از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) بخوان ( این کتاب را با شروع ) به نام پروردگارت ، آن که ( همه آفریده ها را او ) آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
2) انسان ( فرزند آدم و حوا ) را از لختی خون بسته شده آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان ( و تردیدی به خود راه مده ) در حالی که پروردگار تو کریم تر ( از همه کریمان ) است ( و می تواند تو را از غیر راه عادی خوانا کند ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) آن کس که ( بشر را ) به وسیله قلم علم آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
5) به انسان آنچه را که نمی دانست آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) بخوان به نام پروردگارت که ( جهان را ) آفرید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان که پروردگارت ( از همه ) بزرگوارتر است ، [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
2) انسان را از خونی بسته شده آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان که پروردگارت از هر کریمی کریم تر است . [ نظرات / امتیازها ]
4) کسی است که به وسیله قلم تعلیم کرد . [ نظرات / امتیازها ]
5) آری انسان را تعلیم کرد چیزهایی را که نمی دانست . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ( ای رسول گرامی برخیز و قرآن را ) به نام پروردگارت که خدای آفریننده عالم است ( بر خلق ) قرائت کن. [ نظرات / امتیازها ]
2) آن خدایی که آدمی را از خون بسته ( که تحول نطفه است ) بیافرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان و ( بدان که ) پروردگار تو کریم ترین کریمان عالم است. [ نظرات / امتیازها ]
4) آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
5) به آدمی آنچه را که نمی دانست تعلیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) بخوان به نام پروردگارت که آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
2) انسان را از عَلَق آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان ، و پروردگار تو کریمترین [ کریمان ] است. [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کس که به وسیله قلم آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنچه را که انسان نمی دانست [ بتدریج به او ] آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) ای پیامبر ، به نام پروردگارت دریافت قرآن را آغاز کن; همان کسی که انسان را آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
2) انسان را از خونی بسته آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
3) آری ، دریافت قرآن را آغاز کن ، و بدان که پروردگارت از همگان کریم تر و عطایش از عطای همه عطاکنندگان برتر است . [ نظرات / امتیازها ]
4) همو که خواندن و نوشتن را به وسیله قلم به آدمی آموخت . [ نظرات / امتیازها ]
5) و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) بخوان به نام پروردگارت که [ همه آفریده ها را ] آفریده [ نظرات / امتیازها ]
2) [ همان که ] انسان را از علق به وجود آورد. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان در حالی که پروردگارت کریم ترین [ کریمان ] است. [ نظرات / امتیازها ]
4) همان که به وسیله قلم آموخت ، [ نظرات / امتیازها ]
5) [ و ] به انسان آنچه را نمی دانست تعلیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər! Qur’ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu! [ نظرات / امتیازها ]
2) O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. [ نظرات / امتیازها ]
3) (Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir! [ نظرات / امتیازها ]
4) O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi. [ نظرات / امتیازها ]
5) (O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے [ نظرات / امتیازها ]
2) اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے [ نظرات / امتیازها ]
3) پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے [ نظرات / امتیازها ]
4) جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے [ نظرات / امتیازها ]
5) اور انسان کو وہ سب کچھ بتادیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
1) (1. Read! In the Name of your Lord Who created.) [ نظرات / امتیازها ]
2) 2. He has created man from a clot.) [ نظرات / امتیازها ]
3) (3. Read! And your Lord is the Most Generous.) [ نظرات / امتیازها ]
4) (4. Who has taught by the pen.) [ نظرات / امتیازها ]
5) (5. He has taught man that which he knew not.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ازبکی
1) Яратган Роббинг номи билан ўқи. [ نظرات / امتیازها ]
2) У инсонни алақдан яратди. [ نظرات / امتیازها ]
3) Ўқи! Ва Роббинг энг карамлидир! [ نظرات / امتیازها ]
4) У қалам билан илм ўргатгандир. [ نظرات / امتیازها ]
5) У инсонга у билмаган нарсани ўргатди. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
1) بخوان به نام پروردگارت که (هستى را) آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
2) (او که) انسان را از خون بسته آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان که پروردگار تو از همه گرامى‏تر است. [ نظرات / امتیازها ]
4) او که با قلم آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد ثقفی تهرانی
1) بخوان‌ بنام‌ پروردگارت‌ آنکه‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
1) بخوان به نام پروردگارت که آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
2) انسان را از علق [:میلیون‌ها آویزه‌ی منی] آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان و پروردگار تو کریم‌ترین است. [ نظرات / امتیازها ]
4) کسی که با قلم آموزش داد. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنچه را که انسان نمی‌دانست به او آموزش داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی مدرسی
4) آن‌ ‌که‌ ‌با‌ قلم‌ علم‌ ‌را‌ (‌به‌ ‌ما) آموخت‌. [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌به‌ آدمی‌ چیزی‌ ‌را‌ آموخت‌ ‌که‌ نمی‌دانست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
2) آفریده‌ ‌است‌ انسانرا ‌از‌ علق‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان‌ و پروردگار تو گرامیتر ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) خداوندی‌ ‌که‌ تعلیم‌ داده‌ ‌است‌ بوسیله‌ قلم‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) تعلیم‌ داده‌ ‌است‌ انسانرا آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ نمیداند‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر احسن الحدیث‏
1) 1‌-‌ بخوان‌ قرآن‌ ‌را‌ ‌با‌ شروع‌ ‌به‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌که‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ انسان‌ ‌را‌ ‌از‌ خون‌ بسته‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ بخوان‌ قرآن‌ ‌را‌ ‌که‌ پروردگارت‌ عطا کننده‌تر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌با‌ قلم‌ تعلیم‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ انسان‌ ‌را‌ آنچه‌ نمی‌دانست‌ آموخت‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرهدایت
1) بخوان‌ ‌به‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌که‌ آفرید.» [ نظرات / امتیازها ]
2) آدمی‌ ‌را‌ ‌از‌ خون‌ بسته‌ آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
3) بخوان‌ و پروردگارت‌ کریمتر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجة الاسلام قرائتی
5) آنچه را انسان نمى‏دانست به او آموخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) ‌به‌ نام‌ خدای‌ رحمان‌ رحیم‌

1‌-‌ بخوان‌ قرآن‌ ‌را‌ ‌با‌ شروع‌ ‌به‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌که‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ انسان‌ ‌را‌ ‌از‌ خون‌ بسته‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
3) -‌ بخوان‌ قرآن‌ ‌را‌ ‌که‌ پروردگارت‌ عطا کننده‌تر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) -‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌با‌ قلم‌ تعلیم‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]