از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) چنین نیست ( که آنها این نعمت ها را شکر کنند بلکه ) به یقین انسان طغیان می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) از اینکه خود را بی نیاز بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) بی تردید بازگشت ( همه زنده ها پس از مرگ ) به سوی پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) چنین نیست ( که شما می پندارید ) به یقین انسان طغیان می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) از اینکه خود را بی نیاز ببیند! [ نظرات / امتیازها ]
8) و به یقین بازگشت ( همه ) به سوی پروردگار تو است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) چنین نیست که انسان حقشناس باشد مسلما طغیان می کند . [ نظرات / امتیازها ]
7) به خاطر اینکه خود را بی نیاز می بیند . [ نظرات / امتیازها ]
8) ولی باید بداند که برگشت همه به سوی اوست . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) راستی که انسان سرکش و مغرور می شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) چون که خود را در غنا و دارایی ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) محققا ( پس از مرگ ) باز گشت به سوی پروردگار تو خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) حقّاً که انسان سرکشی می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) همین که خود را بی نیاز پندارد. [ نظرات / امتیازها ]
8) در حقیقت ، بازگشت به سوی پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) آیا گمان می کنی که او شکر این نعمت را به جای می آورَد ؟ هرگز ! انسان مرز خود را نمی شناسد و طغیان می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) چرا که خود را از پروردگار خویش بی نیاز می بیند . [ نظرات / امتیازها ]
8) به یقین ، بازگشت آدمیان پس از مرگ به سوی پروردگار توست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) این چنین نیست [ که انسان سپاس گزار باشد ] مسلماً انسان سرکشی می کند. [ نظرات / امتیازها ]
7) برای اینکه خود را بی نیاز می پندارد. [ نظرات / امتیازها ]
8) بی تردید بازگشت به سوی پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجعه آذری ziya bunyadov
6) Xeyr, insan azğınlıq edər, [ نظرات / امتیازها ]
7) Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün! [ نظرات / امتیازها ]
8) Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
6) بے شک انسان سرکشی کرتا ہے [ نظرات / امتیازها ]
7) کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے [ نظرات / امتیازها ]
8) بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
6) (6. Nay! Verily, man does transgress.) [ نظرات / امتیازها ]
7) 7. Because he considers himself self-sufficient.) [ نظرات / امتیازها ]
8) (8. Surely, unto your Lord is the return.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ازبکی
6) Йўқ! Албатта инсон туғёнга кетадир. [ نظرات / امتیازها ]
7) Ўзини бой кўргани учун. [ نظرات / امتیازها ]
8) Албатта, қайтиб бориш Роббингадир. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
6) نه چنین است (که مى‏پندارند) [ نظرات / امتیازها ]
7) بى‏گمان آدمى طغیان مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا بازگشت همه به سوى پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
6) چنان نیست (که انسان سرنهد). همواره انسان بی‌گمان سرکشی می‌کند، [ نظرات / امتیازها ]
7) که خود را بی‌نیاز دید. [ نظرات / امتیازها ]
8) بی‌امان بازگشت(شان) سوی پروردگار تو است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
6) نه‌ چنین‌ ‌است‌ ‌که‌ انسان‌ طغیان‌ می‌کند‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) زمانی‌ ‌که‌ ‌به‌ بیند ‌که‌ مستغنی‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) بتحقیق‌ ‌که‌ بسوی‌ پروردگار ‌است‌ برگشتن‌ ‌او‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر احسن الحدیث‏
6) 6‌-‌ لکن‌ انسان‌ طغیان‌ می‌کند [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ زیرا ‌که‌ ‌خود‌ ‌را‌ بی‌ نیاز می‌پندارد [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ حقا ‌که‌ بازگشت‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگار تو ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرهدایت
7) ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌خود‌ ‌را‌ بی‌نیاز می‌بیند.» [ نظرات / امتیازها ]
8) هر‌ آینه‌ بازگشت‌ ‌به‌ پروردگار تو ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
6) 6‌-‌ لکن‌ انسان‌ طغیان‌ می‌کند [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ زیرا ‌که‌ ‌خود‌ ‌را‌ بی‌ نیاز می‌پندارد [ نظرات / امتیازها ]
8) حقا ‌که‌ بازگشت‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگار تو ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
6) Prenez-garde! Vraiment l'homme devient rebelle, [ نظرات / امتیازها ]
7) dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même (à cause de sa richesse). [ نظرات / امتیازها ]
8) Mais, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
6) نباید چنین‌ ‌بود‌ همانا آدمی‌ ‌هر‌ آینه‌ تجاوز میکند [ نظرات / امتیازها ]
7) ‌برای‌ آنکه‌ ببیند ‌خود‌ ‌را‌ ‌که‌ بی‌نیاز ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا بسوی‌ پروردگار تو ‌است‌ بازگشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - ترجمه استاد در کلاس
6) اینگونه نیست همانا انسان طغیان می کند. [ نظرات / امتیازها ]
7) اینکه خود را بی نیاز می داند. [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا باز گشتگاه اینها به سوی خداست. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد آیتی
7) هرگاه که خویشتن را بی نیاز بیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
6) هرگز چنین نیست، قطعاً انسان طغیان می ‏کند، [ نظرات / امتیازها ]
7) بخاطر اینکه خود را توانگر بیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
6) آرى، هرآینه آدمى سرکشى می ‏کند و از حد می ‏گذرد، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
6) نه چنین است همانا انسان سرکشى کند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد آیتی
6) حقا که آدمی نافرمانی می کند، [ نظرات / امتیازها ]
8) هر آینه بازگشت به سوی پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
8) در واقع بازگشت (همگان) فقط به سوى پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
7) از آن رو که خود را بى‏نیاز و توانگر بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا بازگشت [همه] به سوى پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
7) که بیندش بی ‏نیاز شود [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا بسوى پروردگار تو است بازگشت‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه منظوم
8) کند سوى یزدان خود بازگشت‏ *** چو دوران گیتى بر او برگذشت‏8 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه منظوم مجد
6) چرا آدمى باز با این وجود *** به طغیان و گردنکشى رو نمود6 [ نظرات / امتیازها ]
7) همین که رسد بر غنائى ز مال‏ *** کند سرکشى باز بر ذوالجلال‏7 [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - PICKTHAL- انگلیسی
6) nay, but verily man is rebellious [ نظرات / امتیازها ]
7) that he thinketh himself independent! [ نظرات / امتیازها ]
8) lo! unto thy lord is the return. [ نظرات / امتیازها ]
 » QARIB- انگلیسی
6) indeed, surely the human is very insolent [ نظرات / امتیازها ]
7) that he sees himself sufficed. [ نظرات / امتیازها ]
8) indeed, to your lord is the returning [ نظرات / امتیازها ]
 » SHAKIR- انگلیسی
6) nay! man is most surely inordinate, [ نظرات / امتیازها ]
7) because he sees himself free from want [ نظرات / امتیازها ]
8) surely to your lord is the return [ نظرات / امتیازها ]
 » YUSUFALI- انگلیسی
6) day, but man doth transgress all bounds, [ نظرات / امتیازها ]
7) in that he looketh upon himself as self-sufficient. [ نظرات / امتیازها ]
8) verily, to thy lord is the return (of all) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
6) چنین نیست، بى‏گمان انسان سر به طغیان برآورد [ نظرات / امتیازها ]
7) از این که خود را بى‏نیاز [و توانگر] بیند [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا بازگشت به سوى پروردگار توست‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر برزی
6) چنین‌ نیست‌، همانا انسان‌ سرکشی‌ می‌کند [ نظرات / امتیازها ]
7) چنان‌ چه‌ ‌خود‌ ‌را‌ بی‌نیاز بیند [ نظرات / امتیازها ]
8) بدون‌ شک‌ بازگشت‌ ‌به‌ جانب‌ پروردگار توست‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
6) نه‌ چنین‌ ‌است‌، ‌اینکه‌ انسان‌ طغیان‌ می‌کند، [ نظرات / امتیازها ]
7) هنگامی‌ ‌که‌ احساس‌ بی‌نیازی‌ کند. [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌به‌ تحقیق‌ بازگشت‌ همگی‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگار توست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادابوالفضل بهرام پور
6) چنین نیست ،همانا آدمی طغیان می کند [ نظرات / امتیازها ]
7) همین که خود را بی نیاز بیند [ نظرات / امتیازها ]
8) که باز گشت ، به سوی پروردگار تواست [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر راهنما
6) حقّا که انسان طغیان مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
7) همین که خود را بى نیاز ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) ه یقین بازگشت فقط به سوى پروردگار تو است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - اسپانیایی
6) 96: 6. ¡No! El hombre, en verdad, se rebela, [ نظرات / امتیازها ]
7) 96: 7. ya que cree bastarse a sí mismo. [ نظرات / امتیازها ]
8) 96: 8. Pero todo vuelve a tu Señor. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
6) قطعاً (اغلب) انسانها سرکشی و تمرّد می‌آغازند. [ نظرات / امتیازها ]
7) اگر خود را دارا و بی‌نیاز ببینند. [ نظرات / امتیازها ]
8) مسلّماً بازگشت (همگان در آن جهان) به سوی پروردگار تو خواهد بود (و او سرکشان و متمرّدان را به کیفر اعمالشان می‌رساند). [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
6) 96: 6. Keineswegs! wahrlich, der Mensch ist widerspenstig,. [ نظرات / امتیازها ]
7) 96: 7. Weil er sich unabhängig wähnt. [ نظرات / امتیازها ]
8) 96: 8. Wahrlich, zu deinem Herrn ist die Rückkehr. [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
6) 96: 6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, [ نظرات / امتیازها ]
7) 96: 7. karena dia melihat dirinya serba cukup. [ نظرات / امتیازها ]
8) 96: 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu). [ نظرات / امتیازها ]