از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 21 حزب : 4 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
135) و ( اهل کتاب به مردم ) گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت یابید. بگو: بلکه آیین ابراهیم حق گرا را ( پیروی خواهیم کرد ) و او هرگز از مشرکان نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) ( ای مؤمنان ) بگویید: ما به خداوند و آنچه به سوی ما فرو فرستاده شده و به آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ( نوادگان یعقوب ) فرو فرستاده شده و به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم ، میان هیچ یک از آنان ( در اینکه حقّند و مبعوث از جانب خداوند ) فرقی نمی گذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنها هم به آنچه شما بدان ایمان آورده اید ایمان آوردند مسلما هدایت یافته اند ، و اگر روی گرداندند جز این نیست که آنها در مقام مخالفت و دشمنی هستند ، پس به زودی خداوند شر آنها را از تو دفع خواهد نمود و اوست شنوا و دانا. [ نظرات / امتیازها ]
138) ( آری ایمان دلهای ما ) رنگ آمیزی خدایی است و کیست که رنگ آمیزیش بهتر از خدا باشد؟ و ما پرستندگان اوییم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
135) ( اهل کتاب ) گفتند: «یهودی یا مسیحی شوید ، تا هدایت یابید!» بگو: « ( این آیینهای تحریف شده ، هرگز نمی تواند موجب هدایت گردد ، ) بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید! و او هرگز از مشرکان نبود!» [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید: «ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید ، و ( همچنین ) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران ( دیگر ) از طرف پروردگار داده شده است ، و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم ، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم ( و تعصبات نژادی و اغراض شخصی ، سبب نمی شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را رها کنیم. ) » [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند ، هدایت یافته اند و اگر سرپیچی کنند ، از حق جدا شده اند و خداوند ، شر آنها را از تو دفع می کند و او شنونده و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ خدایی ( بپذیرید! رنگ ایمان و توحید و اسلام ) و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
135) یهودیان گفتند یهودی شوید تا راه یافته باشید و نصاری گفتند نصاری شوید تا راه یافته شوید بگو بلکه ملت ابراهیم را پیروی می کنم که دینی میانه است و خود او هم از مشرکین نبود . [ نظرات / امتیازها ]
136) بگوئید به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی دادند و به آنچه انبیاء از ناحیه پروردگارشان داده شدند ، و خلاصه به همه اینها ایمان داریم و میانه این پیغمبر و آن پیغمبر فرق نمی گذاریم و ما در برابر خدا تسلیم هستیم . [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید که راه را یافته اند و اگر اعراض کردند پس بدانید که مردمی هستند گرفتار تعصب و دشمنی و بزودی خدا شر آنان را از شما می گرداند و او شنوا و دانا است . [ نظرات / امتیازها ]
138) بگوئید ما رنگ خدایی بخود می گیریم و چه رنگی بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عبادت میکنیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
135) یهود و نصاری گفتند که به آیین ما درآیید تا راه راست یافته و طریق حق پویید. ( ای پیغمبر در جواب آنها ) بگو: بلکه ما آیین ابراهیم را پیروی می کنیم که به راه راست توحید بود و از مشرکان نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید که ما ( مسلمین ) ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر ما فرستادند و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و هم به آنچه به پیغمبران از جانب خدا داده شده ، به همه عقیده مندیم و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاریم و تسلیم فرمان او هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصاری نیز ایمان آوردند ، راه حق یافته اند و اگر ( از حق ) روی بگردانند شک نیست که آنها در ستیز با حق خواهند بود و خداوند تو را از شر و آسیب آنها نگه می دارد و خدا شنوا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ خداست ( که به ما رنگ ایمان و سیرت توحید بخشیده ) و چه رنگی بهتر از رنگ ( ایمان به ) خدا؟ و ما او را پرستش می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
135) و [ اهل کتاب ] گفتند: «یهودی یا مسیحی باشید ، تا هدایت یابید» بگو: «نه ، بلکه [ بر ] آیین ابراهیم حق گرا [ هستم ] و وی از مشرکان نبود.» [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید: «ما به خدا ، و به آنچه بر ما نازل شده ، و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده ، و به آنچه به موسی و عیسی داده شده ، و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ، ایمان آورده ایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم.» [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنان [ هم ] به آنچه شما بدان ایمان آورده اید ، ایمان آوردند ، قطعاً هدایت شده اند ، ولی اگر روی برتافتند ، جز این نیست که سر ستیز [ و جدایی ] دارند و به زودی خداوند [ شر ] آنان را از تو کفایت خواهد کرد ، که او شنوای داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) این است نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
135) یهودیان به مسلمانان گفتند : یهودی شوید که در آن صورت هدایت می یابید ، و مسیحیان نیز به آنان گفتند : مسیحی شوید که در آن صورت هدایت خواهید یافت . ای پیامبر ، در پاسخ آنان بگو : نه ، بلکه ما از آیین ابراهیم پیروی می کنیم که از کجروی برکنار بود و از مشرکان نبود . [ نظرات / امتیازها ]
136) شما مسلمانان نیز در پاسخ آنان بگویید : ما به خدا و این قرآن که بر ما نازل شده ، و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ( پیامبرانی از نسل یعقوب ) فرود آمده ، و به آنچه به موسی و عیسی داده شده ، و به آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان عطا گردیده است ، ایمان آورده ایم ; میان هیچ یک از آنان جدایی نمی افکنیم و ما تسلیم و فرمانبردار خداییم . [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر یهودیان و مسیحیان به مانند آنچه شما بدان ایمان آورده اید ، ایمان بیاورند قطعاً هدایت یافته اند ، و اگر روی برتابند ، جز این نیست که در ستیز و مخالفت اند ، و به زودی خدا شرّشان را از تو کفایت می کند و تو را بر آنان پیروز خواهد کرد ، که او شنوا و داناست . [ نظرات / امتیازها ]
138) ایمانِ به خدا و پیامبران و کتاب های آسمانی رنگی الهی است و خدا ما را آن گونه که باید به آن رنگ درآورده است ، و کیست که رنگ آمیزی او بهتر از خدا باشد ؟ و ما پرستشگران اوییم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
135) و [ اهل کتاب به مردم مؤمن ] گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت یابید. بگو: بلکه از آیین ابراهیم یکتاپرست و حق گرا [ پیروی می کنیم نه از آیین تحریف شده شما که عین گمراهی است ] و او هرگز از مشرکان نبود ، [ نظرات / امتیازها ]
136) [ شما مردم مؤمن از روی حقیقت ] بگویید [ و اقرار کنید: ] ما به خدا و آنچه به سوی ما نازل شده ، و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ [ دارای مقام نبوّت ] آنان فرود آمده ، و به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم میان هیچ یک از آنان [ در اینکه از سوی خدا برای هدایت مردم مبعوث شده اند ] فرقی نمی گذاریم ، و ما در برابر او تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنان هم به آنچه شما به آن ایمان آورده اید ، ایمان آورند [ که ایمان به قرآن و به پیامبر است ] مسلماً هدایت یافته اند ، و اگر روی برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنی اند پس به زودی خدا شرّ آنان را [ به کشته شدن یا آوارگی از خانه و کاشانه ] دفع خواهد کرد و او شنوا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) [ به یهود و نصاری بگویید: ] رنگ خدا را [ که اسلام است ، انتخاب کنید ] و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ و ما فقط پرستش کنندگان اوییم. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
135) و ( اهل کتاب ) گفتند : یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید. بگو : از آئین ابراهیم حق گرا پیروی کنید . و او هرگز از مشرکان نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) بگوئید : ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان یعقوب نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده و آنچه به پیامبران ( دیگر ) از سوی پروردگارشان داده شده ایمان اوردیم . میان هیچ کدام از آنها فرقی نمی گذاریم . و ما در برابر او تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنان نیز به مثل آنچه شما ایمان آوردید ایمان بیاورند بیشک هدایت یافته هستند و اگر روی برگردانند جز این نیست که سر ناسازگاری دارندپس خدا شر آنان را از تو رفع می کند و او شنوای دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ خدایی و چه رنگی بهتر از رنگ خدا و ما تنها او را پرستش می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
135) و گفتند باشید یهودی یا مسیحی هدایت می شوید بگو بلکه آیین حضرت ایراهیم یکتا پرست و او از مشرکان نبود [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید ایمان آوردیم ما به خدا و آن چه نازل شده به سوی ما و آن چه نازل شده به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب و آن چه داده شده به موسی و عیسی و آن چه داده شده پیامبران را از جانب پروردگارشان هیچ فرقی نیست میان هیچ کدام از آن ها و در حالی که ما برای آنان تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر ایمان بیاورند به مثل آن چه شما ایمان آوردهایید پس قطعا هدایت می شوند و اگر پشت کنند جز این نیست که در مخالفت و دشمنی هستند پس به زودی کفایت می کند شما را خداوند و در حالی که او شنوا و دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ [دین‏] الهى است، هیچ رنگى نیکوتر از رنگ او نیست و ما پرستندگان اوئیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن خواجوی
135) گویند: یهودى و یا نصرانى باشید تا هدایت یابید، بگو: آئین مستقیم «15» ابراهیم را پیروى «16» مى‏کنیم که معتدل بود و از مشرکان نبود [ نظرات / امتیازها ]
136) بگوئید: بخداوند یکتا و آنچه که بما نازل شده و آنچه که به ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اولادان او نازل شده، و آنچه که بموسى و عیسى داده شده و آنچه که به پیغمبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان داریم و بین هیچیک از آنان فرقى نمى‏گذاریم و تسلیم [فرمان‏] اوئیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنان همانند آنچه که شما ایمان آورده‏اید ایمان بیاورند هدایت یافته‏اند و اگر روى برگردانند در گمراهى‏اند، خداوند بزودى ترا از شر آنان کفایت خواهد کرد که او هم شنوا و هم داناست‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
135) یهود و نصارى بمسلمانان گفتند بآئین ما در آئید تا راه حق را در یابید اى پیغمبر بگو در جواب آنها که ما از شریعت ابراهیم که حق است پیروى میکنیم و او از مشرکین نبود [ نظرات / امتیازها ]
136) بگوئید که ما مسلمانان بخدا ایمان آوردیم و همچنین ایمان داریم بآنچه بر پیغمبر ما نازل گردیده و بآنچه بابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده است و ایمان داریم بآنچه بموسى و عیسى و سایر پیغمبران خدا نازل گردیده است بهمه پیغمبران خدا ایمان داریم و میان هیچیک از آنها فرق نمیگذاریم و در برابر پروردگار تسلیم میباشیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر یهود و نصارى بآنچه شما مسلمانان ایمان آورده‏اید. ایمان آوردند.
راه حق را یافته‏اند. چنانچه اعراض کردند و آئین شما را نپذیرفتند، بدون تردید راه کفر و خلاف حق را پیش گرفته‏اند.
خداوند تو را اى پیغمبر از شر و آسیب آنها حفظ خواهد کرد چه او شنوا و دانا است‏ [ نظرات / امتیازها ]
138) ایمان و توحید رنگ آمیزى خداست که فطرتا در وجود ما قرار داده است و کیست که بهتر از خداوند رنگ‏آمیزى کند؟ و ما او را عبادت مى‏کنیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
137) پس اگر ایمان آوردند به مانند آنچه شما ایمان آورده اید به تحقیق هدایت یافتندو اگر روی برگرداندند پس همانا آنها در بدبختی هستند پس خدا تو را از آنها کفایت می کتد و خدا شنوا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
135) یهود و نصارى بمسلمانان گفتند بآئین ما در آئید تا راهنمایى شوید، بگو اى پیغمبر بآنها ما دین اسلام را که آئین ستوده ابراهیم است پیروى مینمائیم، و نبوده هرگز آئین ابراهیم از مشرکین [ نظرات / امتیازها ]
136) بگوئید ما مسلمانان ایمان بخدا آوردیم و بقرآنى که برسول اکرم نازل شده و بآنچه به پیغمبران گذشته چون ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان او و موسى و عیسى و آنچه بهمه پیغمبران از جانب پروردگار نازل شده ایمان داریم و میان هیچکدام از پیغمبران فرقى نگذاریم و تسلیم فرمان خدا هستیم [ نظرات / امتیازها ]
137) و اگر یهود و نصارى بآنچه شما مسلمین ایمان آورده‏اید ایمان بیاورند راه حق را بیابند و اگر از حق رو گردانیده خداوند بزودى شما را از شر اینها حفظ فرماید و کفایت کند و خدا شنوا و باحوال مردم آگاهست [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ آمیزى خدا است که بمسلمانان رنگ فطرت ایمان و توحید بخشیده و هیچ رنگى بهتر از ایمان بخدا نیست و ما او را از روى خلوص پرستش میکنیم [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجامع
135) (اهل کتاب) گفتند یهودى یا مسیحى بشوید تا هدایت یابید، بگو (این آیینهاى تحریف شده هرگز نمى‏تواند موجب هدایت باشد) بلکه پیروى از آیین خالص ابراهیم کنید و او هرگز از مشرکان نبود [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید: ما به خدا ایمان آورده‏ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران اسباط بنى اسرائیل نازل گردید (و همچنین آنچه به موسى و عیسى و پیامبران دیگر) از طرف پروردگار داده شده است و ما میان هیچ یک از پیامبران فرق نمى‏گذاریم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر آنها (یهود و نصارى) به آنچه شما ایمان آورده‏اید، ایمان آوردند هدایت یافته‏اند و اگر سرپیچى کنند بدون تردید راه خلاف حق و کفر را پیش گرفته‏اند و خداوند تو را اى پیامبر از شر و آسیب آنان حفظ خواهد کرد، چه او شنوا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ خدایى (بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام) و کیست که بهتر از خداوند رنگ آمیزى کند؟ و ما تنها او را عبادت مى‏کنیم [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرا
138) صِبْغَةَ اللَّهِ- راه نمونى اللَّه دانید و سپاس وى بینید و راه وى گزینید وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً و کیست نیکو رجنده‏تر از اللَّه وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ و ما وى را پرستگارانیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
135) وَ قالُوا جهودان گفتند کُونُوا هُوداً جهودیت أَوْ نَصارى‏ و ترسایان گفتند که ترسابید تَهْتَدُوا تا بر راه راست بید قُلْ پیغامبر من گوى بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ نه جهود و نه ترسا بل که ملت ابراهیم گزینید «حَنِیفاً» آن پاک موحّد وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ و هرگز با خدا انباز گیر نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) - قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ- گوئید ایمان داریم باللّه وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْنا و بآنچه فرو فرستاده آمد بما وَ ما أُنْزِلَ إِلى‏ إِبْراهِیمَ و بآنچه فرو فرستاده آمد به ابراهیم، وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ و به پیغامبران فرزندان یعقوب، وَ ما أُوتِیَ مُوسى‏ وَ عِیسى‏ و آنچه دادند موسى و عیسى را از نامه و پیغام، وَ ما أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ و به آنچه دادند همه پیغامبران را از خداوند ایشان، لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ جدا نکنیم یکى را از پیغامبران از دیگران وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ و ما وى را گردن نهادگانیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) فَإِنْ آمَنُوا- اگر جهودان بگروند بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ چنان گرویدن که شما گرویدید فَقَدِ اهْتَدَوْا وا راه راست آمدند وَ إِنْ تَوَلَّوْا و اگر بر گردند فَإِنَّما هُمْ فِی شِقاقٍ ایشان در جدایى ستیزند: فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللَّهُ آرى کفایت کند ترا اللَّه شغل ایشان وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ و اوست شنوا و دانا. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
135) (اهل کتاب) گفتند: یهودى یا مسیحى شوید تا هدایت یابید، بگو: (چنین نیست،) بلکه (پیروى از) آئین حقگراى ابراهیم (مایه هدایت است، زیرا) او از مشرکان نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) (اى مسلمانان!) بگویید: ما به خدا ایمان آورده‏ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه به ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط (که پیامبرانى از نوادگان یعقوبند) و آنچه به موسى و عیسى و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان نازل شده است، (ایمان آورده‏ایم. و) ما بین هیچ یک از آنها جدایى قائل نیستیم (ومیان آنان فرق نمى‏گذاریم و) در برابر خداوند تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر آنها (نیز) به مانند آنچه شما بدان ایمان آورده‏اید، ایمان بیاورند، همانا هدایت یافته‏اند، و اگر سرپیچى نمایند، پس جز این نیست که آنها (با حقّ) در ستیزند وخداوند شرّ آنان را از تو دفع مى‏کند و او شنونده‏ى داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) این است) رنگ‏آمیزى الهى و کیست بهتر از خدا در نگارگرى؟ و ما تنها او را عبادت مى‏کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
135) ils ont dit: ‹Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie›. - Dis: ‹Non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point Parmi les Associateurs› [ نظرات / امتیازها ]
136) dites: ‹Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. et à Lui nous sommes Soumis› [ نظرات / امتیازها ]
137) Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme! alors Allah Te suffira contre eux. il est l'Audient, l'Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
138) ‹Nous suivons la religion d'Allah! et qui est meilleur qu'Allah en Sa religion? C'est Lui que nous adorons› [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آذری ziya bunyadov
137) (Ey mö’minlər!) Əgər onlar da siz inandığınız kimi (Allaha) inanırlarsa, şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yox, əgər (imandan) üz döndərərlərsə, (sizə qarşı) ədavət bəsləmiş olarlar. (Ya Rəsulum! Belə olduqda sən onların düşmənçiliyindən qorxma!) Allah sənə (tezliklə sənin intiqamını) onlardan (almağa) kifayət edər. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir. [ نظرات / امتیازها ]
138) (Ey mö’minlər, deyin:) “(Biz) Allahın dinini (rəngini qəbul etdik). (Dini) Allahın dinindən daha gözəl olan kimdir?! Biz ancaq Ona ibadət edənlərik”. [ نظرات / امتیازها ]
 » آلمانی آصف بولدرم
135) Sie sagen: "Werdet Juden oder Christen, so seid ihr rechtgeleitet." Sag: Nein! Vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern.
﴿١٣٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
136) Sagt: Wir glauben an Allah und an das, was zu uns (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, und an das, was zu Ibrahim, Isma'il, lshaq, Ya`qub und den Stämmen herabgesandt wurde, und (an das,) was Musa und 'Isa gegeben wurde, und (an das,) was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, und wir sind Ihm ergeben.
﴿١٣٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
137) Wenn sie an das gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Aber gegen sie wird Allah dir genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende.
﴿١٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
138) Allahs Farbgebung - und wessen Farbgebung ist besser als diejenige Allahs! Und Ihm dienen wir.
﴿١٣٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
135) And they say: "Become Judaized or Christians, you will be guided." You say: "Rather the Faith of Ibrahim, the Hanif." And he was not of the polytheists. [ نظرات / امتیازها ]
136) You say: "We believe in Allah, and what has been revealed to us, and what was revealed to Ibrahim and Isma'il and Is-haq, and Ya'qub and the Tribes, and that was given to Musa and 'Isa, and what was given to the nabis from their Rabb; we make no discrimination among any of them, and to Him do we be Muslims." [ نظرات / امتیازها ]
137) Now, if they believe just as you believe in Him, then they are guided indeed; but if they turn back, then they are only in opposition. So Allah will surely suffice you against them; for He is the all-Hearing, all-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
138) "The dye of Allah, and who is better than Allah in dye? And we are worshippers of Him." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
136) اور مسلمانو! تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم علیھ السّلامً اسماعیل علیھ السّلام ً اسحاق علیھ السّلامً یعقوب علیھ السّلامً اولاد یعقوب علیھ السّلام کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسیٰ علیھ السّلام ً عیسیٰ علیھ السّلام اور انبیائ علیھ السّلام کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ایمان لے آئے ہیں. ہم پیغمبروں علیھ السّلام میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچّے مسلمان ہیں [ نظرات / امتیازها ]
137) اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہوجائیں گے اور اگر اعراض کریںگے تو یہ صرف عناد ہوگا اور عنقریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اورجاننے والا بھی ہے [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہوسکتا ہے اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
135) They say: "Become Jews or Christians; you will [then] be guided." SAY: "Rather Abraham's sect, [for he was] a seeker [after Truth]; he was no associator [of others with God Alone]." [ نظرات / امتیازها ]
136) SAY: "We believe in God and what has been sent down to us, and what was sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and their descendants, and what was given Moses and Jesus, and what was given the [other] prophets by their Lord. We do not discriminate against any one of them and are committed [to live] in peace to Him." [ نظرات / امتیازها ]
137) If they believe the same as you believe, then they are guided, while if they turn elsewhere, they will only fall into dissension. God will suffice for you [in dealing with] them: He is the Alert, Aware. [ نظرات / امتیازها ]
138) [Such is] God's design! Who is better than God for a design? We are serving Him. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
135) And they say, "Be Jews or Christians, then you will be guided." Say (to them, O Muhammad Peace be upon him ), "Nay, (We follow) only the religion of Ibrâhim (Abraham), Hanifa [Islâmic Monotheism, i.e. to worship none but Allâh (Alone)], and he was not of Al-Mushrikûn (those who worshipped others along with Allâh - see V.2:105)." [ نظرات / امتیازها ]
136) Say (O Muslims), "We believe in Allâh and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Ibrâhim (Abraham), Ismâ'il (Ishmael), Ishâque (Isaac), Ya'qûb (Jacob), and to Al-Asbât [the twelve sons of Ya'qûb (Jacob)], and that which has been given to Mûsa (Moses) and 'Iesa (Jesus), and that which has been given to the Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have submitted (in Islâm)." [ نظرات / امتیازها ]
137) So if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided, but if they turn away, then they are only in opposition. So Allâh will suffice you against them. And He is the All-Hearer, the All-Knower. [ نظرات / امتیازها ]
138) [Our Sibghah (religion) is] the Sibghah (Religion) of Allâh (Islâm) and which Sibghah (religion) can be better than Allâh's? And we are His worshippers. [Tafsir Ibn Kathîr.] [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
135) They say: "Become Jews or Christians if ye would be guided (To salvation)." Say thou: "Nay! (I would rather) the Religion of Abraham the True, and he joined not gods with God." [ نظرات / امتیازها ]
136) Say ye: "We believe in God, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets from their Lord: We make no difference between one and another of them: And we bow to God (in Islam)." [ نظرات / امتیازها ]
137) So if they believe as ye believe, they are indeed on the right path; but if they turn back, it is they who are in schism; but God will suffice thee as against them, and He is the All-Hearing, the All-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
138) (Our religion is) the Baptism of God: And who can baptize better than God? And it is He Whom we worship. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آیتی
135) گفتند: یهودى یا نصرانى شوید تا به راه راست افتید. بگو: ما کیش یکتاپرستى ابراهیم را برگزیدیم و او مشرک نبود. [ نظرات / امتیازها ]
136) بگویید: ما به خدا و آیاتى که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبطها نازل آمده و نیز آنچه به موسى و عیسى فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده است، ایمان آورده‌ایم. میان هیچ یک از پیامبران فرقى نمى‌نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
137) اگر به آنچه شما ایمان آورده‌اید، آنان نیز ایمان بیاورند، هدایت یافته‌اند. امّا اگر روى برتافتند، پس با تو سرِ خلاف دارند و در برابر آنها خدا تو را کافى است که او شنوا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
138) این رنگ خداست و رنگ چه کسى از رنگ خدا بهتر است. ما پرستندگان او هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
135) 135. And they say, "Be Jews or Christians, then you will be guided.'' Say (to them O Muhammad ), "Nay, (we follow) only the religion of Ibrahim, Hanif (Islamic Monotheism), and he was not of Al-Mushrikin (those who worshipped others along with Allah. )
[ نظرات / امتیازها ]
136) 136. Say (O Muslims): "We believe in Allah and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Ibrahim (Abraham), Isma`il (Ishmael), Ishaq (Isaac), Ya`qub (Jacob), and to Al-Asbat (the offspring of the twelve sons of Ya`qub), and that which has been given to Musa (Moses) and `Isa (Jesus), and that which has been given to the Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have submitted (in Islam).'') [ نظرات / امتیازها ]
137) (137. So if they believe in the like of that which you believe then they are rightly guided; but if they turn away, then they are only in opposition. So Allah will suffice for you against them. And He is the Hearer, the Knower.) [ نظرات / امتیازها ]
138) 138. ﴿Our Sibghah (religion) is﴾ the Sibghah of Allah (Islam) and which Sibghah can be better than Allah's And we are His worshippers.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
136) بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش نازل شده و آنچه به موسى و عیسى داده شد و به آنچه پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شدند. ما میان هیچ یک از آنها فرق نگذاریم و سر به فرما [ نظرات / امتیازها ]
136) و گفتند: یهودى یا نصرانى شوید تا هدایت یابید. بگو: بلکه آیین ابراهیم را [پیروى مى‌کنیم‌] که ملازم حق است و او از مشرکان نبود [ نظرات / امتیازها ]
137) پس اگر آنان نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده‌اید ایمان آوردند، قطعا هدایت یافته‌اند، و اگر روى برتافتند، جز این نیست که سر ناسازگارى دارند و خداوند، تو را از شر آنان مصون مى‌دارد که او شنواى داناست [ نظرات / امتیازها ]
138) رنگ الهى [توحیدى را بگیرید] و چه رنگى از رنگ الهى خوش‌تر است؟ و ما پرستندگان اوییم [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
135) And they say: Be Jews or Christians, then ye will be rightly guided. Say (unto them, O Muhammad): Nay, but (we follow) the religion of Abraham, the upright, and he was not of the idolaters. [ نظرات / امتیازها ]
136) Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered. [ نظرات / امتیازها ]