از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
4) یَسرِ
 توضيح : یَسْرِ:فعل مضارع معرب ومرفوع،مفردمذکرغائب،ثلاثی مجردریشه سَرَیَ-یَسرِی،معتل وناقص یایی،لازم،معلوم،متصرف
(فاعله=ضمیرجایزالاستتارهوومحلا"مرفوع)
یَسرِ ،یَسرِی بوده که حذف" ی" برای تناسب فاصله آیات است
به معنی پایان می گیرد [ نظرات / امتیازها ]
6) لَمْ تَرَ
 توضيح : لَمْ تَرَ:فعل مضارع معرب ومجزوم ،مفردمذکرحاضر،ثلاثی مجردریشه رَأَیَ-یَری،معتل وناقص یایی ومهموزالعین(حذف حرف عله درحالت جزم)،متعددی ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتار اَنتَ ومحلا"مرفوع
به معنی:ندیدی [ نظرات / امتیازها ]
  مريم حسيني - الجدول فی اعراب القرآن ج30ص322
9) جابوا
فعل ماضی،جمع مذکر غایب، متعدی،مجرد، مبنی،معتل العین،ریشه آن جوب،جابوا اصل آن جَوَبوا بوده حرف عله متحرک وماقبل فتحه ،حرف عله به الف قلب شد (ریشه آن جوب) است [ نظرات / امتیازها ]