از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیدند و مشرکان ( از نزاع و ستیزه با یکدیگر درباره آمدن پیامبر مکّی عربی صاحب کتاب آسمانی ) جدا نبودند ( اهل کتاب مدعی آمدن او و مشرکان منکر آن بودند ) تا آن گاه که دلیل روشنی بر آنها بیامد ( و پس از آمدن بیّنه با هم علیه آن ائتلاف کردند ) [ نظرات / امتیازها ]
2) فرستاده ای از جانب خداوند که صحیفه هایی پاک را تلاوت می کند [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آنها نوشته هایی استوار و پایدار است ( احکام و معارف الهی ، مطابق عقل و غیر قابل نسخ ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و اما کسانی که کتاب ( آسمانی ) به آنها داده شده ( در اعتقاداتشان ) تفرقه و اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دلیل روشن ( پیامبر و قرآن ) بر آنها آمد ( و پس از آمدن درباره پذیرش آن پراکنده شدند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) با آنکه آنها ( در این کتاب آسمانی ) مأمور نشده اند جز به آنکه خدا را بپرستند در حالی که اعتقاد و دین و طاعت خود را برای او خالص نمایند و حق گرا باشند و نماز را برپا دارند و زکات بدهند ، و این است دین ثابت و پایدار. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) کافران از اهل کتاب و مشرکان ( می گفتند: ) دست از آیین خود برنمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) پیامبری از سوی خدا ( بیاید ) که صحیفه های پاکی را ( بر آنها ) بخواند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و در آن نوشته های صحیح و پرارزشی باشد! ( ولی هنگامی که آمد ایمان نیاوردند ، مانند اهل کتاب ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) اهل کتاب ( نیز در دین خدا ) اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد! [ نظرات / امتیازها ]
5) و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند ، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین مستقیم و پایدار! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) به هیچ وجه کفار ، چه مشرکین و چه اهل کتاب رها نخواهند شد تا آنکه حجت نبوت خاتم الانبیاء ( صلوات اللَّه علیه ) و حقیقت دعوتش و قرآنش بر آنان تمام شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) رسولی از ناحیه خدا که صحیفه هایی منزه از باطل را بر آنان تلاوت کند . [ نظرات / امتیازها ]
3) صحیفه هایی که در آنها کتابهایی گرانبها هست . [ نظرات / امتیازها ]
4) و اگر اهل کتاب دعوت او را نپذیرفتند و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند باری بعد از تمامیت حجت علیه شان جدا شدند . [ نظرات / امتیازها ]
5) با اینکه رسالت این رسول جز این نبود که به مشرکین و اهل کتاب بفهماند از طرف خدا مامورند اللَّه تعالی را به عنوان یگانه معبود خالصانه بپرستند و چیزی را شریک او نسازند و نماز را بپا داشته زکات را بدهند و دین قیم هم همین است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) کافران اهل کتاب و مشرکان ( از کفر و عصیان ) منفک نبودند ( و به راه صواب هدایت نمی یافتند ) تا آنکه برهان و حجت حق بر آنها بیاید. [ نظرات / امتیازها ]
2) رسولی از جانب خدا ( چون محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ) که کتب آسمانی پاک و منزه ( از خطا و تحریف ) را بر آنها تلاوت کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن کتب نامه های حقیقت و راستی ( و نگهبان سنّت عدل الهی ) مسطور است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و اهل کتاب ( در حق این رسول گرامی ) راه تفرقه و خلاف نپیمودند مگر پس از آنکه آنها را حجت کامل ( در کتب آسمانی بر حقانیت رسول ) آمد ( و دانسته بر انکار او لجاج و عناد ورزیدند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) در صورتی که ( در کتب آسمانی ) امر نشده بودند مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین ( اسلام ) پرستش کنند و از غیر دین حق روی بگردانند و نماز به پا دارند و زکات ( به فقیران ) بدهند. این است دین درست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) کافرانِ اهل کتاب و مشرکان ، دست بردار نبودند تا دلیلی آشکار بر ایشان آید: [ نظرات / امتیازها ]
2) فرستاده ای از جانب خدا که [ بر آنان ] صحیفه هایی پاک را تلاوت کند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آنها نوشته های استوار است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و اهل کتاب دستخوشِ پراکندگی نشدند ، مگر پس از آنکه برهان آشکار برای آنان آمد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند ، و در حالی که به توحید گراییده اند ، دین [ خود ] را برای او خالص گردانند ، و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ ثابت و ] پایدار همین است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) کسانی از اهل کتاب و مشرکان که به اسلام کافر شدند از سنّت خدا ( هدایت آدمیان ) جدا نبودند تا این که آن دلیل آشکار برایشان آمد و حجّت بر آنان تمام شد . [ نظرات / امتیازها ]
2) آن دلیل آشکار ، فرستاده ای است از جانب خدا که صحیفه های پاک قرآنی را بر آنان تلاوت می کند . [ نظرات / امتیازها ]
3) در آن صحیفه ها نوشته هایی است که احکام و معارف الهی را که برپا دارنده امور جامعه انسانی است بیان می کند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که شریعت و کتاب آسمانی به آنان داده شد ، دچار پراکندگی در دین خود نشدند و به مذاهب گوناگون روی نیاوردند مگر پس از آن که دلیل روشن برایشان آمد . [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان به چیزی جز این فرمان نیافته بودند که خدا را بپرستند و اطاعت و عبادت را ویژه او کنند و بی آن که از راه اعتدال منحرف شوند ، در راه او گام بسپرند و نماز را برپا دارند و زکات بپردازند . این است آن دین الهی که در قرآن و دیگر کتاب های آسمانی بیان شده و آن است برپادارنده مصالح جامعه انسانی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) کافران از اهل کتاب و مشرکان [ از آیین خود ] جدا نمی شدند تا آن دلیل روشن برای آنان بیاید. [ نظرات / امتیازها ]
2) [ آن دلیل روشن ] فرستاده ای [ چون پیامبر اسلام ] از سوی خداست که صحیفه هایی پاک را می خواند. [ نظرات / امتیازها ]
3) در آنها نوشته هایی استوار و باارزش است [ نظرات / امتیازها ]
4) و اهل کتاب درباره دین ، [ گروه گروه و ] پراکنده نشدند مگر پس از آنکه آن دلیل روشن برای آنان آمد [ و به طور کامل نسبت به آنان اتمام حجت شد. ] [ نظرات / امتیازها ]
5) در حالی که فرمان نیافته بودند جز آنکه خدا را بپرستند ، و ایمان و عبادت را برای او از هرگونه شرکی خالص کنند ، و حق گرا باشند ، و نماز را برپا دارند ، و زکات بپردازند و این است آیین استوار و ثابت. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) کافران اهل کتاب و مشرکان دست برندارند تا برایشان برهانى روشن بیاید [ نظرات / امتیازها ]
2) پیامبرى از جانب خدا که صحیفه‌هاى پاک را مى‌خواند. [ نظرات / امتیازها ]
3) در آنها نوشته‌هایى است راست و درست. [ نظرات / امتیازها ]
4) و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر از آن پس که برایشان برهانى روشن آمد [ نظرات / امتیازها ]
5) و آنان را جز این فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالى که در دین او اخلاص مى‌ورزند. و نماز گزارند و زکات دهند. این است دین درست و راست. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
همانا که کفار اهل کتاب
همان مشرکان بدور از صواب
نشستند دست از عملهای خویش
که تا حجتی فاش آمد به پیش [ نظرات / امتیازها ]
2) رسولی فرستاد یکتا خدا
که خواند کتابی بری از خطا [ نظرات / امتیازها ]
3) بری و مبرا ز هر کاستی
شده ثبت در آن کتب راستی [ نظرات / امتیازها ]
4) نکردند اهل کتاب از نخست
ره تفرقه بر پیمبر درست
مگر بعد از آنی که حجت تمام
بگردید بر آن کسان در کلام
[ نظرات / امتیازها ]
5) بر آنان نشد امر اندر کتاب
بجز این سخن بر سبیل صواب
که باشند مخلص به یکتا خدا
بخوانند او را بدون ریا
بخوانند دائم نماز و صلات
ببخشند بر بینوایان زکات
بلی خود همین است دین درست
اگر سوی آن راه خواهید جست [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
1) کافران از میان اهل کتاب و مشرکان، دست بردار نبودند، تا آنکه برایشان حجت هویدا آمد [ نظرات / امتیازها ]
2) پیامبرى از سوى خداوند که بر آنان صحیفه‌هاى پاک [آسمانى‌] مى‌خواند [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آنها نوشته‌هاى استوارى هست‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و اهل کتاب تفرقه پیشه نکردند، مگر بعد از آنکه برایشان حجت هویدا آمد [ نظرات / امتیازها ]
5) و جز این فرمان نیافته بودند که خداوند را بپرستند و پاکدینانه دین خود را براى او خالص دارند، و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند، و این دین استوار است‌ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht (eher von ihrem Unglauben) lösen, bis (daß) der klare Beweis zu ihnen kommt,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) in denen rechte Schriften sind. [ نظرات / امتیازها ]
4) Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. [ نظرات / امتیازها ]
5) Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und (dabei) Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (zu sein), als Anhänger des rechten Glaubens, und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten; das ist die Religion des rechten Verhaltens. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən) kafir olanlar və müşriklər özlərinə açıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər (dinlərindən) ayrılan deyildilər. [ نظرات / امتیازها ]
2) (Bu açıq-aşkar dəlil isə) pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərdir (Muhəmməd əleyhissəlamdır). [ نظرات / امتیازها ]
3) O səhifələrdə doğru-dürüst hökmlər vardır. [ نظرات / امتیازها ]
4) Kitab əhli yalnız özlərinə açıq-aydın dəlil (Peyğəmbər və Qur’an) gəldikdən sonra (dində) ayrılığa düşdülər (onlardan kimisi Peyğəmbərə iman gətirdi, kimisi onu inkar etdi, kimisi də şəkk-şübhə içində qaldı). [ نظرات / امتیازها ]
5) Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha – dini yalnız Ona məxsus edərək, batildən haqqa (islama) dönərək – ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru-düzgün din budur! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) کافران، همان اهل کتاب و مشرکان [مى گفتند از مسلک خود ]منفک نخواهند شد تا آن دلیل آشکار بر ایشان بیاید; [ نظرات / امتیازها ]
2) رسولى از جانب خدا که صحیفه هایى پاکیزه را تلاوت مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) [صحیفه هایى] که در آنها نوشته هایى استوار هست. [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانى که به آنان کتاب داده شد، متفرق نشدند مگر بعد از این که آن دلیل آشکار برایشان آمد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان نیامد مگر این که خدا را پرستش کنند، در حالى که دین را براى او خالص ساخته و به حق متمایل شده باشند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و این است دین [امّت] استوار. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Ma aha Kuwii Gaaloobay ee ahaa ehlu kitaabka (Yahuud iyo Nasaara) iyo Gaaladii kuwo ka taga (xumaanta) intuu uga yimaaddo wax cad (xuja ah).
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Oo ah Rasuul Eebc oo akhriyi Kutub daahir ah.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Oo xukun fiicani ku yaal.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Mona kala tagin Gaalada ehlu Kitaabka ah intuu uga yimaaddo xaq cad (xasad dartiis).
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Dadkana waxaan Eebe caabudiddiisa ahayn lama farin iyagoo u kali yeeli Eebe Diinte, toosanna, Salaaddana oogi Zakadana bixin, Saasina waadiinta toosan.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) किताबवालों और मुशरिकों (बहुदेववादियों) में से जिन लोगों ने इनकार किया वे कुफ़्र (इनकार) से अलग होनेवाले नहीं जब तक कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण न आ जाए; [ نظرات / امتیازها ]
2) अल्लाह की ओर से एक रसूल पवित्र पृष्ठों को पढ़ता हुआ; [ نظرات / امتیازها ]
3) जिनमें ठोस और ठीक आदेश अंकित हों, [ نظرات / امتیازها ]
4) हालाँकि जिन्हें किताब दी गई थी। वे इसके पश्चात फूट में पड़े कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ चुका था [ نظرات / امتیازها ]
5) और उन्हें आदेश भी बस यही दिया गया था कि वे अल्लाह की बन्दगी करे निष्ठा एवं विनयशीलता को उसके लिए विशिष्ट करके, बिलकुल एकाग्र होकर, और नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दे। और यही है सत्यवादी समुदाय का धर्म [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) I miscredenti fra la gente della Scrittura e gli associatori, non cesseranno, finché non giunga loro la Prova Evidente,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]