) کِتابٌ «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع»
مَرْقُومٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
21) یَشْهَدُهُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الْمُقَرَّبُونَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
22) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الْأَبْرارَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
لَفِی «لام مزحلقه» «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
نَعِیمٍ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
23) عَلَى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْأَرائِکِ «اسم مجرور یا در محل جر»
یَنْظُرُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
24) تَعْرِفُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنت]»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
وُجُوهِهِمْ «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» نَضْرَةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
النَّعِیمِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
25) یُسْقَوْنَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «واو محذوفی که در محل رفع می باشد نائب فاعل است» مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
رَحِیقٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
مَخْتُومٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
26) خِتامُهُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» مِسْکٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
وَ «(و)إعتراض»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ذلِکَ «اسم مجرور یا در محل جر»
فَلْیَتَنافَسِ «فاء رابط برای جواب شرط» «(ل)أمر» «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
الْمُتَنافِسُونَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
27) وَ «واو عطف»
مِزاجُهُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
تَسْنِیمٍ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
28) عَیْناً «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف» «حال منصوب»
یَشْرَبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
بِهَا «حرف جر و اسم مجرور»
الْمُقَرَّبُونَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]