از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  بیان علت ترتیب در صفات «ربوبیت» و «مالکیت» و «الوهیت»
1) سؤال: چرا در میان همه صفات خداى تعالى خصوص سه صفت: «ربوبیت» و «مالکیت» و «الوهیت» را نام برد؟ و نیز چرا این سه صفت را به این ترتیب ذکر کرد، اول ربوبیت، بعد مالکیت، و در آخر الوهیت؟

جواب: ربوبیت نزدیک‏ترین صفات خدا به انسان است و ولایت در آن اخص است، زیرا عنایتى که خداى تعالى در تربیت او دارد، بیش از سایر مخلوقات است. علاوه بر این اصولا ولایت، امرى خصوصى است مانند پدر که فرزند را تحت پر و بال ولایت خود تربیت مى‏کند. و ملک دورتر از ربوبیت و ولایت آن است، هم چنان که در مثل فرزندى که پدر دارد کارى به پادشاه ندارد، بله اگر بى سرپرست شد به اداره آن پادشاه مراجعه مى‏کند، تازه باز دستش به خود شاه نمى‏رسد، و ولایت هم در این مرحله عمومى‏تر است، هم چنان که مى‏بینیم پادشاه تمام ملت را زیر پر و بال خود مى‏گیرد، و اله مرحله‏اى است که در آن بنده عابد دیگر در حوائجش به معبود مراجعه نمى‏کند، و کارى به ولایت خاص و عام او ندارد، چون عبادت ناشى از اخلاص درونى است، نه طبیعت مادى، به همین جهت در سوره مورد بحث نخست از ربوبیت خداى سبحان و سپس از سلطنتش سخن مى‏گوید، و در آخر عالى‏ترین رابطه بین انسان و خدا یعنى رابطه بندگى را بیاد مى‏آورد، مى‏فرماید: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ». [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏20، ص: 688 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : علامه طباطبایی
  علت اتصال سه آیه نخست بدون واو عطف
1) سؤال: چرا جمله‏هاى «رب الناس»، «ملک الناس»، «اله الناس» را متصل و بدون واو عاطفه آورد؟

جواب: خواست تا بفهماند هر یک از دو صفت الوهیت و سلطنت سببى مستقل در دفع شر است، پس خداى تعالى سبب مستقل دفع شر است، بدین‏ جهت که رب است، و نیز سبب مستقل است بدین جهت که ملک است، و نیز سبب مستقل است بدین جهت که اله است، پس او از هر جهت که اراده شود سبب مستقل است، و نظیر این وجه در دو جمله «اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ»(اخلاص/1-2) گذشت. [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏20، ص: 688 و 689 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : علامه طباطبایی
  علت تکرار کلمه «ناس» در سه آیه نخست
1) سؤال: چرا کلمه «ناس» سه بار تکرار شد، با اینکه مى‏توانست بفرماید: «قل اعوذ برب الناس و الههم و ملکهم»؟

جواب: چون خواست تا به این وسیله اشاره کند به اینکه این سه صفت هر یک به تنهایى ممکن است پناه پناهنده قرار گیرد، بدون اینکه پناهنده احتیاج داشته باشد به اینکه آن دو جمله دیگر را که مشتمل بر دو صفت دیگر است به زبان آورد، هم چنان که در صریح قرآن فرموده: خداى تعالى اسمایى حسنى دارد، به هر یک بخواهید مى‏توانید او را بخوانید. [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏20، ص: 689 قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : علامه طباطبایی
  سوال - . پوربافراني
6) چرا من الجن والناس نیامده [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : bafrani قالب : اجتماعی موضوع اصلی : ویژگی های قرآن گوینده : علی پوربافرانی
  سوره ناس و فلق - سيدمحمدعلي سيدموسوي
1) چرا به سوره های ناس و فلق معوذتین می گویند؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : روایی موضوع اصلی : ویژگی های قرآن گوینده : سیدمحمدعلی سیدموسوی
  امر به گفتن - مرضيه بصيري
1) 1در این آیه امر به گفتن (که قل از نظر لغوی ابراز آنچه در قلب با هر وسیله ای میباشد)یعنی بیان باورها وآن اینست که پناه میبرم به پروردگار.آیا منظور آن خواندن این سوره در زمان ایجاد وسوسه است؟
2امر به بیان پناهگاه آیا بدون بیان کردن وفقط از ذهن گذراندن ومتذکر شدن موثر نخواهد بودوبا توجه به آیه که پناه بردن امری گفتنی است؟
3آیا صرف خواندن این سوره بدون باور قلبی در برابر وسوسه ها موثر است؟
4وسوسه در زمان غفلت از یاد الهی در قلب ایجاد میشود پس فرد غافل چگونه با ید در آنزمان آن را بشناسد وغفلت را بزداید وپناه ببرد؟
5-پناه بردن انسان چگونه است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : لغوی موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : مرضیه بصیری
  برداشت از آیات - مرضيه بصيري
1) آیا میتوان این برداشتها را با توجه به لغات وظواهر آیات داشت؟
- پناه¬بردن به معنای حرکت به سوی مأمن است.
- پناه¬بردن امری است گفتنی
- صدر محل ورود و خروج باور است
- صدر محل ورود و خروج باور است
اگر حرکت انسان به سوی مأمن ابرازکردنی نباشد، در مسیرش اخلال ایجاد می¬شود [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : لغوی موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : مرضیه بصیری
  کاربرد - مرضيه بصيري
1) - مهمترین نکات کاربردی سوره کدامند.منظور از نکات کاربردی نکاتی است که در زندگی قابل استفاده میباشد. [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : لغوی موضوع اصلی : آیه- آیات گوینده : مرضیه بصیری
  ناس - رعنا سليمان عباسي
1) سوال1-آداب پناه بردن به خدا را توضیح دهید؟
پاسخ : باید نه تنها با زبان اعوذ بگو ییم، بلکه با ی د در عمل نیز از عوامل خطرساز دور ی ک ند. وگرنه خانه را در مسیر سیل ساختن و با گفتن یا نوشتن (اعوذ بالله من السیل) بر سر در خانه به مترله تمسخر و مسخره کردن است. کسیکه می گوید: ( اعوذ بالله) باید در عمل نیز ازسرچشمه های فساد دوری کند.
سوال2- چر ا در سوره ناس از میان صفات خداوند ابتدا نام (رب) آمده است؟
پاسخ: شاید به خاطر آن که آنچه به فطرت نزدیکتر و ملمو س تر است،پناهندگی به مربی است.
چنانکه کودکان به هنگام خطر اول صدای مادر می زنند، سپس کسی که قدرت دارد (ملک الناس) و در مرحله بعد سرچشمه رحمت و حیا ت(اله الناس)
منبع (تمثیلات استاد قرائتی حفظه الله)

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تمثیل استاد قرائتی قالب : اخلاقی موضوع اصلی : اخلاق گوینده : رعنا سلیمان عباسی
  وسوسه - نيره تقي زاده فايند
6) وسوسه انسان ها چندگونه است؟

1 - نخست این که انسان با وسوسه و توجیه خود را فریب دهد.

2 - فریب دیگران با نیرنگ و نقشه هاى باریک و پیچیده و به صورت خیرخواهى و دلسوزى هاى دروغین. این دیدگاه از قرآن نیز دریافت مى گردد که از فریبکاران جنّ و انس به شیطان ها تعبیر مى کند.(374)

«مجاهد» مى گوید: «خنّاس»، شیطانى است که هرگاه نام خدا برده شود و انسان او را یاد کند بساط خود را جمع مى کند و نهان مى گردد و هنگامى که خدا یاد نگردد، بر گستره دل چیره مى شود.

این دیدگاه را روایت رسیده از پیامبر تأیید مى کند که در بیانى تشبیه گونه فرمود:

ان الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فاذا ذکراللّه سبحانه خنس و اذا نسى التقم قلبه.

شیطان پوزه اش را بر سراچه قلب فرزندان انسان مى گذارد، هنگامى که انسان خدا را یاد کند شیطان سرش را مى کشد و نهان مى گردد و آن گاه که از یاد خدا غفلت ورزد، قلب او را فرو مى برد، و وسوسه آن وسوسه گر نهانى این است. [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : مجمع البیان قالب : فلسفی موضوع اصلی : وسوسه گوینده : نیره تقی زاده فایند
  لزوم پناهنده شدن به قرآن - مسعود ورزيده
1) لزوم پناهنده شدن به قرآن از کجای سوره استفاده می شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ناس گوینده : مسعود ورزیده
  پناهندگی سیرۀ پیامبر - مسعود ورزيده
1) اینکه پناهندگی سیرۀ پیامبر بوده، از کجا به دست می آید؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : تسلیم گوینده : مسعود ورزیده
  خطاب «قل» - مسعود ورزيده
1)
آیا خطاب «قل» در این جا به خداست یا مردم؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکلّم- سخن گوینده : مسعود ورزیده
  یوسوس - مسعود ورزيده
1) آیا در «یوسوس» هم استمرار وجود دارد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : وسوسه گوینده : مسعود ورزیده
  آیا پناهندگی به خدا، لفظی است یا عملی هم هست؟ - مسعود ورزيده
1) آیا پناهندگی به خدا، لفظی است یا عملی هم هست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : مغفرت الهی گوینده : مسعود ورزیده
  وسوسه - مسعود ورزيده
1) آیا با توجه به اینکه وسوسه در دل است و زمانی اثر می‌کند که دل، از وجود خدا خالی باشد، در مورد پیامبر و حضرات ائمه(ع) هم این مسأله متصورهست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : وسوسه گوینده : مسعود ورزیده
  پیامبر خدا هم، دلش از یاد خدا خالی می‌شود - مسعود ورزيده
1) سوال می‌شود آیا پیامبر خدا هم، دلش از یاد خدا خالی می‌شود که نیاز باشد به خدا پناه ببرد؟ و آیا ائمۀ هدی هم، در چنین وضعیتی قرار می‌گیرند؟ و آیا ایشان هم دلشان از یاد خدا خالی می‌شود؟
ما با استفاده از خود سوره و ربط صدر سوره با ذیل سوره دریافتیم که وسوسه در دل است و زمانی اثر می کند، که دل از یاد خدا خالی باشد، چون سوره دارد شفا می‌دهد، و راه درمان می‌دهد و می‌گویدکه تو به یاد خدا بیفت. اما در مورد پیامبر و ائمه چطور؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : مناجات گوینده : مسعود ورزیده
  سه کلمۀ «رب» و «ملک» و «اله» - مسعود ورزيده
1) آیا یکی از عللی که سه کلمۀ «رب» و «ملک» و «اله» در این سوره آمده، دفع و رفع توهمی بوده که از جانب مخاطبان وجود داشته است؟ چون آنها برای خود چه بسا اربابانی غیر از خدا قائل بوده‌اند. و آنها را ملک و رب می‌دانستند، ولی اله نمی‌توانست متعدد باشد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  چرا «ناس» در سوره تکرار شده؟ - مسعود ورزيده
1) چرا «ناس» در سوره تکرار شده؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : لغوی موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  دلیل تکرار ناس - مسعود ورزيده
1)
آیا فواصل می‌تواند دلیل تکرار ناس در سوره باشد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  تکرار کلمه ناس - مسعود ورزيده
1) چرا (کلمه ) ناس سه بار تکرار شد،

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان قالب : اخلاقی موضوع اصلی : اَبرار گوینده : masoud varzideh
  صفات خداوندی - مسعود ورزيده
1) چرا در میان همه صفات خداى تعالى خصوص سه صفت : (ربوبیت ) و (مالکیت ) و (الوهیت ) را نام برد؟ و نیز چرا این سه صفت را به این ترتیب ذکر کرد، اول ربوبیت، بعد مالکیت، و در آخر الوهیت ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان قالب : تفسیری موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا گوینده : masoud varzideh
  علت بیان انسان از میان همه مخلوقات - صدرالدين آفاقي دارابي
1) چرا خداوند در سه آیه نخست از میان همه مخلوقات به انسان یاد میکند مثلا چرا رب العالمین نیامده است؟آیا تنها بخاطر قرابت لغوی با آیه چهارم به بعد است یا دلیل دیگری میتواند باشد؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت انسان گوینده : صدرالدین آفاقی دارابی
  چرایی ذکر سه وصف رب الناس، ملک الناس و اله الناس - محمد هادي مؤذن جامي
1) چرا سه وصف رب الناس، ملک الناس و اله الناس را نام برد؟ و آیا این امر نکته ای تاریخی و اجتماعی دز زندگی انسانها را مد نظر داشته است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : تاریخ گوینده : محمد هادی مؤذن جامی