از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 21 حزب : 4 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مهدي صفايي مقدم - تفسیر نمونه
137) شقاق : جدا شدن -بارگی در جایی-
 توضيح : جنگ - حرب - منازعه -پارگی -جداشدن [ نظرات / امتیازها ]
  جلال سبزي - فرهنگ لغت دهخدا و معین
138) صبغة : رنگ
 توضيح : صبغه
رنگ, مادهای که با آن چیزی را رنگ کنند, به‌معنی‌دین‌وملت , صبغه‌الله: دین‌خدا, دین‌اسلام

( اسم ) ماده ای که با آن چیزی را رنگ کنند رنگ . 2 - دین و مملکت .

غوره خرما به پختن در آمده و از دنباله رنگ گرفته

صبغه الله
( اسم ) 1- رنگ خدا دین خدا ( السامی ) : بافریب رنگ این نیلی خم زنگار فام کار بر وفق مراد صبغه الله می کنی ( حافظ ) توضیح در سوره 2 بقره آیه 132 آمده : صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون . ( رنگ کردنی از خدا و کیست نیکوتر از خدا در رنگ کردن و ما او را پرستندگانیم ). [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي - المصباح، ج 1 ـ 2، ص 319؛ معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 170؛ التحقیق، ج 6، ص 105، «ش ق ق».
137) شقاق : شکاف ودشمنی پس از اختلاف
 توضيح : در اشتقاقِ شقاق اختلاف است. این واژه اسم مصدر از ریشه شَقَّ یَشُقُّ شَقّاً (شکافتن و دو نیم کردن و جدا ساختن) است و به ناسازگاری و ستیز و عداوتی گفته مى‌شود که پس از منازعه و اختلاف و شکافى به وجود مى‌آید 1. از همین قبیل است آنچه در آیه مورد بحث آمده است: ﴿وإن تولّوا فإنّما هم فی شقاقٍ﴾؛ یعنی اگر روی برتابند و پشت کنند جز این نیست که در عداوت و ستیزند. تنوین شقاق برای تفخیم و بیان اهمیت آن است.
از برخی موارد استعمال این واژه استفاده مى‌شود که در معنای مصدری نیز به کار رفته است؛ نظیر ﴿لایجرمنّکم شِقاقی) 2 با توجه به اینکه یاء متکلّم در ﴿شقاقی﴾ مفعولٌ به برای شقاق است، آیه بدین معناست: دشمنی با من، شما را بر آن ندارد که... .
معنای تکوینی این واژه قرار گرفتن در شقّ جداست؛ نظیر قرار گرفتن در حدّ جدا در واژه محادّه و جانب جدا در واژه مجانبه، و معنای اخلاقی و اجتماعی آن موضع دشمنی گرفتن و قصد فتنه در سر پروراندن است.
شقاق در اصل به دره بین دوکوه اطلاق می شود به سبب آنکه هرشقه از دیگری جدا شده است.

^ 1 - ـ ر.ک: المصباح، ج 1 ـ 2، ص 319؛ معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 170؛ التحقیق، ج 6، ص 105، «ش ق ق».
^ 2 - ـ سورهٴ هود، آیهٴ 89.
[ نظرات / امتیازها ]