از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
7) پس ( ای انسان ) چه چیزی تو را پس از این ( بیان ) به تکذیب ( روز ) جزا وامی دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین داوران و حاکمان نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
7) پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه ( دلایل روشن ) روز جزا را انکار کنی؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
7) حال ای انسان! آن انگیزه ای که تو را وا می دارد به اینکه روز جزا را تکذیب کنی چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خدا را احکم الحاکمین نیافتید؟ . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
7) پس ( ای انسان مشرک ناسپاس ) چه تو را بر آن داشت که دین حق و روز جزا را تکذیب کنی؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا مقتدرترین و عادل ترین حکمفرمایان عالم نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
7) پس چه چیز ، تو را بعد [ از این ] به تکذیب جزا وامی دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا نیکوترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
7) اینک ای انسان ، پس از دانستن این حقیقت چه چیز تو را وامی دارد که روز جزا را دروغ شمری ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خداوند در داوری اش از همه داوران برتر نیست ؟ پس چگونه می پنداری که روز جزایی مقرّر نکرده است تا هر کس به سزای کردار خویش رسد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
7) [ ای انسان! ] پس چه چیزی تو را بعد [ از این همه دلایل ] به تکذیب پاداش وامی دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا بهترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
7) پس چیست که با این حال تو را به تکذیب قیامت وامى‌دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا داورترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
7) چه شد باعث این سخن ای بشر
که دین را تو تکذیب سازی دگر
[ نظرات / امتیازها ]
8) نه آیا خدا برترین داور ست ؟
که کس هیچ از چنگ عدلش نرست
[ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
7) پس چه چیز تو را پس از این به تکذیب دین وادار (و بدبین) می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا حاکمترین داوران نیست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
7) پس چه چیز تو را بعد از این به تکذیب [روز ]جزا وامى دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوبد
7) ‌پس‌ چه‌ موجب‌ تکذیب‌ تو میشود ‌بعد‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ بیان‌ بروز جزا [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا نیست‌ خداوند درست‌ حکم‌ کننده‌ترین‌ حکم‌ کنندگان‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
7) 7‌-‌ ‌پس‌ چه‌ چیز ‌به‌ تکذیب‌ جزا وادارت‌ می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ آیا ‌خدا‌ بهترین‌ داوران‌ نیست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
7) پس چه چیز تکذیب کند تو را از این پس به دین‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
7) پس‌ چه‌ چیز ‌پس‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ تو ‌را‌ ‌به‌ تکذیب‌ دین‌ برمی‌انگیزد!» چه‌ چیز تو ‌را‌، ای‌ انسان‌، ‌بر‌ ‌آن‌ می‌دارد ‌که‌ منکر مکافات‌ شوی‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
7) 7‌-‌ ‌پس‌ ‌بعد‌ ‌از‌ (‌اینکه‌ همه‌ دلیل‌ و برهان‌ها) چه‌ چیزی‌ تو ‌را‌ ‌به‌ تکذیب‌ دین‌ وادار مینماید!‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ آیا نه‌ چنین‌ ‌است‌ ‌که‌‌-‌ ‌خدا‌ عادلترین‌ حکم‌ کنندگان‌ میباشد! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
7) ‌پس‌ چه‌ چیز تکذیب‌ مینماید ترا ‌بعد‌ ازین‌ ‌در‌ دین‌ (7) [ نظرات / امتیازها ]
8) اما نیست‌ ‌خدا‌ حکم‌ران‌تر حکم‌رانان‌ (8) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
7) پس چه چیزی تو را وامی دارد که روز جزا را تکذیب کنی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کننده و داور نیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - ترجمه استاد در کلاس
7) چه کسانی تکذیب می کند بعد از حکمی که از طرف خداوند آمد . [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کننده ها نیست .(البته که هست.)

[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
7) پس بعد (از این دلایل) چه چیزى تو را به تکذیب کردن (روز) جزا واداشت؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
8) آیا نیست خدا حکم ‏کننده ‏ترین حکم‏ کنندگان‏ [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
7) پس‌ چه‌ چیز تکذیب‌ مینماید ترا ‌بعد‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌در‌ دین‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا نیست‌ ‌خدا‌ حکم‌ کننده‌ ترین‌ حکم‌ کنندگان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
7) ‌پس‌ چه‌ چیز ترا ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌پس‌ ‌به‌ تکذیب‌ دین‌ [روز جزا] وا می‌دارد. [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا ‌خدا‌ داورترین‌ داوران‌ نیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
7) پس‌ چرا ‌بعد‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ دلایل‌، روز پاداش‌ ‌را‌ تکذیب‌ می‌کنی‌!؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین‌ حکم‌کنندگان‌ نیست‌!؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
7) ‌پس‌ چه‌ ‌بر‌ آنت‌ داشت‌ ‌که‌ دین‌ حق‌ ‌را‌ تکذیب‌ کنی‌! [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر ‌خدا‌ بهترین‌ داوران‌ نیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
7) دیگر چه‌ موجب‌ می‌شود ‌که‌ تو (ای‌ آدمی‌،) قیامت‌ ‌را‌ تکذیب‌ کنی‌! [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر ‌خدا‌ بهترین‌ دادور (و قاضی‌) نیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
7) ‌پس‌ ای‌ آدمی‌ چه‌ چیز حمل‌ میکند ترا ‌بعد‌ ‌اینکه‌ همه‌ پند ‌بر‌ دروغ‌ گفتن‌ ‌در‌ باب‌ جزاء الاعمال‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا نیست‌ ‌خدا‌ حکم‌ کننده‌ترین‌ حکم‌ کنندگان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
7) پس‌ ای‌ انسان‌ چه‌ تو ‌را‌ واداشت‌ ‌که‌ تکذیب‌ کنی‌ روز جزا ‌را‌ ‌پس‌ ‌از‌ ظاهر و هویدا بودن‌ ‌آن‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا ‌خدا‌ عادل‌ و حاکم‌ترین‌ حکم‌ کنندگان‌ نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
7) ‌پس‌ [ای‌ انسان‌] چه‌ چیز ‌پس‌ ‌از‌ [‌اینکه‌ همه‌ پند و اندرز] تو ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ می‌دارد ‌که‌ کیفر [روز قیامت‌] ‌را‌ دروغ‌ انگاری‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند احکم‌ الحاکمین‌ نیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
7) پس بعد از این، چه چیز سبب مى‏شود قیامت را تکذیب کنى؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
7) پس چیست که تو را به تکذیب روز جزا وا مى‏دارد [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا بهتر از همه حکم کنندگان نیست [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
7) پس (ای انسان ناسپاس! به دنبال مشاهده‌ی این همه دلائل و نشانه‌های معاد) دیگر چه چیز تو را بر آن می‌دارد که روز سزا (و جزای قیامت) را دروغ پنداری (و در دادگاه الهی خویشتن را محکوم به سقوط از درجه‌ی انسانیّت سازی؟). [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خداوند فرمانرواترین فرمانروایان (و داورترین داوران) نمی‌باشد؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
7) پس با این حال- بعد از ظهور دلایل- چه چیز تو را- اى آدمى- به دروغ‏انگاشتن حساب و پاداش وا مى‏دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا داورترین همه داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
7) اى انسان‏] با این حال چه چیزى تو را به انکار روز جزا کشانید؟ (۷) [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند داورترین داوران نیست؟ (۸) [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
7) پس [اى انسان!] چه چیز تو را پس از این [همه دلیل روشن ] به دورغ شمردن [روز] پاداش و کیفر وامى دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا بهترین داوران نیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
7) پس بعد از این چه چیز تو را به تکذیب و دروغ دانستن روز جزا و سزا وادار می نماید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خداوند بهترین حکم کننده حکم کنندگان نیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
7) اینک اى رسول ما، پس از بیان این سنت، چه کسی تو را به سبب دینی که از جانب خدا آورده ای تکذیب می کند؟«۷»

[ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خداوند برترین حکم کنندگان نیست؟«۸» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
7) [اى انسان،] با این حال چه انگیزه‏اى تو را به دروغ شمردن [روز] جزا وا مى‏دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا بهترین داوران نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
7) پس ای پیامبر چه کسی بعد از آنچه که بیان شد تورا بواسطه دینت تکذیب می کتد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) مگر خداوند در داورى اش از همه داوران برتر نیست ؟ مگر او حکم ترین حکمان نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
7) پس ای انسان چه تو را واداشت که تکذیب کنی روز جزا را, پس از ظاهر و هویدا بودن آن [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا خدا نیست عادل و حاکم ترین حکم کنندگان. [ نظرات / امتیازها ]