از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آیا ما سینه ات را برایت نگشودیم؟ ( ظرفیت بزرگ و صبر و حوصله فراوان به تو ندادیم؟ که با ظرفیتی بزرگ مقام اتصال به خالق و ارتباط با خلق را بگنجی ، جایگاه علوم و حکم و احکام دین باشی ، مستعدّ دریافت وحی از عالم فوق طبیعت و ابلاغ به جامعه بشری شوی و متحمل ریاست ملت و مقام پدری امت گردی ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سنگینی بارت ( بار نبوتت ) را از تو فرو ننهادیم؟ ( آن را برای تو آسان نکردیم؟ ) [ نظرات / امتیازها ]
3) باری که سنگینی آن ( گویی ) پشتت را شکسته بود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نامت را برای ( عظمت ذات ) تو بالا بردیم ( که در پهنه گیتی و ملأ اعلی ذکر شود ، قرین نام اللَّه گردد ، شهادت توحید و رسالت توأم شوند ، خدا و فرشتگان و خلق ثنایت گویند ، به تدریج فراگیر کره زمین باشد و در آخرت به مقام محمود رسی ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟! [ نظرات / امتیازها ]
3) همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد! [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه تو را بلند ساختیم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟ . [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین را از تو برنداشتیم؟ . [ نظرات / امتیازها ]
3) همان باری که پشتت را می شکست . [ نظرات / امتیازها ]
4) و نامت را بلند آوازه کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ( ای رسول گرامی ) آیا ما تو را ( به نعمت حکمت و رسالت ) شرح صدر ( و بلندی همّت ) عطا نکردیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین ( گناه ) را ( به اعطای مقام عصمت ) از تو برداشتیم. [ نظرات / امتیازها ]
3) در صورتی که آن بار سنگین ممکن بود پشت تو را گران دارد. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نام نکوی تو را ( به رغم دشمنان ، در عالم ) بلند کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت را از [ دوش ] تو برنداشتیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) [ باری ] که [ گویی ] پشت تو را شکست. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نامت را برای تو بُلند گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آیا به تو شرح صدر ندادیم تا بتوانی وحی را دریافت کنی و بر گزندها و مشکلات راه رسالت شکیبا باشی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) ما پیام تو را به مردم رساندیم و آنان را به پذیرش آن برانگیختیم و بدین وسیله سنگینی بار رسالت را از دوش تو برداشتیم . [ نظرات / امتیازها ]
3) آن بار سنگینی که پشت تو را شکسته بود . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه ات را بلند گردانیدیم تا آن جا که نام تو را با نام خود قرین ساختیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) آیا سینه ات را [ به نوری از سوی خود ] گشاده نکردیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت را فرو ننهادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان بار گرانی که پشتت را شکست. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه ات را برایت بلند نکردیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت را از پشتت برنداشتیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) بارى که بر پشت تو سنگینى مى‌کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
4) آیا تو را بلندآوازه نساختیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
نه آیا تو را سینه بگشوده ایم
ز زنگارها جمله پالوده ایم [ نظرات / امتیازها ]
2) بکردیم دور از تو باری گران [ نظرات / امتیازها ]
3) تو گویی که بشکست پشتت از آن [ نظرات / امتیازها ]
4) نمودیم نامت بلند و نکو
به رغم سخنهای خام عدو [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) آیا سینه‌ات را برایت نگشادیم‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت را از دوشت بر نداشتیم‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) (باری گران) که پشتت را شکسته. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نامت را برایت بلند نگردانیدیم‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) [اى پیامبر!] آیا به نفع تو شرح صدرت ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگینت را از تو فرو نهادیم. [ نظرات / امتیازها ]
3) آن بارى که براى تو کمرشکن بود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه ات را براى تو بلند ساختیم.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
1) آیا وسعت‌ ندادیم‌ تو ‌را‌ سینه‌ات‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و برداشتیم‌ ‌از‌ تو سنگینی‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) آنچه‌ اعتدال‌ پشت‌ تو ‌را‌ بهمزده‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند کردیم‌ ‌برای‌ تو نام‌ تو ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوبد
1) آیا گشایش‌ ندادیم‌ ‌برای‌ تو سینه‌ تو ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و برداشتیم‌ ‌از‌ دوش‌ تو بار گران‌ تو ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌که‌ کمر شکن‌ ‌بود‌ ‌برای‌ تو [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند نمودیم‌ ‌برای‌ تو نام‌ تو ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) 1‌-‌ آیا ‌برای‌ تو شرح‌ صدر ندادیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ و بار سنگین‌ تو ‌را‌ ‌از‌ برداشتیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ باری‌ ‌که‌ ‌بر‌ پشتت‌ سنگینی‌ می‌کرد [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ آوازه تو ‌را‌ بلند کردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) آیا فراخ نگردانیدیم (گشاده نداشتیم) برایت سینه‌ات را [ نظرات / امتیازها ]
2) و نهادیم از تو بارت را [ نظرات / امتیازها ]
3) آن را که بشکست پشتت را [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) آیا سینه تو ‌را‌ گشاده‌ و روشن‌ نکردیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار ‌را‌ ‌از‌ تو برداشتیم‌.» [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌که‌ پشت‌ تو ‌را‌ خم‌ کرده‌ ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) و یاد و نام‌ تو ‌را‌ بلند گردانیدیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) آیا ‌ما سینه تو ‌را‌ ‌به‌ وسیله مقام‌ نبوت‌ و علم‌ باز نکردیم‌ و قلب‌ تو ‌را‌ توسعه‌ و خوشنودی‌ ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) همان‌ (وزر) و بار سنگینی‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌آن‌ بزرگوار بدنبال‌ شرح‌ صدر ‌خود‌ تحمل‌ کرده‌ ‌بود‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) غم‌ و اندوه‌ آن‌ها پشت‌ تو ‌را‌ شکست‌ ‌از‌ دوش‌ تو برداشتیم‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ رَفَعنا لَک‌َ ذِکرَک‌َ‌-‌ ‌از‌ جمله‌ معانی‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ ‌که‌ ترجمه‌ شد ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ خدای‌ مهربان‌ نام‌ مقدس‌ پیامبر اسلام‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ ‌را‌ ‌در‌ شهادتین‌ ‌که‌ اساس‌ دین‌ ‌خدا‌ هستند قرین‌ نام‌ ‌خود‌ قرار داده‌ ‌است‌، [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) آیا گشاده‌ نکردیم‌ ‌برای‌ تو سینه‌ ترا (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و برداشتیم‌ ‌از‌ تو بار تو ‌را‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌که‌ بصدای‌ شکست‌ ‌در‌ آورده‌ ‌بود‌ پشت‌ ترا (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند گردانیدیم‌ ‌برای‌ تو ذکر ترا (4) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) آیا ما شرح صدر و گشادگی سینه به تو عطا نکردیم (موسی "ع" خود این خوی نیکو را از خداوند طلب کرد ولی خداوند این خصلت را بدون درخواست به نبی اکرم "ص" عطا نمود .) [ نظرات / امتیازها ]
2) و با همین شرح صدر بار سنگینی که بر دوشت بود برداشتیم . (به تو تحمل مسئولیت عطا کردیم ) [ نظرات / امتیازها ]
3) اگر چنین نمی کردیم ، ممکن بود کمرت زیر سنگینی این بار گران خورد شود . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه ات را به بلندترین جای جهان رساندیم . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
2) و بار سنگین (گناه) تو را از تو فرو نهادیم؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
4) و بلند ساختیم برایت نامت (یا سخنت) را [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
1) آیا نگشودیم‌ ‌برای‌ تو سینه‌ات‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و برداشتیم‌ ‌از‌ تو بارت‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) که‌ ‌به‌ شکست‌ ‌در‌ آورده‌ ‌بود‌ پشت‌ ترا [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند گردانیدیم‌ ‌برای‌ تو آوازه‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
1) مگر نه‌ اینست‌ ‌که‌ سینه ترا [‌برای‌ گنجایش‌ وحی‌] فراخ‌ کردیم‌، [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گران‌ تو ‌را‌ ‌از‌ تو برداشتیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
3) [باری‌] ‌که‌ پشت‌ تو ‌را‌ سنگین‌ ساخته‌ ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نام‌ تو ‌را‌ بلند آوازه‌ کردیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
1) آیا سینه‌ات‌ ‌را‌ گشاده‌ نساختیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) و آیا بار سنگین‌ ‌را‌ ‌از‌ تو برنداشتیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
3) همان‌ باری‌ ‌که‌ ‌بر‌ پشت‌ سنگینی‌ می‌کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
1) آیا سینه‌ات‌ ‌را‌ برایت‌ نگشودیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگینی‌ ‌که‌ می‌خواست‌ پشتت‌ ‌را‌ بشکند [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌از‌ دوش‌ تو برنداشتیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند آوازه‌ات‌ نکردیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
1) مگر نه‌ ‌به‌ تو حوصله‌ و آمادگی‌ پذیرش‌ دادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت‌ ‌را‌ ‌از‌ تو فرو گذاشتیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) در‌ حالی‌ ‌که‌ کمرت‌ ‌را‌ شکسته‌ ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه‌ات‌ ‌را‌ ‌به‌ نیکی‌ بلند ساختیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
1) آیا گشاده‌ نکرده‌ایم‌ ‌برای‌ تو سینه‌ ترا [ نظرات / امتیازها ]
2) و دور کردیم‌ ‌از‌ تو بار ترا [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌آن‌ بار ‌که‌ گران‌ کرده‌ ‌بود‌ پشت‌ ترا [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلند ساختیم‌ ‌برای‌ تو ثنای‌ ترا (زیرا ‌که‌) [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
1) ای‌ ‌رسول‌ گرامی‌ آیا ‌ما سینه‌ تو ‌را‌ گشاده‌ نکردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین‌ ‌را‌ ‌از‌ پشت‌ تو ‌بر‌ نداشتیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) باریکه‌ ممکن‌ ‌بود‌ پشت‌ تو ‌را‌ گران‌ دارد [ نظرات / امتیازها ]
4) و نام‌ تو ‌را‌ ‌در‌ جهان‌ بلند کردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
1) آیا دلت‌ ‌را‌ برایت‌ نگشاده‌ایم‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار [سنگین‌] تو ‌را‌ ‌از‌ [دوش‌] تو ‌بر‌ نگرفتیم‌! [ نظرات / امتیازها ]
3) [همان‌ باری‌] ‌که‌ ‌بر‌ پشت‌ تو سنگینی‌ می‌کرد [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه‌ات‌ ‌را‌ برایت‌ بلند گرداندیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
1) (اى پیامبر!) آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین‏ات را از (دوش) تو برنداشتیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) آن (بار گرانى) که براى تو کمرشکن بود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نام تو را بلند (آوازه) گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
1) آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار گرانت را از تو فرو نهادیم [ نظرات / امتیازها ]
3) که پشتت را شکسته بود [ نظرات / امتیازها ]
4) و آوازه‏ات را بلند کردیم [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) آیا ما سینه تو را نگشودیم (و دلت را از بند غم حیرت رها نساختیم، و تاب تحمّل نابسامانیهای محیط جاهلیّت و سختیهای مسؤولیّت بزرگ نبوّت را به تو عطاء نکردیم؟) [ نظرات / امتیازها ]
2) و بار سنگین (تلاش فراوان، برای هدایت مردمان) را از (دوش) تو برنداشتیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان بار سنگینی که پشت تو را در هم شکسته بود؟ [ نظرات / امتیازها ]