از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) هر گاه که یاری خداوند و آن پیروزی ( بزرگ ، فتح مکه و پیروزی های دیگر ) فرا رسید. [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را دیدی که فوج فوج در دین خدا وارد می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
3) پس همراه با حمد پروردگارت او را تسبیح گو و به اعتقاد و عمل منزه دار و از او آمرزش طلب ، که او همواره عطف توجه کننده و توبه پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) منتظر باش که وقتی نصرت و فتح از ناحیه خدا برسد . [ نظرات / امتیازها ]
2) و ببینی که مردم گروه گروه به دین اسلام در می آیند . [ نظرات / امتیازها ]
3) پس ( به شکرانه آن ) پروردگارت را حمد و تسبیح گوی و از او طلب آمرزش کن که او بسیار توبه پذیر است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) چون هنگام فتح و فیروزی با یاری خدا فرا رسد ( مراد فتح مکه است ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل می شوند ( و تو را به رسالت تصدیق می کنند ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) در آن وقت خدای خود را حمد و ستایش کن و ( از لوث شرک ) پاک و منزّه دان و از او مغفرت و آمرزش طلب که او خدای بسیار توبه پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) چون یاریِ خدا و پیروزی فرا رَسَد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه ، که وی همواره توبه پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) هنگامی که یاری خدا و فتح مکّه فرارسد و مشرکان قریش مغلوب شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و ببینی که مردم گروه گروه به دین خدا درمی آیند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) پروردگارت را همراه با ستایش او تسبیح گوی و از وی آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) هنگامی که یاری خدا و [ آن ] پیروزی فرا رسد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را ببینی که گروه گروه در دین خدا درآیند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) پس پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی ، و از او آمرزش بخواه ، که او همواره توبه پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
1) هنگامی که یاری و پیروزی خدا بی آید [ نظرات / امتیازها ]
2) و بینی مردم را که دسته دسته در دین خدا وارد می شوند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
چو با یاری کردگار بشر
عیان گشت رایات فتح و ظفر [ نظرات / امتیازها ]
2) ببینی همه دسته دسته ز راه
بیایند در دین یکتا اله
[ نظرات / امتیازها ]
3) ستایش کن آنگاه پروردگار
تو آمرزشی خواه از کردگار
که توبه پذیر ست یکتا خدا
ببخشاید از بندگانش خطا
[ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
1) آنگاه که یارى خدا و آن فتح - فتح مکه - فرارسد، [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردمان را ببینى که گروه گروه در دین خدا درآیند [بدان که رفتن تو به جهان پاینده نزدیک است]، [ نظرات / امتیازها ]
3) پس پروردگارت را با سپاس و ستایش و به پاکى یاد کن - حمد و تسبیح گوى - و از او آمرزش خواه، که او توبه پذیر است [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg
[ نظرات / امتیازها ]
2) und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) dann lobpreise deinen Herrn und bitte Ihn um Vergebung; gewiß, Er ist Reueannehmend.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
1) When there comes the help of Allah and the victory,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) And you see men entering the religion of Allah in companies,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Then celebrate the praise of your Lord, and ask His forgiveness; surely He is oft-returning (to mercy).
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » بهرامپور
2) و دیدى که مردم گروه گروه در دین خدا داخل مى‌شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوى و آمرزش خواه که او قطعا توبه پذیر است [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آجائے گی
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہورہے ہیں
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں او راس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) آن گاه که نصرت خدا و آن فتح [موعود ]فرارسید، [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را دیدى که گروه گروه به دین خدا در مى آیند; [ نظرات / امتیازها ]
3) همراه با ستایش پروردگارت او را پاک و منزّه بدار و از او آمرزش بخواه، همانا او بسیار توبه پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Markuu yimaaddo gargaarkii Eebe iyo Fatxiga (Furashada maka).
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Ood aragtid Dadkoo Diinta Eebe u soo gali Kooxo.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) U tasbiixso Eebe adoo ku mahadin Dambidhaafna waydiiso illen waa dambidhaaf badanee.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) ऐ रसूल जब ख़ुदा की मदद आ पहँचेगी
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) और फतेह (मक्का) हो जाएगी और तुम लोगों को देखोगे कि गोल के गोल ख़ुदा के दीन में दाख़िल हो रहे हैं
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) तो तुम अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तसबीह करना और उसी से मग़फेरत की दुआ माँगना वह बेशक बड़ा माफ़ करने वाला है
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) Quando verrà l’ausilio di Allah e la vittoria,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) e vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono: in verità Egli è Colui che accetta il pentimento.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
1) Чун ёрии Худову пирӯзӣ ояд
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ва мардумро бубинӣ, ки гурӯҳ-гурӯҳ ба дини Худо медароянд,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) пас ба ситоиши Парвардигорат тасбеҳ гӯй ва аз Ӯ бахшоиш бихоҳ, ки Ӯ тавбапазир аст!
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
2) dhe i sheh njerëzit grupe-grupe duke hyrë në fenë e Perëndisë (në Islamizëm)
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) atëherë lavdëroje Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai, me të vërtetë, është pranues i madh i pendimeve.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
1) 1. When there comes the help of Allah and the Conquest.) [ نظرات / امتیازها ]
2) 2. And you see that the people enter Allah's religion in crowds.) [ نظرات / امتیازها ]
3) 3. So, glorify the praises of your Lord, and ask His forgiveness. Verily, He is the One Who accepts the repentance and Who forgives.)[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
1) [[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk bertasbih, memuji dan menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak baik, ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan ketika melihat orang-orang mulai masuk memeluk agama Allah secara berbondong-bondong, karena kemapanan dan ketinggian derajat dan kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya. Beliau juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah untuk dirinya dan bagi orang-orang beriman, karena Dia Maha Penerima tobat. Allah, memang, akan menerima pertobatan hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.]] Jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang untukmu dan untuk orang-orang Mukmin,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) maka bersyukurlah kepada Tuhanmu dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Mintalah ampunan untukmu dan untuk umatmu, karena Dia, memang, sunguh Maha Penerima tobat hamba-Nya(1). (1) Surat ini menunjuk kepada peristiwa pembebasan kota Mekah. Penyebab langsung terjadinya pembebasan kota Mekah adalah pelanggaran suku Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah dengan melakukan penyerangan terhadap suku Khazâ'ah--yang sudah berada dalam lindungan Rasulullah saw.--dan membantu Banû Ka'b dalam aksi penyerangan itu. Ketika itu, Rasulullah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh suku Quraisy dalam melanggar perjanjian tersebut mengharuskannya untuk melakukan pembebasan Mekah. Beliau pun segera mengumpulkan sebuah pasukan kuat yang terdiri atas 10. 000 ribu tentara. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun 8 Hijriah (Desember 630 M.). Rasulullah mewasiatkan pasukannya untuk tidak melakukan penyerangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan, atas kehendak Allah, Rasulullah bersama pasukannya dapat memasuki kota Mekah tenpa terjadi perang. Begitulah, Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang amat besar dalam sejarah penyebaran Islam tanpa terjadi perang dan pertumpahan darah.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
1) بریده است دو دست ابولهب و (خودش هم) بریده است.
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) داراییش و دستاوردش سودش نداد.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) به زودی آتشی زبانه‌دار (پس از مرگش) بیفروزد.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
1) アッラーの援助と勝利が来て,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) 人びとが群れをなしてアッラーの教え(イスラーム)に入るのを見たら,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) あなたの主の栄光を誉め称え,また御赦しを請え。本当にかれは,度々赦される御方である。
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) گاهی که آید یاری خدا و پیروزی‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بینی مردم را درآیند به دین خدا گروه گروه‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) پس تسبیح گوی به سپاس پروردگار خویش و آمرزش خواهش که او است همانا آمرزگار [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خداوند بخشاینده‌ مهربان‌ چون‌ آید یاری‌ کردن‌ ‌خدا‌ و فتح‌ مکه‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و بینی‌ مردمان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ می‌آیند ‌در‌ دین‌ ‌خدا‌ فوج‌ فوج‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌پس‌ تسبیح‌ کن‌ بحمد پروردگار ‌خود‌ و طلب‌ آمرزش‌ کن‌ ‌از‌ ‌او‌ بدرستی‌ ‌که‌ اوست‌ قبول‌ کننده‌ توبه‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) زمانی که هنگام فتح و یاری خداوند فرا رسد . [ نظرات / امتیازها ]
2) در آن حال مردم را می بینی که گروه گروه به دین خدا وارد می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
3) (به شکرانه این پیروزی بزرگ اسلام آوردن آنها) پس حمد و ستایش پروردگارت رابجا آر و برای مسلمین استغفار کن ، همانا پروردگارت بسیار توبه پذیر است . [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
1) هنگامی که یاری و پیروزی از جانب خدا برسد [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را که دسته دسته به دین خداوند وارد می شوند را دیدی [ نظرات / امتیازها ]
3) پس پروردگارت را تسبیح و حمد گو و از اوطلب بخشش کن به راستی که خداوندتوبه پذیر است [ نظرات / امتیازها ]
 » کوچکعلی
1) هنگامی که یاری از جانب خداوند و پیروزی رسید [ نظرات / امتیازها ]
2) و بینی مردمان را که گروه گروه به دین خداوند وارد می شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) پس همواره پروردگارت را با سپاس از او تسبیح گو و از خداوند طلب آمرزش کن زیرا که خداوند توبه پذیر است [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
1) Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حميده احمدي نيا - تفسیرنور
1) هنگامى که نصرت الهى فرا رسید [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - سایت لیله القدر
1) به نام اللّه که بخشنده به همه و مهربان با نیکان است منتظر باش که وقتى نصرت و فتح از ناحیه خدا برسد [ نظرات / امتیازها ]
  معصومه گنجي مطلق - ترجمه انگلیسی
3) then hymn your lord.s praise and beg himfor forgiveness.since he is so relenting ! [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
1) با نام خداوند مهرگسترِ بخشاینده‌ی مهرورز؛ هنگامی که یاری خداوند و گشایش و پیروزی فرا رسد. [ نظرات / امتیازها ]
2) در آن حال، مردم را بنگری که دسته‌دسته در دین خداوند (اسلام) وارد می‌شوند. [ نظرات / امتیازها ]
3) پس به شکرانه‌ی این پیروزی، ستایش و سپاس پروردگارت را به جا آور، و از خدا برای مسلمانان آمرزش بخواه! همانا او بسیار توبه‌پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - اسپانیایی
1) 110: 1. Cuando venga el auxilio de Alá, así como el éxito, [ نظرات / امتیازها ]
2) 110: 2. y veas que los hombres entran en masa en la religión de Alá, [ نظرات / امتیازها ]
3) 110: 3. entonces, ¡celebra las alabanzas de tu Señor y pide Su perdón! Es indulgente. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) هنگامی که یاری خدا و پیروزی (و فتح مکّه) فرا می‌رسد. [ نظرات / امتیازها ]
2) و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا می‌شوند (و به اسلام ایمان می‌آورند). [ نظرات / امتیازها ]
3) پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش (خود و یاران خویش را از شتابگری در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزی، و اظهار دلتنگی و گلایه‌ی از زندگی) بخواه. خدا بسیار توبه‌پذیر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
1) 110: 1. Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg [ نظرات / امتیازها ]
2) 110: 2. Und du die Menschen scharenweise in die Religion Allahs eintreten siehst, [ نظرات / امتیازها ]
3) 110: 3. Dann lobpreise du deinen Herrn und bitte Ihn um Vergebung. Wahrlich, Er wendet Sich oft mit Gnade. [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
1) 110: 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. [ نظرات / امتیازها ]
2) 110: 2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, [ نظرات / امتیازها ]
3) 110: 3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat. [ نظرات / امتیازها ]
 » بوسنیایی
1) 110: 1. Kada Allahova pomo} i pobjeda do [ نظرات / امتیازها ]
2) 110: 2. i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze [ نظرات / امتیازها ]