از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
21) پس تذکر ده ، که تو ( به عنوان رسول ) تنها تذکردهنده ای. [ نظرات / امتیازها ]
22) تو بر آنها مسلّط نیستی ( نه بر قلب آنها که به ایمان مجبور کنی ، و نه بر مجتمع آنها که به زور حکومت برانی ، و نه به سرنوشت آنها که کیفر اخروی دهی ) . [ نظرات / امتیازها ]
23) ( به تذکرات خود ادامه ده ) لکن کسی را که ( پس از تذکرات ) روی گرداند و کفر ورزد ، [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خداوند او را به عذاب بزرگتر عذاب خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
25) به یقین بازگشت همه آنان به سوی ماست. [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه بی تردید حساب آنان بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
21) پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده ای! [ نظرات / امتیازها ]
22) تو سلطه گر بر آنان نیستی که ( بر ایمان ) مجبورشان کنی ، [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر کسی که پشت کند و کافر شود ، [ نظرات / امتیازها ]
24) که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند! [ نظرات / امتیازها ]
25) به یقین بازگشت ( همه ) آنان به سوی ماست ، [ نظرات / امتیازها ]
26) و مسلّماً حسابشان ( نیز ) با ماست! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
21) پس تو ای پیامبر ایشان را تذکر بده که وظیفه تو تنها همین تذکر است . [ نظرات / امتیازها ]
22) و گرنه تو بر آنان تسلطی نداری ، تذکر را هم تنها به کسانی بده که تذکر پذیرند . [ نظرات / امتیازها ]
23) نه آنها که اعراض کرده و کفر ورزیدند . [ نظرات / امتیازها ]
24) که خدا ایشان را به عذاب اکبر قیامت شکنجه خواهد کرد . [ نظرات / امتیازها ]
25) آری محققا به سوی ما می آیند . [ نظرات / امتیازها ]
26) و حسابشان به عهده ما است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
21) پس خلق را ( به حکمتهای الهی ) متذکر ساز که وظیفه پیغمبری تو غیر از این نیست. [ نظرات / امتیازها ]
22) تو مسلط و توانا بر ( تبدیل کفر و ایمان ) آنها نیستی. [ نظرات / امتیازها ]
23) جز آنکه هر کس ( پس از تذکر ) روی از حق بگرداند و کافر شود. [ نظرات / امتیازها ]
24) او را خدا به عذابی بزرگ ( در دوزخ ) معذب کند. [ نظرات / امتیازها ]
25) البته باز گشت آنها به سوی ماست. [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه حسابشان بر ما خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
21) پس تذکّر ده که تو تنها تذکّردهنده ای. [ نظرات / امتیازها ]
22) بر آنان تسلّطی نداری [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر کسی که روی بگرداند و کفر ورزد ، [ نظرات / امتیازها ]
24) که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند. [ نظرات / امتیازها ]
25) در حقیقت ، بازگشت آنان به سوی ماست [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه حساب [ خواستن از ] آنان به عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
21) پس ربوبیّت بی همتای خدا و روز جزا را به مردم تذکّر ده که تو فقط تذکّردهنده ای . [ نظرات / امتیازها ]
22) تو بر آنان چیره نیستی . [ نظرات / امتیازها ]
23) آری ، پیوسته همگان را تذکّر ده ، مگر کسی را که از تذکّر تو روی برتابد و کفر ورزد ، [ نظرات / امتیازها ]
24) که خدا او را به بزرگترین عذاب کیفر خواهد داد . [ نظرات / امتیازها ]
25) همانا بازگشت مردم به سوی ماست . [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه حساب اعمالشان برعهده ما خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
21) پس تذکر ده ، که تو فقط تذکر دهنده ای [ نظرات / امتیازها ]
22) تو بر آنان مسلط نیستی [ که به قبول ایمان مجبورشان کنی ، ] [ نظرات / امتیازها ]
23) ولی کسی که [ به دنبال تذکر پی در پی ] روی گردانید و کفر ورزید. [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خدا او را به عذاب بزرگ تر عذاب خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
25) قطعاً بازگشت آنان به سوی ماست. [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه بی تردید حسابشان بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه محمد صادق تهرانی
21) پس یادآور باش که تو، تنها، یادآورنده‌ای (و) [ نظرات / امتیازها ]
22) بر آنان تسلّطی نداری. [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر کسی که روی گردانید و کفر ورزید. [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خدا او را به بزرگ‌ترین عذاب تعذیب کند. [ نظرات / امتیازها ]
25) بی‌گمان بازگشت آنان تنها سوی ماست. [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس حسابشان بی‌امان تنها بر ماست. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
21) -‌ ‌ یا ‌ محمّد (ص‌) یادآوری‌ کن‌.زیرا جز ‌اینکه‌ نیست‌ ‌که‌ تو یاد آورنده‌ای‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) 22‌-‌ تو فرمانده‌ آنان‌ نیستی‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) 23‌-‌ مگر کسی‌ ‌که‌ پشت‌ کرد و کافر شد [ نظرات / امتیازها ]
24) 24‌-‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ دچار عذاب‌ بزرگ‌ خواهد کرد [ نظرات / امتیازها ]
25) 25‌-‌ حتما برگشت‌ آنان‌ بسوی‌ ‌ما خواهد ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) 26‌-‌ سپس‌ حسابشان‌ ‌به‌ عهده ‌ما میباشد [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
21) -‌ بنابراین‌ (‌ یا ‌ محمّد) مردم‌ ‌را‌ یادآوری‌ کن‌ همانا تو مأمور بتذکر و شناساندن‌ میباشی‌. [ نظرات / امتیازها ]
22) تو ‌بر‌ ‌آنها‌ مسلّط نیستی‌ آنچه‌ ‌بر‌ تو واجب‌ ‌است‌ همان‌ ابلاغ‌ و انذار ‌است‌ و باید ‌بر‌ انذار و تبلیغ‌ و دعوت‌ بحق‌ صبور و شکیبا باشی‌. [ نظرات / امتیازها ]
23) 23‌-‌ مگر کسیکه‌ اعراض‌ ‌از‌ ذکر و موعظه‌ کند و ‌بر‌ کفر ‌خود‌ ثابت‌ بماند (‌که‌ باید ‌از‌ تذکیر ‌او‌ اعراض‌ کنی‌ و کار ‌او‌ ‌را‌ بخدا واگذاری‌). [ نظرات / امتیازها ]
24) 24‌-‌ ‌در‌ اینصورت‌ خداوند ‌او‌ ‌را‌ بعذاب‌ بزرگتر (‌که‌ خلود ‌در‌ آتش‌ ‌است‌ و عذابی‌ بزرگتر ‌از‌ ‌آن‌ نیست‌) معذّب‌ خواهد ساخت‌. [ نظرات / امتیازها ]
25) ‌-‌ همانا برگشت‌ آنان‌ (‌پس‌ ‌از‌ مرگ‌) بسوی‌ ماست‌. [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس‌ حساب‌ ‌آنها‌ ‌هم‌ ‌در‌ محشر بعهده ماست‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
21) 21‌-‌ یادآوری‌ کن‌ ‌که‌ تو فقط یادآوری‌. [ نظرات / امتیازها ]
22) 22‌-‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ مسلط و مراقب‌ نیستی‌. [ نظرات / امتیازها ]
23) 23‌-‌ مگر آنکه‌ ‌از‌ حق‌ اعراض‌ کرده‌ و کافر ‌شده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
24) 24‌-‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ عذاب‌ بزرگتر عذاب‌ خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
25) 25‌-‌ حقا ‌که‌ بازگشت‌ ‌آنها‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌. [ نظرات / امتیازها ]
26) 26‌-‌ سپس‌ حسابشان‌ ‌بر‌ عهده ماست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
21) 21‌-‌ ‌ یا ‌ محمّد (ص‌) یادآوری‌ کن‌.زیرا جز ‌اینکه‌ نیست‌ ‌که‌ تو یاد آورنده‌ای‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) 22‌-‌ تو فرمانده‌ آنان‌ نیستی‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) 23‌-‌ مگر کسی‌ ‌که‌ پشت‌ کرد و کافر شد [ نظرات / امتیازها ]
24) 24‌-‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ دچار عذاب‌ بزرگ‌ خواهد کرد [ نظرات / امتیازها ]
25) 25‌-‌ حتما برگشت‌ آنان‌ بسوی‌ ‌ما خواهد ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) 26‌-‌ سپس‌ حسابشان‌ ‌به‌ عهده ‌ما میباشد [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
21) پس به آنها تذکر بده همانا که تو فقط تذکر دهنده هستی [ نظرات / امتیازها ]
22) تو بر آنها مسلط نیستی (نباید مجبورشان کنی) [ نظرات / امتیازها ]
23) به جز کسی که روی برگرداند و کفر ورزد [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خداوند او را به عذابی بزرگتر عذاب می کند [ نظرات / امتیازها ]
25) به راستی که بازگشت آنها به سوی ماست [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس قطعاً حساب آنها با ماست [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
21) پس یادآورى کن که تو فقط یادآورى کننده‏ اى. [ نظرات / امتیازها ]
22) (تو) بر آنان هیچ سیطره ‏اى ندارى، [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر کسى که روى برتافت و کفر ورزید، [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خدا او را به عذاب بزرگ‏تر مجازات می ‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
25) در حقیقت بازگشتشان فقط به سوى ماست، [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس در واقع حساب آنان فقط با ماست. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - جلال الدین فارسی
21) ‌پس‌ پند ده‌ ‌که‌ تو جز پند دهنده‌ای‌ نیستی‌، [ نظرات / امتیازها ]
22) تو ‌بر‌ آنان‌ (مؤمنان‌) سیطره‌ نداری‌، [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر ‌بر‌ آنکه‌ روی‌ برتافت‌ و کافر شد [ نظرات / امتیازها ]
24) ‌که‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ عذاب‌ کند ‌آن‌ عذاب‌ سهمگین‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
25) بیگمان‌ بسوی‌ ماست‌ بازگشتشان‌، [ نظرات / امتیازها ]
26) وانگهی‌ بیشک‌ حسابشان‌ برماست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
21) ‌پس‌ پند ده‌ جز ‌اینکه‌ نیست‌ ‌که‌ تو پند دهنده [ نظرات / امتیازها ]
22) نیستی‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ گماشته‌ ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) لیکن‌ ‌هر‌ ‌که‌ روی‌ بگرداند و کافر شود [ نظرات / امتیازها ]
24) ‌پس‌ عذاب‌ کندش‌ ‌خدا‌ بعقوبت‌ بزرگ‌ [ نظرات / امتیازها ]
25) ‌هر‌ آئینه‌ بسوی‌ ماست‌ رجوع‌ ‌ایشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) باز ‌هر‌ آئینه‌ ‌بر‌ ماست‌ حساب‌ ‌ایشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اصغر حلبی
21) ‌پس‌ پند بده‌ ‌که‌ تو پند دهنده‌ای‌. [ نظرات / امتیازها ]
22) تو ‌بر‌ ‌آنها‌ فرمانروا [چیره‌] نیستی‌. [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر ‌بر‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌بر‌ گردند و کافر شوند. [ نظرات / امتیازها ]
24) و ‌خدا‌ ‌آنها‌ ‌را‌ عذاب‌ کند ‌به‌ عذابی‌ بزرگتر، [ نظرات / امتیازها ]
25) بیگمان‌ بازگشت‌ آنان‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌، [ نظرات / امتیازها ]
26) و سپس‌ حسابشان‌ ‌بر‌ ماست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
21) ای‌ ‌رسول‌ ‌ما تو پند ده‌ ‌که‌ وظیفه‌ تو جز ‌اینکه‌ نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) و تو نگهبان‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ نیستی‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر ‌هر‌ کس‌ روی‌ گردانید و کافر شد [ نظرات / امتیازها ]
24) خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ بعذاب‌ بزرگ‌ معذب‌ کند [ نظرات / امتیازها ]
25) همانا بازگشت‌ ‌ایشان‌ بسوی‌ ‌ما ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) ‌آن‌ گاه‌ حساب‌ و جزای‌ اعمالشان‌ ‌بر‌ ‌ما خواهد ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
21) پس پند ده، که تو پند دهنده‌اى هستى.«21 [ نظرات / امتیازها ]
22) تو بر آنان فرمانروا نیستى.«22» [ نظرات / امتیازها ]
23) مگر آن کس که رویگردان شد و کفر ورزید،«23» [ نظرات / امتیازها ]
24) پس خدایش به عذاب بزرگ‌تر عذاب مى‌کند.«24» [ نظرات / امتیازها ]
25) هر آینه بازگشتشان به سوى ماست.«25 [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس حسابشان با ماست.«26» [ نظرات / امتیازها ]