از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
8) و اما کسی که عمل های موزونش سبک و بی ارج است ( عقاید و اعمالش فاسد باشد ) . [ نظرات / امتیازها ]
9) پس جایگاه و پناهگاهش هاویه است. [ نظرات / امتیازها ]
10) و چه چیزت آگاه نمود که هاویه چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی به غایت داغ و سوزان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
8) و امّا کسی که ترازوهایش سبک است ، [ نظرات / امتیازها ]
9) پناهگاهش «هاویه» [ دوزخ ] است! [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه می دانی «هاویه» چیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی است سوزان! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
8) و اما آنکه اعمالش وزن و ارزشی نداشته باشد . [ نظرات / امتیازها ]
9) او در آغوش و دامن هاویه خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو نمی دانی هاویه چیست . [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی است سوزنده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
8) و عمل هر کس بی قدر و سبک وزن باشد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) جایگاهش در قعر هاویه ( جهنم ) است. [ نظرات / امتیازها ]
10) و چگونه سختی هاویه را تصور توانی کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) هاویه همان آتش سخت سوزنده و گدازنده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
8) و امّا هر که سنجیده هایش سَبُک برآید ، [ نظرات / امتیازها ]
9) پس جایش «هاویه» باشد. [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه دانی که آن چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی است سوزنده. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
8) و کسی که اعمالش سبک وزن و نارواست ، [ نظرات / امتیازها ]
9) جایگاهش که او را در بر می گیرد هاویه است . [ نظرات / امتیازها ]
10) و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی است بس سوزان . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
8) و اما هرکس اعمال وزن شده اش سبک و بی ارزش است ، [ نظرات / امتیازها ]
9) پس جایگاه و پناهگاهش هاویه است ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه می دانی هاویه چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی بسیار داغ و سوزان است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
8) سبک گشت اعمال هر کس دگر [ نظرات / امتیازها ]
9) به هاویه افتد به قعر سقر [ نظرات / امتیازها ]
10) ولی سختی هاویه و آن چه بود
چگونه توانی تصور نمود [ نظرات / امتیازها ]
11) بود سوزناک آتشی پرفروز
که هر چیز از تابش افتد به سوز
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
8) Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) dessen Mutter wird ein Abgrund sein.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Und was läßt dich wissen, was das ist?
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Ein sehr heißes Feuer.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
8) Tərəzisi yüngül gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) O çox qızmar bir atəşdir!
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
8) اور جس کا پلہّ ہلکا ہوگا [ نظرات / امتیازها ]
9) اس کا مرکز ہاویہ ہے [ نظرات / امتیازها ]
10) اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا مصیبت ہے [ نظرات / امتیازها ]
11) یہ ایک دہکی ہوئی آگ ہے [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
8) و امّا هر کس که اعمال وزن شده اش سبک (بى ارزش) باشد; [ نظرات / امتیازها ]
9) پس در برگیرنده اش هاویه خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
10) و چه چیز تو را آگاه ساخته است که آن چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشى است پرحرارت. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
8) और रहा वह व्यक्ति जिसके वज़न हलके होंगे, [ نظرات / امتیازها ]
9) उसकी माँ होगी गहरा खड्ड [ نظرات / امتیازها ]
10) और तुम्हें क्या मालूम कि वह क्या है? [ نظرات / امتیازها ]
11) आग है दहकती हुई [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
8) colui che invece avrà bilance leggere,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) avrà per dimora il Baratro.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) E chi potrà farti comprendere cos’è?
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) È un Fuoco ardente.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
8) ва аммо ҳар кӣ сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) ҷойгоҳаш дар ҳовияҳ аст.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Ва ту чӣ донӣ, ки ҳовияҳ чист?
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Оташест дар ниҳояти гармӣ.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
8) e atij (njeriu), veprat e mira të të cilit nuk rëndojnë në peshojë,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) strehimi i tij do të jetë gremina e Skëterrës.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) E, kush të tregon ty se ç’është gremina e Skëterrës?
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) (Ajo është) zjarr i vrullshëm.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آیتی
8) و اما هر که کفه ترازویش سبک باشد،
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) جایگاهش در هاویه است.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه دانى که هاویه چیست؟
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) آتشى است در نهایت گرمى.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
8) 8. But as for him whose Balance will be light,) [ نظرات / امتیازها ]
9) 9. His mother will be Hawiyah. [ نظرات / امتیازها ]
10) (10. And what will make you know what it is) [ نظرات / امتیازها ]
11) (11. A fire Hamiyah!) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
8) و اما آنکه وزنه اعمالش سبک شود [ نظرات / امتیازها ]
9) پس جایگاهش هاویه است [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه مى‌دانى آن چیست [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشى سوزنده است [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
8) Dan barangsiapa yang ringan timbangan, karena kejahtannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. [ نظرات / امتیازها ]
9) Dan barangsiapa yang ringan timbangan, karena kejahtannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. [ نظرات / امتیازها ]
10) Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? [ نظرات / امتیازها ]
11) Yaitu api yang sangat panas, yang tingkat kepanasannya tidak akan pernah dicapai jenis api yang lain, walaupun menyala-nyala dengan diisi bahan bakar. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
8) And as for him whose measure of good deeds is light, [ نظرات / امتیازها ]
9) His abode shall be the abyss. [ نظرات / امتیازها ]
10) And what will make you know what it is? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
8) ولى هر کس کفّه‏هاى (کار خیرش در) ترازویش سبک باشد، [ نظرات / امتیازها ]
9) پس در آغوش آتش است. [ نظرات / امتیازها ]
10) و تو چه دانى آن چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشى سوزان. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
8) و اما هر که میزان‌هایش سبک بود، [ نظرات / امتیازها ]
9) محور و مقصدش پرتگاهی آتشین است. [ نظرات / امتیازها ]
10) و چه فهمانیدت (آن) پرتگاه چیست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) آتشی است سوزنده و گدازنده. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
8) و امّا ‌اگر‌ سبک‌ ‌باشد‌ بار ‌او‌:‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) پس‌ جایگاه‌ ‌او‌ جهنّم‌ ‌باشد‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و ‌آن‌ آتش‌ گرم‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
8) だが秤の軽い者は,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) 奈落が,かれの里であろう。
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) それが何であるかを,あなたに理解させるものは何か。
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) (それは)焦熱(地獄)の火。
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
8) 8‌-‌ و اما ‌هر‌ ‌که‌ میزانهایش‌ سبک‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ مسکن‌ ‌او‌ هاویه‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ چه‌ می‌دانی‌ هاویه‌ چیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ آتش‌ ‌است‌ ‌به‌ شدت‌ ‌با‌ حرارت‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدلله
9) sa mère [destination] est un abîme très profond.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]