از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و بیت المقدس. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا ( کوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد سه روزه از راه گوشش فرو فرستاد ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه معظّمه که از نظر قانون آسمانی مصون است ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که به یقین ما انسان را در بهترین اعتدال و استقامت ( در جسم و روان ) آفریدیم. ( قامت مستقیم ، اعضاء متناسب ، بشره ظاهر ، مغز متفکر ، روح قابل فضایل دادیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پایین ترین مرتبه فروتران بازگرداندیم ( از نظر مادی به حالت ضعف جسمی و فکری ، و از نظر معنوی پس از اتمام حجت به حالت جهل و شقاوت رساندیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی که ایمان آورده و عمل های شایسته انجام داده اند ، که آنها را پاداشی بی منّت و بی پایان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به انجیر و زیتون [ یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدّس ] ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به «طور سینین» ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن [ مکّه ] ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم ، [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم ، [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به دو سرزمین ( انبیاء خیز ) شام و بیت المقدس ( یا قسم به انجیر و زیتون ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به سرزمین" طور سینا" . [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به مکه این بلد امین . [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را به بهترین نظام خلقت خلق کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را- در صورتی که منحرف شود- به پست ترین مرحله برگرداندیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح کنند که پاداشی قطع ناشدنی دارند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به تین و زیتون ( دو میوه معروف انجیر و زیت یا دو معبد بزرگ کعبه و بیت المقدس ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن و امان ( مکّه معظّم ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین صورت ( در مراتب وجود ) بیافریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس ( به کیفر کفر و گناهش ) به اسفل سافلین ( جهنم و پست ترین رتبه امکان ) برگردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمی ( بهشت ابد ) عطا کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به [ کوه ] تین و زیتون ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینا ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر امن [ و امان ] ، [ نظرات / امتیازها ]
4) [ که ] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پست ترین [ مراتب ] پستی بازگردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند ، که پاداشی بی منّت خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن کوه انجیر و زیتون ( سرزمین دمشق و بیت المقدس ) آن جا که خاستگاه پیامبرانی بسیار بود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا ، آن جا که خدا با موسی سخن گفت ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه ) ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین قوام آفریدیم تا بتواند در نزد خدایش به نیکبختیِ جاودانه دست یابد . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را چون از مسیر فطرت خارج شد ، به جایگاهی پست که از جایگاه همه فرومایگانِ اهل عذاب پست تر بود بازگرداندیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، که برای آنان پاداشی بی پایان خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن گاه او را [ به سبب گناهکاری ] به [ مرحله ] پست ترینِ پَستان بازگرداندیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، پس آنان را پاداشی بی منت و همیشگی است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به طور مبارک [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به این شهر ایمن [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما آدمى را در نیکوتر اعتدالى بیافریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن گاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کارهاى شایسته کرده‌اند که پاداشى بى‌پایان دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
به دو کوه انجیر و زیتون قسم [ نظرات / امتیازها ]
2) به سینای موسی قسم نیز هم [ نظرات / امتیازها ]
3) قسم بر چنین شهر امن و امان [ نظرات / امتیازها ]
4) که بر بهترین وجه اندر جهان
نمودیم خلق آدمی و سپس [ نظرات / امتیازها ]
5) به سفلی ترین جای راندیم پس [ نظرات / امتیازها ]
6) بجز مومنان به پروردگار
که صالح بگشتند و پرهیزگار
به آنها بدادیم اجری فزون
که از منت و مزد باشد برون
[ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به انجیر و زیتون. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر [:مکه‌ی مکرمه] پر از امن [ نظرات / امتیازها ]
4) (که) به‌راستی انسان را بی‌گمان در نیکوترین سازمان آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پَست‌ترینِ پَست‌ها بازگردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته(ی ایمان) کردند، که برایشان پاداشی بی‌منّت و بی‌پایان است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) قَسَم به انجیر و به زیتون، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر اَمْن (مکّه)، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر اَمْن (مکّه)، [ نظرات / امتیازها ]
4) که همانا ما انسان را در بهترین قوام (در اعتدال) آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را پست ترینِ پَست ها گرداندیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند که آنان اجرى پایان ناپذیر دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوبد
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بکوه‌ طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و باین‌ شهر امن‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) بتحقیق‌ آفریدیم‌ آدمی‌ ‌را‌ ‌در‌ بهترین‌ صورت‌ مناسب‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌پس‌ برگرداندیم‌ ‌او‌ ‌را‌ بنازل‌ترین‌ منازل‌ مردم‌ پست‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنانکه‌ ایمان‌ آوردند و کردند کارهای‌ شایسته‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌برای‌ ‌ایشان‌ مزدی‌ ‌است‌ ‌که‌ قطع‌ نمیشود [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) 1‌-‌ قسم‌ ‌به‌ انجیر و قسم‌ ‌به‌ زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ قسم‌ ‌به‌ طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ قسم‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ سرزمین‌ امن‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ ‌که‌ انسان‌ ‌را‌ ‌در‌ بهترین‌ اعتدال‌ آفریدیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ پستترین‌ پستها برگرداندیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ مگر کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و اعمال‌ شایسته‌ کرده‌اند ‌که‌ ‌آنها‌ راست‌ پاداشی‌ پیوسته‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) سوگند به انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینین (یا سینا) [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر آرام (یا ایمن) [ نظرات / امتیازها ]
4) که آفریدیم انسان را در نکوتر اندام‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس بازگردانیدیمش فرود فرودین‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آوردند و کردار شایسته کردند که ایشان را است مزدی بی‌پایان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌، (‌ یا ‌ ‌به‌ دو کوه‌ دارای‌ ‌اینکه‌ دو نام‌). [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند ‌به‌ طور سینین‌. [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌اینکه‌ شهر آسوده‌ و ایمن‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) ‌هر‌ آینه‌ آفریدیم‌ انسان‌ ‌را‌ ‌در‌ بهترین‌ قوام‌ و استقامت‌.» [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ پست‌ترین‌ پستیها بازگرداندیم‌.» [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و کارهای‌ نیکو و شایسته‌ کردند ‌که‌ بی‌منّتی‌ مزد ‌خود‌ ‌را‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ سوگند ‌به‌ طور سینین‌ (‌ یا ‌ سینا) [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر آرام‌ (‌ یا ‌ ایمن‌ ‌یعنی‌ مکه‌) [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ (بعلت‌ گناهانش‌) ‌به‌ اسفل‌ سافلین‌ (‌یعنی‌ پایین‌‌-‌ ترین‌ طبقات‌ دوزخ‌) برگردانیدیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ مگر ‌آن‌ افرادی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و عمل‌ صالح‌ انجام‌ دادند. ‌که‌ ‌ایشان‌ دارای‌ پاداشی‌ ‌غیر‌ مقطوع‌، ‌ یا ‌ بدون‌ منت‌ خواهند ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) ‌به‌ تین‌ و زیتون‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینین‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌اینکه‌ شهر امین‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]