رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله :
 علَيكُم بالقرآنِ، فاتَّخِذُوهُ إماما و قائدا
 بر شما باد قرآن، آن را پيشوا و راهبر خود كنيد.
 كنز العمّال : ٤٠٢٩.
تدبری در سوره مبارکه اعلی؛ عاقبت شوم یک ترجیح غلط

1- آیا ترجیح دنیا بر آخرت دامن‌گیر انسان‌های غافل و بی‌نماز می شود و موجب عدم رستگاری آن ها است ؟
2- آیا قاعده رستگاری، جدید نیست و از کتاب‌های آسمانی نخستین و به‌خصوص صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهماالسلام بوده است؟
امام خمینی (ره) :
قرآن، كتاب هدايت و راهنماى سلوك انسانيت و مربّى نفوس و شفاى امراض قلبيّه و نوربخش سير الى‌الله است.
قرآن در بيانات امام (ره)