از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و بیت المقدس. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا ( کوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد سه روزه از راه گوشش فرو فرستاد ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه معظّمه که از نظر قانون آسمانی مصون است ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که به یقین ما انسان را در بهترین اعتدال و استقامت ( در جسم و روان ) آفریدیم. ( قامت مستقیم ، اعضاء متناسب ، بشره ظاهر ، مغز متفکر ، روح قابل فضایل دادیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پایین ترین مرتبه فروتران بازگرداندیم ( از نظر مادی به حالت ضعف جسمی و فکری ، و از نظر معنوی پس از اتمام حجت به حالت جهل و شقاوت رساندیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی که ایمان آورده و عمل های شایسته انجام داده اند ، که آنها را پاداشی بی منّت و بی پایان است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس ( ای انسان ) چه چیزی تو را پس از این ( بیان ) به تکذیب ( روز ) جزا وامی دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین داوران و حاکمان نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به انجیر و زیتون [ یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدّس ] ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به «طور سینین» ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن [ مکّه ] ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم ، [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم ، [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است! [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه ( دلایل روشن ) روز جزا را انکار کنی؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به دو سرزمین ( انبیاء خیز ) شام و بیت المقدس ( یا قسم به انجیر و زیتون ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به سرزمین" طور سینا" . [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به مکه این بلد امین . [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را به بهترین نظام خلقت خلق کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را- در صورتی که منحرف شود- به پست ترین مرحله برگرداندیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح کنند که پاداشی قطع ناشدنی دارند . [ نظرات / امتیازها ]
7) حال ای انسان! آن انگیزه ای که تو را وا می دارد به اینکه روز جزا را تکذیب کنی چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خدا را احکم الحاکمین نیافتید؟ . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به تین و زیتون ( دو میوه معروف انجیر و زیت یا دو معبد بزرگ کعبه و بیت المقدس ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن و امان ( مکّه معظّم ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین صورت ( در مراتب وجود ) بیافریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس ( به کیفر کفر و گناهش ) به اسفل سافلین ( جهنم و پست ترین رتبه امکان ) برگردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمی ( بهشت ابد ) عطا کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس ( ای انسان مشرک ناسپاس ) چه تو را بر آن داشت که دین حق و روز جزا را تکذیب کنی؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا مقتدرترین و عادل ترین حکمفرمایان عالم نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به [ کوه ] تین و زیتون ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینا ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر امن [ و امان ] ، [ نظرات / امتیازها ]
4) [ که ] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پست ترین [ مراتب ] پستی بازگردانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند ، که پاداشی بی منّت خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چه چیز ، تو را بعد [ از این ] به تکذیب جزا وامی دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا نیکوترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن کوه انجیر و زیتون ( سرزمین دمشق و بیت المقدس ) آن جا که خاستگاه پیامبرانی بسیار بود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا ، آن جا که خدا با موسی سخن گفت ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه ) ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین قوام آفریدیم تا بتواند در نزد خدایش به نیکبختیِ جاودانه دست یابد . [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را چون از مسیر فطرت خارج شد ، به جایگاهی پست که از جایگاه همه فرومایگانِ اهل عذاب پست تر بود بازگرداندیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، که برای آنان پاداشی بی پایان خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
7) اینک ای انسان ، پس از دانستن این حقیقت چه چیز تو را وامی دارد که روز جزا را دروغ شمری ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خداوند در داوری اش از همه داوران برتر نیست ؟ پس چگونه می پنداری که روز جزایی مقرّر نکرده است تا هر کس به سزای کردار خویش رسد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن گاه او را [ به سبب گناهکاری ] به [ مرحله ] پست ترینِ پَستان بازگرداندیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، پس آنان را پاداشی بی منت و همیشگی است. [ نظرات / امتیازها ]
7) [ ای انسان! ] پس چه چیزی تو را بعد [ از این همه دلایل ] به تکذیب پاداش وامی دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا بهترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به طور مبارک [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به این شهر ایمن [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما آدمى را در نیکوتر اعتدالى بیافریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن گاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کارهاى شایسته کرده‌اند که پاداشى بى‌پایان دارند. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چیست که با این حال تو را به تکذیب قیامت وامى‌دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا داورترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
به دو کوه انجیر و زیتون قسم [ نظرات / امتیازها ]
2) به سینای موسی قسم نیز هم [ نظرات / امتیازها ]
3) قسم بر چنین شهر امن و امان [ نظرات / امتیازها ]
4) که بر بهترین وجه اندر جهان
نمودیم خلق آدمی و سپس [ نظرات / امتیازها ]
5) به سفلی ترین جای راندیم پس [ نظرات / امتیازها ]
6) بجز مومنان به پروردگار
که صالح بگشتند و پرهیزگار
به آنها بدادیم اجری فزون
که از منت و مزد باشد برون
[ نظرات / امتیازها ]
7) چه شد باعث این سخن ای بشر
که دین را تو تکذیب سازی دگر
[ نظرات / امتیازها ]
8) نه آیا خدا برترین داور ست ؟
که کس هیچ از چنگ عدلش نرست
[ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به انجیر و زیتون. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر [:مکه‌ی مکرمه] پر از امن [ نظرات / امتیازها ]
4) (که) به‌راستی انسان را بی‌گمان در نیکوترین سازمان آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس او را به پَست‌ترینِ پَست‌ها بازگردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته(ی ایمان) کردند، که برایشان پاداشی بی‌منّت و بی‌پایان است. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس چه چیز تو را پس از این به تکذیب دین وادار (و بدبین) می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا حاکمترین داوران نیست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]