از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
17) سیجنب(جنب) : دور داشته خواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
17) اتقی : پرهیزگارترین [ نظرات / امتیازها ]
18) یؤتی (اتی) : می دهد [ نظرات / امتیازها ]
18) یَتَزَکَّی (زکو) : پاک می کند ، تزکیه می کند [ نظرات / امتیازها ]
18) یُؤْتی‏ مالَهُ یَتَزَکَّى : می دهد مالش را تا پاک شود [ نظرات / امتیازها ]
19) مالاحد : نیست برای احدی [ نظرات / امتیازها ]
19) نجْزى‏ : جزا داده می شود [ نظرات / امتیازها ]
20) ابْتِغاءَ : طلب ، پی جویی ، خواستار شدن [ نظرات / امتیازها ]
21) لَسَوْفَ یَرْضى : قطعاً به زودی خشنود خواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
17) الأتْقَی : پرهیزگارترین [ نظرات / امتیازها ]
18) یَتَزَکَّی : خود را پاک می‌دارد و پاکیزه می‌کند [ نظرات / امتیازها ]
19) تُجْزى‏ : نعمت جزا داده شود. سپاس گفته شود. [ نظرات / امتیازها ]
20) ابْتِغاءَ : خواستار شدن. طلبیدن [ نظرات / امتیازها ]
20) وَجْهِ : ذات [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
17) سیجنبها : به زودی دور نگه داشته می شود از آن [ نظرات / امتیازها ]
17) الاتقی : باتقواترین افراد [ نظرات / امتیازها ]
18) یؤتی : می دهد [ نظرات / امتیازها ]
18) یتزکی : پاکیزه می شود و رشد می یابد ، پاکی می طلبد [ نظرات / امتیازها ]
19) و مالاحد : و نیست برای کسی [ نظرات / امتیازها ]
19) عنده : نزد او [ نظرات / امتیازها ]
19) تجزی : پاداش داده می شود [ نظرات / امتیازها ]
20) الاعلی : والا ، بلند مرتبه [ نظرات / امتیازها ]
20) وجه ربه : ذات پروردگارش [ نظرات / امتیازها ]
20) إبتغا : طلب کردن (طلب خشنودی خدا)، خواستار شدن [ نظرات / امتیازها ]
21) لسوف : محققاً به زودی [ نظرات / امتیازها ]
21) یرضی : راضی می شود، خشنود گردد [ نظرات / امتیازها ]
  فريده رجبي فرد - مفردات
20) وجه رب :
 توضيح : مقصوداز"ابتغاءوجه رب"طلب رضایت وخشنودی خداونداست زیرادرآیات دیگر"ابتغاءمرضات الله"داریم.مانندآیات207و265 [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - مجمع البیان
17) تجنب : دورى جستن دو پدیده یا انسان از یکدیگر [ نظرات / امتیازها ]