از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و چون زن ها را طلاق دادید و به انتهای عدّه خود نزدیک شدند ، پس ( یا دوباره رجوع کنید و ) آنها را به خوبی و خوشی نگه دارید و یا ( به ترک رجوع ) به خوبی و خوشی رها سازید ، و هرگز آنان را برای آزار و زیان نگه ندارید تا به آنها تعدی و ستم روا دارید ، و هر که چنین کند پس حتما به خویشتن ستم کرده. و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت ( بی حدّ ) خدا را بر خودتان و آنچه را که بر شما از کتاب و حکمت ( احکام شرعی و معارف عقلی ) فرو فرستاده که شما را بدان پند می دهد به یاد آرید ، و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و هنگامی که زنان را طلاق دادید ، و به آخرین روزهای «عدّه» رسیدند ، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید ( و آشتی کنید ) ، و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن ، آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند ، به خویشتن ستم کرده است. ( و با این اعمال ، و سوء استفاده از قوانین الهی ، ) آیات خدا را به استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود ، و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده ، و شما را با آن ، پند می دهد! و از خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است ( و از نیات کسانی که از قوانین او ، سوء استفاده می کنند ، با خبر است ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : عالی بود
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و چون زنان را طلاق دادید و بسر آمد مدت خویش رسیدند به شایستگی نگاهشان دارید ، و یا به شایستگی رها کنید ، و زنها را برای ضرر زدن نگاهشان ندارید که ستم کنید ، هر کس چنین کند به خویش ستم کرده است ، آیت های خدا را به مسخره نگیرید نعمت خدا را بر خویشتن با این کتاب و حکمت که بر شما نازل کرده و به وسیله آن پندتان می دهد و از خدا بترسید و بدانید که خدا به هر چیز دانا است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و هر گاه زنان را طلاق دادید بایستی تا نزدیک پایان زمان عدّه یا آنها را به سازگاری ( در خانه ) نگاه دارید و یا به نیکی رها کنید ، و روا نیست آنان را به آزار نگاه داشته تا بر آنها ستم کنید. هر کس چنین کند همانا بر خود ظلم کرده است. و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به یاد آرید نعمت خدا را که به شما لطف فرمود و ( به خصوص نعمت بزرگ ) کتاب آسمانی و حکمت الهی را که به شما فرستاد و شما را به اندرز آن بهره مند گرداند ، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به همه چیز آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و چون زنان را طلاق گفتید ، و به پایان عدّه خویش رسیدند ، پس بخوبی نگاهشان دارید یا بخوبی آزادشان کنید. و [ لی ] آنان را برای [ آزار و ] زیان رساندن [ به ایشان ] نگاه مدارید تا [ به حقوقشان ] تعدّی کنید. و هر کس چنین کند ، قطعاً بر خود ستم نموده است. و آیات خدا را به ریشخند مگیرید ، و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به [ وسیله ] آن به شما اندرز می دهد ، به یاد آورید و از خدا پروا داشته باشید ، و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و هنگامی که زنان را طلاق گفتید ، و به پایان عدّه خویش نزدیک شدند ، یا با رجوع خود ، آنان را به طور پسندیده در همسری خود نگاه دارید و یا به طور پسندیده رهایشان کنید ; و آنان را برای این که زیانی به ایشان برسانید نگاه مدارید تا ] بدین وسیله به حقوق آنان و حدود الهی [ تجاوز کنید . و هر کس چنین کند ، به خود ستم کرده و احکام خدا را به مسخره گرفته است . پس مبادا احکام الهی را با این کار به مسخره گیرید . و نعمت خدا را که به شما ارزانی داشته و کتاب و حکمتی را که بر شما فرو فرستاده و شما را به آن پند می دهد به یاد آورید ، و از حسابرسی خدا و عذاب او پروا کنید و بدانید که خدا به هر چیزی داناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان عدّه خود نزدیک شدند ، آنان را [ با رجوع کردن ] به طور شایسته و متعارف نگه دارید ، یا [ با ترک رجوع ] به نیکی و خوشی رها کنید. و آنان را برای آزار رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعدّی و ستم کنید. و هر که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است. و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده که شما را به آن پند می دهد ، به یاد آرید. و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) علیزاده اسلامی : مهدیه علیزاده اسلامی
ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای
هرگاه زنان را طلاق دادید بایستی تا نزدیک پایان زمان عده یا آنها را به خوشی و سازگاری نگه دارید یا انها را به نیکی رها کنید و روا نیست که آنها را به آزار نگه داشته و بر آنها ستم کنید ( یعنی تعدی به حقوق و کابین آنها کنید ) هر کس چنین کند همانا ستم بر خود کرده و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به یاد آورید نعمت خدا را که به شما لطف فرمود و به خصوص نعمت بزرگ کتاب آسمانی وحکمت الهی را که به شما فرستاد تا شما را به پند و اندرز آن بهره مند گرداند وخداترس باشید وبدانید که خدا به همه چیز آگاه است .
شاه آبادی (داور) : در بخش ترجمه وارد نمایید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه صفارزاده
و هنگامى که همسر خود را طلاق دادید و زمان عِدّه او به پایان رسید یا به طرز شایسته‏اى او را نگاهدارید، [پیوند برقرار کنید] یا به طریق شایسته و محترمانه جدا شوید و هرگز به قصد زیان رساندن [و انتقام جویى‏] و تجاوز به مال و حقوق زنها، نگاهشان ندارید و کسى که چنین کند بخود ستم کرده است و آیات و احکام الهى را [در هر موضوع و مورد] به مسخره نگیرید و نعمت خداوند را بر خود به یاد بیاورید و [نیز] کتاب و حکمت الهى را که بر شما نازل فرموده است تا شما را بدان وسیله پند دهد به یاد آورید. پس از عدم اطاعت.
. خداوند بپرهیزید و بدانید خداوند در کلّیه امور و وقایع هستى، داناى مطلق است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خود نزدیک شدند، یا با شایستگى آنها را نگه دارید و یا به نیکى رها کنید و آنان را براى زیان رساندن نگه ندارید که (به آنها) ستم کنید و هر کس چنین کند، به خود ستم کرده است و آیات خداوند را به ریشخند نگیرید و نعمت خداوند را بر خویش به یاد آورید و (نیز) آنچه را از کتاب و حکمت «1» برایتان فرستاده است که بدان اندرزتان مى‏دهد و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزى داناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
و چون زنان را طلاق دادید و بمدت خویش رسیدند بشایستگى نگاهشان دارید یا بشایستگى رها کنید و براى ضرر زدن نگاهشان مدارید که ستم کنید که هر که چنین کند بخود ستم کرده است. آیات خدا را بمسخره نگیرید و بیاد آورید نعمت خدا را بر خود با این کتاب و حکمت که بر شما نازل کرده و بوسیله آن پندتان میدهد. از خدا بترسید و بدانید که خدا بهمه چیز دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي موحدي - تفسیر نور
و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به پایان مهلت (عدّه) رسیدند، پس یا به طرز شایسته آنها را نگاه دارید (و آشتى کنید) و یا آنها را به طرز پسندیده‏اى رها سازید. و براى آزار رسانیدن، آنان را نگاه ندارید تا (به حقوقشان) تعدّى کنید و کسى که چنین کند، به خویشتن ظلم کرده ومبادا آیات خدا را به مسخره بگیرید. ونعمتى ر ا که خداوند به شما داده و کتاب آسمانى و حکمتى را که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند مى‏دهد، یاد کنید و از خدا پروا داشته و بدانید خداوند به هر چیزى آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) گرجی : و هنگامی که زنان خود را طلاق دادید و به مهلت آنها نزدیک شده اید یا با آنها به خوبی و نیکی کردن کنار بیایید و یا آنها را به خوبی رها کنید و به انها ظلم نکنید زیرا کسی چنین کند به خود ستم کرده و ایات و نشانه های خدا را به سخره گرفته است و نعمتی که خدا به انسان می دهد و کتابی که بر شما نازل کرده است و توسط آن به شما پند واندرز می دهد یاد کنید و پناه ببرید و بدانید که خداوند بر تمام امور شما اگاه است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
هر گاه زنان را طلاق دادید و مهلتشان سرآمد، یا آنان را به نیکو وجهى نگه دارید یا به نیکو وجهى رها سازید. و، تا بر آنها زیان برسانید یا ستم بکنید نگاهشان مدارید. و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده است. و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و از نعمتى که خدا به شما داده است و از آیات و حکمتى که براى موعظه شما فرستاده است یاد کنید و از خدا بترسید و بدانید که او به همه چیز آگاه است. (231)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
و چون زنان را طلاق دادید و عدّه‏ى خود را به پایان رساندند، آن‏گاه یا ایشان را به نیکى نگاه دارید یا ایشان را به نیکى رها کنید ولى ایشان را براى آزار رساندن نگاه مدارید تا این که ستم کنید، و هر کس چنین کند البتّه بر نفس خود ستم کرده است و آیات الهى را به ریشخند مگیرید و یاد آرید نعمت الهى خودتان و آن چه را از کتاب و حکمت بر شما نازل فرمود که با آن شما را پند مى‏دهد، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزى داناست
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
اگر زنان را طلاق دادید و مدت عده آنها بپایان رسید پس آنان را یا بخوشى و سازگارى نگاه دارید و یا بخوبى رها سازید و نباید ایشان را برنج و آزار نگهداشت تا بر آنها ستمى شود هر کس چنین کند همانا بر نفس خود ستم نموده و آیات خدا را بسخریه نگیرید و یاد آورید نعمتهایى که خداوند بشما مرحمت فرموده خصوصا نعمت کتاب آسمانى و حکمت الهى را که بر شما نازل نموده و بآن پند میدهد شما را و از خدا بترسید و بدانید که او بهر چیز دانا میباشد (231)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, Alors, reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit Ainsi se fait du tort à lui-même. ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, Ainsi que le Livre et la Sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte. et craignez Allah, et sachez qu'Allah est Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
پس اگر (‌بعد از دو طلاق و رجوع‌، بار دیگر باز هم‌) او را طلاق داد، از آن پس زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند (‌و بـا او آمـیزش جنسی نماید و ازدواج قطعی و جدّی صورت گیرد نه موقّت و فریبکارانه‌)‌. در این صورت اگر (‌شـوهر دوم‌) او را طلاق گفت‌، گناهی بـر آن دو (‌زن و شـوهر اول‌) نخواهد بود که (‌به کانون زندگی زناشوئی‌) برگردند (‌و زن با شوهر اوّل‌، مجدّداً ازدواج نماید) در صورتی که امیدوار بـاشند که می‌توانند حدود الهی را (‌مـحترم بشمارند و) پابرجا دارند. و اینها حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند (‌و بـه شرع اسلام ایمان دارند) بیان می‌نماید.

هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (‌آخرین روزهای‌) عدّۀ خود رسیدند، یا به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای آنان را نگاه دارید (‌و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز صحیح و عادلانه‌ای رها سازید، و به خاطر زیـان رسانیدن بدیشان (‌و تعدّی کردن بر آنان‌، هیچگاه بـا ایشان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند بیگمان به خویشتن ستم کرده است‌، و (‌بـا اینگونه اعمال و سـوء استفاده از قوانین‌) آیه‌های (‌احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگیرید، و نـعمت خدا را بر خود (‌که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی است‌) و آنچه را که از کتاب و حکمت (‌یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام‌) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد به خاطر بـیاورید. و از (‌خشم‌) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان خداوند از هر چیزی آگاه است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - ترجمه مجتبوی
و چون زنان را طلاق دادید و به [نزدیک‏] پایان عده خود رسیدند یا به نیکویى نگاهشان دارید یا به نیکویى رهاشان سازید، و براى زیان رساندن نگاهشان مدارید تا ستم کرده باشید. و هر که چنین کند براستى بر خود ستم کرده است. و آیات خدا را به شوخى و ریشخند مگیرید، و نعمتى را که خدا به شما ارزانى داشته و آنچه را از کتاب و حکمت بر شما فرو فرستاده است که شما را بدان پند مى‏دهد به یاد آرید، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - ترجمه آقای خرمشاهی
و چون زنان را طلاق گفتید و نزدیک شد که عده‏شان را به سر رسانند، آنگاه یا ایشان را به نیکى نگاه دارید، یا به نیکى رهایشان کنید، و هرگز به زور و زیان نگاهشان ندارید که ستم کنید، و هر کس چنین کند بیشک بر خود ستم روا داشته است‏، و آیات الهى را به ریشخند مگیرید و نعمت الهى را بر خود و آنچه از کتاب و حکمت که بر شما نازل کرد و بدان پندتان مى‏دهد، یاد کنید؛ و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به همه چیز داناست‏. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  س م
ترجمه فیض الاسلام
231- و (چون میخواستند بزنان آزار رسانند آنان را طلاق داده و نزدیک بسررسیدن عدّه‏شان رجوع نموده باز رهاشان میکردند تا عدّه زنى که سه بار طلاق داده شده نزدیک بنه ماه گردد، خداوند کریم ایشان را از این عمل زشت نهى کرده میفرماید:) هر گاه زنان را طلاق دادید و به (نزدیک) انتهاى مدّت (عدّه) شان رسیدند پس ایشان را بخوبى و پسندیده (طبق دستور خدا) نگاهدارید (بآنان رجوع نمائید) یا بخوبى و خوشى رهاشان کنید (بحال خود بگذارید تا عدهّ‏شان بسررسد) و آنها را نگاه ندارید (پس از طلاق بآنان رجوع نکنید) براى زیان رساندن (طول دادن عدّه‏شان) تا بایشان ظلم و ستم نمائید، و هر که چنین کند محقّقا بخود ستم کرده (خویشتن را آماده عذاب و شکنجه خداى تعالى گردانیده) و احکام خدا را مسخره و ریشخند نگیرید (سبک مشمارید) و نعمت و بخشش خدا را بر شما (هدایت و راهنمایى او را بآنچه صلاح و شایسته در دنیا و آخرتتان است) و کتاب (قرآن مجید) و حکمت (احکام) را که (بوسیله پیغمبر اکرم) بر شما فرستاده یاد آورید، شما را بآنچه فرستاده پند میدهد، و از (مخالفت و نافرمانى) خدا بترسید، و بدانید که خدا بهر چیز (بگفتار و کردار و اندیشه‏هاى شما) دانا است‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏و هنگامی که زنان را طلاق دادید ، و به ( آخرین روزهای ) عدّه خود رسیدند ، یا به طرز صحیح و عادلانهای آنان را نگاه دارید ( و با ایشان آشتی کنید ) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانهای رها سازید ، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر ایشان ، هیچ گاه ( با آنان آشتی نکنید و ) ایشان را نگاه ندارید ، و کسی که چنین کند ، بیگمان به خویشتن ستم کرده است ، و ( با این گونه اعمال و سوءاستفاده کردن از قوانین ) آیههای ( احکام و حدود ) خدا را به باد استهزاء نگیرید ، و نعمت خدا را بر خود ( که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است ) و آنچه را که از کتاب و حکمت ( یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام ) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند میدهد ، به خاطر بیاورید و از ( خشم ) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان خداوند از هر چیزی آگاه است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و چون همسران‌تان را طلاق دادید، یا قبل از پایان عدّه به آنها رجوع کنید و آنها را به نیکی نگه دارید و یا به شایستگی رهاشان کنید تا به زندگی خود برسند. بنابراین هرگز آنان را از روی دشمنی و تعدّی و برای آزار دیدن نگه ندارید که هر کس چنین کند، در واقع به خویش ستم کرده است. پس با رفتارهای ناروا و سوء استفاده از قوانین الهی از جمله حق طلاق که در اختیار مرد است، احکام خدا را به سخره نگیرید. از نعمت خدا بر خویش یاد کنید و آنچه را از کتاب و حکمت بر شما فرو فرستاده تا به وسیله‌ی آن پندتان دهد، به خاطر داشته باشید و از مخالفت با احکام خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.