الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :
 الحافِظُ للقرآنِ العامِلُ بهِ مَع السَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ .
 حافظ قرآن كه به آن عمل كند، همراه فرشتگان پيغام آور ارجمند و نيكوكار است.
 الكافي : ٢/٦٠٣/٢
۱۰ ربیع‌الثانی؛ رحلت حضرت معصومه (س)

آیت الله جوادی آملی :
چیزی بالاتر از قرآن کریم در جهان خلقت به صورت کتاب در نیامده است.
موعود، ش 68