از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  کم فروش فاجر است
7) کم فروش، فاجر است و پرده دیانت را مى‏درد. {للمطفّفین... الفجّار} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کم فروشی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مشخص بودن سرنوشت فاجران
9) سرنوشت فاجران، قطعى و مشخص است. {کتاب مرقوم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاسق- فاسقین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر لقمه‏ى حرام، کفر است
10) لقمه‏ى حرام، انسان را تا مرز کفر پیش مى‏برد. (در آغاز سوره سخن از کم فروشى بود که عامل کسب لقمه حرام است، در آیات بعد سخن از فجور شد و در ادامه سخن از تکذیب است.) {ویل یومئذ للمکذّبین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کفر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  گناه منتج به کفر می‌شود
12) گناه انسان را به کفر و انکار حقایق وامى‏دارد. {و ما یکذّب به الاّ کُل معتد اَثیم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  از آثار گناه، افسانه دانستن آیات قرآن است
12) کسانى آیات قرآن را افسانه و اسطوره مى‏خوانند که در گرداب گناه و طغیان فرو رفته‏اند. {کُلّ معتد اَثیم اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  کسانی وحی را افسانه می‌دانند که می‌خواهند کافر بمانند
13) توجیه وحى به افسانه، راهى است براى کافر ماندن. {قال اساطیر الاولین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  گناه پى‏درپى موجب از بین رفتن عقاید حقه می‌شود
12) رفتار انسان، در عقائد و باورهاى او اثر مى‏گذارد. تجاوز و گناه پى‏درپى، انسان را به تکذیب وامى‏دارد. {و ما یکذّب به الاّ کلّ معتد اثیم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تذکر باید مداوم باشد
13) به یک تذکّر و انذار نباید قناعت کرد، تذکّر و تلاوت باید دائمى باشد. {تُتلى علیه آیاتنا} (فعل مضارع، نشان استمرار است.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ذکر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  جاذبه قرآن
13) قرآن، حتّى نزد مخالفان پرجاذبه است. {قال اساطیر الاولین} (اسطوره به داستان‏هاى زیبا و پر جاذبه گفته مى‏شود.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قرآن کریم گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نتیجه ناپاکی دل
14) افسانه پنداشتن قرآن، ناشى از ناپاکى دل است. {کلاّ بل ران على قلوبهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر گناه بر روح انسان
14) گناه، روح انسان را دگرگون و از درک حق باز مى‏دارد. {بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر گناه بر فطرت
14) فطرت انسان سالم است، آنچه آن را مى‏پوشاند، گناه است. {ران على قلوبهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  قلب مرکز درک حقایق عالم است
14) در فرهنگ قرآن، قلب و روح مرکز درک حقایق است. {ران على قلوبهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قلب- صدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر اصرار بر گناه
14) اصرار و تداوم بر گناه، سبب زنگار قلب است. {ما کانوا یکسبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عمل سرمایه انسان
14) عمل، سرمایه انسان است که با آن، خوبى‏ها یا بدى‏ها را کسب مى‏کند. {کانوا یکسبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر گناه در آخرت
15) زنگار گناه که در دنیا مانع درک حقیقت است، در آخرت نیز مانع دریافت الطاف الهى مى‏شود. {انهم عن ربّهم یومئذ لمحجوبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عتاب مأموران دوزخ
17) مأموران دوزخ، دوزخیان را سرزنش مى‏کنند. {ثم یقال هذا الّذى کنتم به تکذّبون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : تفسیری موضوع اصلی : جهنم گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عذاب گنهکاران - محمد سجاد ابراهيمي
8) از آیه قبل تا آیه بعد، خداوند برای برحذرداشتن گنهکاران از گناه، از عذاب و جایگاه آنان در آخرت به طور کامل و واضح صحبت نکرده است ولی آن را بسیار سخت دانسته است تا به این وسیله بر عمق و شدت عذاب دلالت کند تا گنهکاران بیشتر دچار ترس و هراس از نتیجه اعمالشان شوند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : عذاب گوینده : محمد سجاد ابراهیمی
  تکذیب قیامت - محمد سجاد ابراهيمي
12) این آیه می گوید که مکذبینی که در آیه قبل بیان شد، روز قیامت را به طور مداوم تکذیب می کنند.
زیرا فعل مضارع دلالت بر استمرار عمل دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : محمد سجاد ابراهیمی
  صفات مکذبین معاد - محمد سجاد ابراهيمي
12) این آیه می گوید که تعدی از حدود الهی و عادت داشتن به گناه باعث تکذیب معاد می شود. زیرا بی توجهی به احکام الهی و نافرمانی از آنها روحیه استکبار را در انسان زنده می کند و باعث می شود که به تکذیب معاد برسد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : محمد سجاد ابراهیمی
  نامه عمل فاسقان در سجین - نيره تقي زاده فايند
7) نامه عمل فاجران، در دیوانى تغییرناپذیر و زندانى منحطّ، بایگانى و حفاظت مى شود.

إنّ کتـب الفجّار لفى سجّین

سجّین همان سجن (زندان) است، علاوه بر رساندن معناى خلود; زیرا این وزن براى مبالغه است (مجمع البیان). تفسیر آن به «کتاب مرقوم» ـ در دو آیه بعد ـ دلالت دارد که «سجّین» کتابى است که نامه عمل فاجران، به گونه اى در آن قرار داده شده است که گویا نوشته ها در آن حبس شده است. مقابله آن با «علّیین» ـ که در آیات بعد آمده است ـ بیانگر انحطاط و پستى آن است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاجر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  مکان نامه عمل کم فروشان - نيره تقي زاده فايند
7) نامه عمل کم فروشان، در جایگاهى پست نگه دارى خواهد شد.

ویل للمطفّفین ... إنّ کتـب الفجّار لفى سجّین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کم فروشی گوینده : نیره تقی زاده فایند
  مقدرات خدا - نيره تقي زاده فايند
7) کیفرهاى تعیین شده براى فاجران، حکم تقدیر شده خداوند و گریزناپذیر است.*

إنّ کتـب الفجّار لفى سجّین

«کتاب» ـ در یک احتمال ـ به معناى مکتوب است. در این احتمال، مراد نوشته هاى تقدیر شده الهى، درباره کیفر فاجران و «کتابت» به معناى قضاى حتمى و حکم تخلف ناپذیر خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاجر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نشانه عصیان از خدا - نيره تقي زاده فايند
7) کم فروشى، ازبین برنده دیانت انسان و نمونه اى از فسق و سرکشى در برابر خداوند است.

ویل للمطفّفین ... کلاّ إنّ کتـب الفجّار لفى سجّین

«فجور»; یعنى، دریدن پرده دیانت (مفردات راغب) و به معناى فسق و عصیان نیز آمده است (قاموس). ارتباط این آیه با آیات پیشین، بیانگر این است که از «فجّار»، همان «مطفّفین» اراده شده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : طغیان - سرکشی گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى مکان نامه عمل فاسقان - نيره تقي زاده فايند
8) مخزن نامه هاى عمل بدکاران، داراى ویژگى هایى فراتر از حد بیان است و پستى و گریزناپذیر بودن آن قابل توصیف نیست.

و ما أدریک ما سجّین

ریشه کلمه «سجّین» بر زندان بودن جایگاه نامه عمل بدکاران دلالت دارد و پستىِ آن، از تقابل با «علّیّین» در آیات بعد استفاده مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاسق- فاسقین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  بازگشت آثار عمل به خود - نيره تقي زاده فايند
9) کردار هر کس، تنها گریبان گیر شخص او بوده و نامه عمل او با دیگر نامه هاى اعمال، مشتبه نخواهد شد.

ما سجّین . کتـب مرقوم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  قانونمندى عذاب فاسقان - نيره تقي زاده فايند
9) عذاب مقدر الهى براى بدکاران، تخلّف ناپذیر و داراى حد و مرزى روشن و مشخص است.

ما سجّین . کتـب مرقوم

چنانچه «کتاب» به معناى مکتوب و مراد از کتابت، قضاى حتمى باشد و «مرقوم» نیز به معناى «نوشته واضح و گویا» گرفته شود; مفاد آیه این خواهد بود که «سجّین» (همان کتاب جامع که عذاب هاى مقدر فاجران را دربردارد) مکتوب وتقدیر شده اى واضح است که حد و مرز هر عذاب مقدر، در آن کاملاً روشن است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاسق- فاسقین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى نامه عمل - نيره تقي زاده فايند
9) کردار هر کس، تنها گریبان گیر شخص او بوده و نامه عمل او با دیگر نامه هاى اعمال، مشتبه نخواهد شد.

ما سجّین . کتـب مرقوم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  گناه، تکذیب عملىِ قیامت است. - نيره تقي زاده فايند
10) گناه، تکذیب عملىِ قیامت است.

إنّ کتـب الفجّار ... ویل یومئذ للمکذّبین

تعبیر «یومئذ» ـ به قرینه «إنّ کتاب الفجّار لفى سجّین» ـ بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خویش منطبق است. بنابراین عنوان «مکذّبین» در برگیرنده «فجّار» خواهد بود که با گناه خود، در عمل، تکذیب کننده قیامت اند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار خیانت در معامله - نيره تقي زاده فايند
10) کم فروشى و خیانت در معامله، تکذیب عملى روز قیامت است.

ویل للمطفّفین ... ویل یومئذ للمکذّبین

آیات مورد بحث درباره «مطفّفین» است و آنان را با عناوین «فجّار» و «مکذّبین» تهدید به عذاب الهى مى کند. مراد از «یومئذ» همان «یوم یقوم الناس...» است که در آیات پیشین گذشت. تکذیب مى تواند، شامل تکذیب عملى و قولى باشد; بنابراین آیه اختصاص به کافران ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خیانت‌کاران گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار تکذیب پاداشهاى خدا - نيره تقي زاده فايند
11) تکذیب قیامت و کیفر و پاداش الهى، مایه گرفتارى به عذاب جهنم است.

ویل یومئذ للمکذّبین . الذین یکذّبون بیوم الدین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکذیب گوینده : نیره تقی زاده فایند
  تکذیبگرى گناهکاران - نيره تقي زاده فايند
12) تنها تجاوزگران و فرورفتگان در گناه، به انکار قیامت کشانده مى شوند.

و ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم

مراد از «اعتداء» (تجاوزگرى) نادیده گرفتن حدود الهى است. «أثیم» مبالغه در «آثم» است (مصباح); یعنى، کسى که در گناه زیاده روى مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکذیب گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عوامل مؤثر در عقیده - نيره تقي زاده فايند
12) رفتار انسان، باورهاى او را تحت تأثیر قرار مى دهد.

و ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : مدیریت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عوامل مؤثر در فهم انسان - نيره تقي زاده فايند
14) شناخت ها و کردار انسان، سرمایه و دستاورد او و مؤثر در گرایش ها و ضعف و قوّت فهم او است.

ما کانوا یکسبون

تعبیر «یکسبون» ـ که ناظر به تکذیب اعتدا و گناه کافران است ـ بیانگر این است که اندیشه ها و کردار، سرمایه اى است که آن را به دست آورده اند; گرچه براى آنان چیزى جز زیان دربرندارد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خرد- عقل گوینده : نیره تقی زاده فایند
  زنگار قلب مکذبان قرآن - نيره تقي زاده فايند
14) قلب منکران قرآن، زنگارگرفته و چرکین است و از درک مفاهیم آن ناتوان مى باشد.

کلاّ بل ران على قلوبهم

«رَیْن» (مصدر «ران») به معناى زنگار و چرک است (لسان العرب). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : منکر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ادراک کافران - نيره تقي زاده فايند
14) تمام مردم، حتى کافران، در اصل آفرینش خویش، از قدرت درک حقایق و قلبى روشن و فهمیده برخورداراند.

بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عجز اخروى کافران - نيره تقي زاده فايند
15) قلب هاى تیره کافران، در قیامت نیز از درک حقیقت و شناخت خداوند و جلوه هاى ربوبیت او، ناتوان خواهند بود.*

إنّهم عن ربّهم یومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از «ربّ» ـ چنانچه از ارتباط این آیه با آیه قبل برمى آید ـ ممکن است به معناى محجوب ماندن قلب، از هرگونه ارتباط با خداوند باشد. در نتیجه کافران، در قیامت نیز خداوند را نخواهند شناخت و به او ایمان قلبى نمى آورند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : نیره تقی زاده فایند
  محرومان از لقاءالله - نيره تقي زاده فايند
15) تکذیب کنندگان قیامت و منکران قرآن، از ملاقات خداوند و دیدار رحمت او در قیامت محروم اند.

إنّهم عن ربّهم یومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از خداوند، نمى تواند به معناى ندیدن با چشم باشد; زیرا این امر به کافران اختصاص ندارد. بنابراین مراد، رانده شدن از درگاه الهى و محرومیت از دیدار جلوه هاى خداوند (از قبیل رحمت و ثواب الهى و یا نظایر آن) است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : مغفرت الهی گوینده : نیره تقی زاده فایند
  حقانیت قیامت - نيره تقي زاده فايند
15) قیامت، حقیقت دارد و نباید آن را افسانه پنداشت.

الذین یکذّبون بیوم الدین ... قال أسـطیر الأوّلین ...کلاّ

حرف «کلاّ» یا به معناى حقّا و یا براى «ردع» است و مخاطب را از پذیرش گفتار قبل، پرهیز مى دهد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  فرجام محرومان از رحمت خدا - نيره تقي زاده فايند
16) کسانى که در قیامت از رحمت خداوند و درک ربوبیت او محروم باشند، سرنوشتى جز دوزخ نخواهند داشت.

عن ربّهم یومئذ لمحجوبون . ثمّ إنّهم لصالوا الجحیم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : ربوبیت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عذاب شدید - نيره تقي زاده فايند
16) تکذیب کنندگان قرآن و قیامت و گناه کارانِ متجاوز، به حرارت شدید جهنّم گرفتار شده و در آن خواهند سوخت.

ثمّ إنّهم لصالوا الجحیم

«صالوا» ـ که قبل از اضافه به «جهیم»، «صالون» (جمع «صال) بوده است ـ; یعنى، کسانى که با رنج و مشقت حرارت آتش را مى چشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: صَلِى بالنار و صَلِیَها صَلْیاً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و مشقت چشید) و صَلِىَ فلانٌ بالنار یَصْلى صُلِیّاً احترق (سوخت).
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  زنگار دل - زينب افراونده
14) در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: پدرم می فرمود:" چیزی بدتر از گناه قلب را فاسد نمی کند. قلب تحت تأثیر گناه واقع می شود و گناه به تدریج در آن اثر می گذارد تا بر آن غالب گردد. در این هنگام، قلب وارونه می شود و بالای آن پایین قرار می گیرد."

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : پیام قرآن، ج1،ص365 قالب : روایی موضوع اصلی : استغفار گوینده : زینب افراونده
  کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفی‏ سِجِّینٍ - عليرضا يعقوبي سورکي
7) هشدار به اهل تطفیف که سرانجامشان فجوراست و جایگاهشان پست ترین نقطه جهنم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  وَ ما أَدْراکَ ما سِجِّینٌ - عليرضا يعقوبي سورکي
8) آیه اخیر که به صورت تفسیر براى سجین ذکر شده مى‏فرماید آن کتابى است رقم زده شده ، و اینکه بعضى آیه را تفسیر سجین نگرفته‏اند مسلما بر خلاف ظاهر است.
-بعضى گفته‏اند که سجین و سجیل یک معنى دارد ، و مى‏دانیم سجل ( به کسر سین و جیم و تشدید لام ) به معنى کتاب بزرگ است .-از آیات دیگر قرآن استفاده مى‏شود که اعمال انسان در چند کتاب ثبت و ضبط مى‏شود ، تا به هنگام حساب هیچگونه عذر و بهانه‏اى براى هیچکس باقى نماند.
نخست نامه اعمال شخصى است که در قیامت به دست صاحبان آنها داده مى‏شود ، نیکوکاران به دست راستشان ، و بدکاران به دست چپشان ، و در آیات قرآن بسیار به آن اشاره شده است.
دوم کتابى است که مى‏توان آن را نامه اعمال امتها نام گذارد که در آیه 28 سوره جاثیه به آن اشاره شده : کل امة تدعى الى کتابها : روز قیامت هر امتى به نامه اعمالش فرا خوانده مى‏شود . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کِتابٌ مَرْقُومٌ - عليرضا يعقوبي سورکي
9) مرقوم» از «رقم»، به معناى خط درست و مشخص است، به گونه‏اى که با دیگر نوشته‏ها اشتباه نشود. بنابراین، «کتاب مرقوم» یعنى سرنوشت فاجران، کاملاً مشخص و معیّن است و آنان گرفتار زندانِ همیشگى در دوزخ‏اند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبینَ - عليرضا يعقوبي سورکي
10) پیام این آیه مبارکه اینست که اشاره به مکذبین مبین اینست که اهل تطفیف سرانجامشان مکذب شدن است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  الَّذینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ - عليرضا يعقوبي سورکي
11) کم فروشى، زمینه ساز آلودگى به گناه و گناه زمینه ساز تکذیب قیامت است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  وَ ما یُکَذِّبُ بِهِ إِلاَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أَثیمٍ - عليرضا يعقوبي سورکي
12) آنانکه کارشان به تکذیب کشیده شده همان کسانی هستند که اهل فجور و تجاوز از حدود بودند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  إِذا تُتْلى‏ عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ - عليرضا يعقوبي سورکي
13) اساطیر» جمع «اسطورة» به معناى افسانه است که مطالب زیبا و دل‏نشین دارد ولى واقعیّت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است. «اساطیر الاولین» یعنى آنکه پیشینیان افسانه‏ها را ساخته‏اند و پیامبر آنها را بازگو مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : جاهلیت گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ - عليرضا يعقوبي سورکي
14) هرگاه گرد وغباری یا زنگاری روی چیزی شفاف را بگیرد آنگاه گویند ران . ودر انجا مقصود غباریست که براثر گناه بر روی دلها می نشیند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
15) زنگار گناه که در دنیا مانع درک حقیقت است، در آخرت نیز مانع دریافت الطاف الهى مى‏شود
و غبار نشسته بر دلها موجب محرومیت از لقاد پروردگار میشود [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : وعده الهی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  الْجَحیمِ - عليرضا يعقوبي سورکي
16) به آتشى که شعله هاى آن، سخت زبانه کشد و نیز به آتش عظیمى که در گودال برافروخته گردد و به مکانى که داراى حرارت شدید باشد، «جهیم» گفته مى شود [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  هذَا الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
17) آیه مبارکه اشاره به وصف روز جزا و آشکار شدن آن برای کسانی که در دنیا همیشه آنرا تکذیب میکردند دارد [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : معاد گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی