از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) نه سوگند به این شهر ( مکه معظّمه ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) در حالی که تو در این شهر جای گزینی. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به پدر و آنچه فرزند آورده ( به آدم و معصومین از اولاد او ، و به ابراهیم و فرزندش اسماعیل که بانیان کعبه و مکه اند و به هر مؤمن صالحی که فرزندی صالح آورد ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که بی تردید ما انسان را در رنج و مشقّت آفریده ایم ( کامش توأم با ناکامی و لذایذش همراه با تلخی است ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا او می پندارد که هرگز کسی بر او دست نمی یابد ( که کفر می ورزد و طغیان می کند ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) ( به عنوان منّت و زیاد شمردن انفاقاتش ) می گوید: من مال فراوانی را نابود کردم! [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا گمان می کند که هیچ کس او را ( در حال انفاق ) ندیده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به این شهر مقدّس [ مکّه ] ، [ نظرات / امتیازها ]
2) شهری که تو در آن ساکنی ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به پدر و فرزندش [ ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح ] ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در رنج آفریدیم ( و زندگی او پر از رنجهاست ) ! [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) می گوید: «مال زیادی را ( در کارهای خیر ) نابود کرده ام!» [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا ( انسان ) گمان می کند هیچ کس او را ندیده ( که عمل خیری انجام نداده ) است؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) گو اینکه حاجت به سوگند نیست ولی به این شهر ( مکه ) سوگند می خورم . [ نظرات / امتیازها ]
2) شهری که تو در آن ساکن هستی . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن پدری که این شهر را بنا نهاد و فرزندی که پدید آورد . [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را در رنج آفریده ایم . [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا گمان می کند احدی بر او قدرت ندارد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
6) نتیجه این انکار معادلش این شد که وقتی اندک مالی را انفاق نمود از در منت گذاری گفت مال بسیاری را از دست دادم . [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا پنداشته که احدی او ( و انفاق او ) را نمی بیند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) نه ، سوگند به این بلد ( مکّه معظّم و مسجد کعبه محترم ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و حال آنکه تو ( ای رسول گرامی ) در این بلد منزل داری. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به پدر ( بزرگوار انسان ، آدم صفی ) و فرزندان ( خدا پرست ) او. [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را به حقیقت در رنج و مشقّت آفریدیم ( و به بلا و محنتش آزمودیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا انسان پندارد که هیچ کس بر او توانایی ندارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
6) می گوید: من مال بسیاری تلف کردم. [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا پندارد احدی او را ندیده ( و افکار و اعمال بدش را ندانسته و ریا و نفاقش را نمی داند ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به این شهر ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و حال آنکه تو در این شهر جای داری [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به پدری [ چنان ] و آن کسی را که به وجود آورد [ نظرات / امتیازها ]
4) براستی که انسان را در رنج آفریده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ [ نظرات / امتیازها ]
6) گوید: «مال فراوانی تباه کردم.» [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) ای پیامبر ، سوگند یاد می کنم به مکّه این شهر شکوهمند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) حالی که تو در این شهر جای داری ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به ابراهیم آن پدر فرزانه و زاده اش اسماعیل آن فرزند مبارک ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که ما انسان را آفریده و حیاتش را با رنج و محنت آمیخته ایم . [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا او با وجود این که خود را مغلوب ناگواری ها می بیند ، گمان می کند که هرگز کسی بر او دست نخواهد یافت . [ نظرات / امتیازها ]
6) می گوید : از وقتی که مسلمان شده ام مال فراوانی تباه کرده ام ! [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا می پندارد که هیچ کس او را ندیده و از انفاق وی خبر ندارد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) قسم می خورم به این شهر ، [ نظرات / امتیازها ]
2) در حالی که تو در آن جای داری [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به پدر و آنچه زاده است [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا گمان می کند که هرگز کسی بر او دست نیابد؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) می گوید: ثروت فراوانی را [ برای مبارزه با پیامبر و اسلام ] تباه کرده ام! [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا گمان می کند که هیچ کس او را ندیده است [ که همه اعمال و کردارش را ثبت کند؟ ] [ نظرات / امتیازها ]
  رضا محمدي تبار - رضا محمدی تبار
1) 1- به نام خداوند بخشاینده ی مهربان؛ قسم به این شهر [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بخوردم بر این شهر آری قسم
[ نظرات / امتیازها ]
2) اگر چه در این شهر هستی تو هم
[ نظرات / امتیازها ]
3) قسم بر پدر باد و اخلاف وی
که دنبال او آمدندی ز پی
[ نظرات / امتیازها ]
4) که جنس بشر را یگانه خدا
بکردست خلقت به رنج و بلا
[ نظرات / امتیازها ]
5) گمان کرده آیا ز روی هوس
که قادر نباشد بر او هیچ کس
[ نظرات / امتیازها ]
6) بگوید بسی مال ها بی هدف
بکردم در این زندگانی تلف
[ نظرات / امتیازها ]
7) گمان کرده آیا که او را کسی
نبیند که چون می نماید بسی [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسن مصطفوی
1) البته‌ سوگند می‌خورم‌، [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌با‌ آنکه‌ تو اقامت‌ دارنده‌ای‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ شهر [ نظرات / امتیازها ]
3) و بپدر و آنچه‌ تولّد نموده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) بتحقیق‌ آفریدیم‌ آدمی‌ ‌را‌ ‌در‌ مشقّت‌ و تعب‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا گمان‌ میکند ‌که‌ قدرت‌ پیدا نمیکند ‌بر‌ ‌او‌ احدی‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) میگوید ضایع‌ کردم‌ مال‌ بسیاری‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا گمان‌ میکند ‌که‌ نمیبیند ‌او‌ ‌را‌ احدی‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
1) 1‌-‌ سوگند بدین‌ شهر (مکه‌) [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو ‌در‌ ‌اینکه‌ شهر جای‌گزین‌ هستی‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ سوگند ‌به‌ پدر (‌یعنی‌ حضرت‌ آدم‌) و فرزندانی‌ ‌که‌ بجای‌ نهاد [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ محققا ‌ما انسان‌ ‌را‌ غرق‌ ‌در‌ مشقت‌ و زحمت‌ آفریدیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا جا دارد گمان‌ کند:هرگز احدی‌ ‌بر‌ ‌او‌ مسلط نمی‌شود [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ انسان‌ میگوید: ‌من‌ مال‌ انبوهی‌ ‌را‌ تباه‌ نمودم‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) -‌ آیا بجا ‌است‌ ‌که‌ پندارد: احدی‌ ‌او‌ ‌را‌ ندیده‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
1) ‌-‌ قسم‌ می‌خورم‌ باین‌ شهر [ نظرات / امتیازها ]
2) معنای‌ ‌آن‌ اینست‌ ‌که‌ تو ‌در‌ ‌اینکه‌ شهر محل‌ّ هستی‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ و قسم‌ بزاینده‌ و آنچه‌ بزاید [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ حقّا ‌که‌ ‌ما انسانرا ‌در‌ تعب‌ و رنج‌ و سختی‌ آفریدیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ آیا (‌اینکه‌ انسان‌ می‌پندارد ‌که‌ چون‌ نافرمانی‌ خدای‌ ‌تعالی‌ ‌را‌ کرد و مرتکب‌ اعمال‌ زشت‌ شد) کسی‌ قادر ‌بر‌ عقاب‌ ‌او‌ نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) ‌من‌ مال‌ بسیاری‌ ‌را‌ ‌از‌ دست‌ داده‌ و (‌در‌ دشمنی‌ پیغمبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌) خرج‌ کرده‌ام‌ (و باین‌ کار افتخار می‌کرده‌ ‌است‌). [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا گمان‌ می‌کند کسی‌ ‌او‌ ‌را‌ ندیده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) 1‌-‌ نه‌، قسم‌ می‌خورم‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ سرزمین‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ حال‌ آنکه‌ تو ساکن‌ هستی‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ سرزمین‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ قسم‌ ‌به‌ پدری‌ بزرگوار و پسری‌ ‌که‌ تولید کرد. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ حقا ‌که‌ انسان‌ ‌را‌ ‌در‌ رنج‌ آفریده‌ایم‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ آیا گمان‌ می‌کند ‌که‌ هرگز کسی‌ ‌بر‌ ‌او‌ قادر نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ می‌گوید: مال‌ فراوانی‌ ‌را‌ تباه‌ کردم‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ آیا می‌پندارد کسی‌ ‌او‌ ‌را‌ ندیده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند می‌خورم‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ تو ‌در‌ ‌اینکه‌ شهر سکونت‌ داری‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌به‌ پدر و فرزندش‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) آدمی‌ ‌را‌ ‌در‌ رنج‌ و ‌برای‌ رنج‌ آفریدیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
6) می‌گوید: مال‌ بسیار ‌از‌ دست‌ دادم‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا چنان‌ گمان‌ می‌کند ‌که‌ هیچ‌ کس‌ ‌او‌ ‌را‌ ندیده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ سوگند بدین‌ شهر (مکه‌) [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ و تو ‌در‌ ‌اینکه‌ شهر جای‌گزین‌ هستی‌ [ نظرات / امتیازها ]